Meer dan de helft van Belgische bedrijven gebruikt Cloud applicaties

24 december 2016

Na onze zomer editie van de Cloud Barometer volgt nu een korte update van de cijfers met betrekking tot Cloud adoptie in België. Dit naar goede gewoonte en aan de hand van de analyse door Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 3.000 Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers in de afgelopen twaalf maanden.

Een van de manieren om de omvang in het gebruik van publieke Cloud te meten en weer te geven is het onderzoek gedaan op applicatieniveau binnen de bedrijven. Deze is onderverdeeld en weergegeven in de cijfers hieronder met een stijging van zes naar twaalf procent tussen 2012 en vandaag. Uiteraard gaat het ten koste van de lokale IT infrastructuur binnen het bedrijf (local), maar kunnen we toch nog ruim 60 procent hiervan optekenen. Wij verwachten echter dat dit percentage in versneld tempo verder zal afnemen doordat de acceptatie van Cloud computing als IT oplossing zichzelf heeft bewezen. Sterker nog, er is geen enkele zichzelf respecterende Software of Hardware fabrikant die geen Cloud oplossingen aanbiedt.  En dat het menens is geworden bewijzen de koplopers zoals Amazon, Google, IBM en Microsoft en als laatste in het rijtje van de “big five” public Cloud providers Oracle, als misschien wel mooiste voorbeeld van het uitrollen van een strategie die men ‘Cloud only’ noemt.

applicatiion-location

Het aandeel van de hosted applicaties is vrijwel gelijk aan het gebruik van de public Cloud. Hieronder vallen applicaties die draaien in een datacenter van een externe dienstverlener en meestal ook als private Cloud toepassingen worden bestempeld. Interessant is ook om te zien dat remote desktop oplossingen die draaien op systemen binnen de eigen organisatie, maar buiten de eigen locatie in de afgelopen jaren vrijwel ongewijzigd zijn gebleven.

Eigenlijk zouden ze deze vorm van het gebruik van applicaties gewoon bij de on-premises (local) kunnen optellen, immers je hebt altijd een host nodig die lokaal draait en met client software aan te kunnen loggen om daarna gebruik te maken van de vertrouwde desktop omgeving. Toch zijn er ook hier kapers op de kust die deze diensten als Desktop as a Service willen aanbieden rechtstreeks vanuit de private of public Cloud. Voorbeeld van twee van de bekendere en ‘made in Belgium’ aanbieders zijn Awingu en Nomadesk.

Wie zijn de voornaamste aanbieders van Cloudtoepassingen?

Als we naar het totaal van de aangetroffen public Cloud oplossingen in België kijken, dan zijn de HR-toepassingen nog altijd de onbetwiste leiders. Circa drie op de tien Cloudtoepassingen betreft een HR-toepassing en zal meestal worden aangeboden via uw sociaal secretariaat zoals SD Worx, Xerius, Partena, Securex en Attentia. Opvallend hierin is dat vaak de `non Cloud believers`veiligheid als nummer één argument gebruiken om niet over te schakelen op een Cloud oplossing, terwijl net Banking en HR-toepassingen de grootste stijgers zijn en worden toegepast door bijna elk bedrijf in België. Uiteraard blijft het veilig beheren en omgaan met uw vertrouwelijke gegevens zeer belangrijk. Nu ook de Europese commissie hun richtlijnen heeft uitgebracht (GDPR) om het lekken van data verplicht te moeten melden binnen de 72 uur en met zware financiële consequenties indien u zich als bedrijfsleider daar niet aan wil of kan houden, zal de vraag naar een veilige Cloud alleen maar toenemen. De bewijslast van de melding en het plan van aanpak om in de toekomst datalekken te voorkomen ligt namelijk bij uzelf en niet bij de Cloud Service Provider.

Met bijna een derde (28%) is Isabel de meest voorkomende fabrikant van Softwareoplossingen uit de Cloud. Microsoft is met bijna een kwart (24%) de nummer twee. Dit komt voor het grootste deel door de flinke toename van Office 365 gebruikers in de afgelopen twee jaren. Daarnaast is Microsoft ook leverancier van oplossingen, zoals Exchange, SharePoint, Dynamics CRM en ERP rechtstreeks uit de Cloud.  Andere CRM software uit de cloud betreft hoofdzakelijk Salesforce, nog altijd als wereldwijde marktleider op dit gebied. Alle andere toepassingen vormen minder dan 10 procent van het totaal aantal aangetroffen Cloud oplossingen in België.

saas-solutions

Vergelijken we deze cijfers met de Cloud adoptie bij onze noorderburen dan zien we dat daar al 75 procent of driekwart van de Nederlandse organisaties gebruik maakt van Cloud oplossingen. Uit een onderzoek blijkt dat de Nederlanders eerder zijn met de adoptie van de Cloud en vaak worden zij dan ook als ‘early adaptors’ gezien, maar wel met alle bijkomende nadelen als gevolg. Sinds 1 Januari 2016 is bij hun de meldplicht van datalekken aan de toezichscommissie actief en om u een idee te geven, er zijn nu al meer dan 400 meldingen gedaan tot op heden.  Hieruit blijkt dat er ook reden tot zorg over diverse Cloud diensten bestaat. Zo vreest men voor de veiligheid van bedrijfsinformatie wanneer er oplossingen naar de Cloud worden gebracht. En ook het verlies van privacy is een terechte reden tot zorg. Bij Cloud-oplossingen is de leverancier van de oplossing verantwoordelijk voor een werkende dienst. Maar het verlies aan controle wordt door de Nederlandse bedrijfsleider wel als een risico aangemerkt. Daarom wil men in Nederland het liefst alle Cloud-oplossingen bij één provider onderbrengen met als reden om onnodige complexiteit te kunnen voorkomen.

Een ding kunnen we al met zekerheid stellen, de Cloud is niet meer weg te denken anno 2016 bij het inzetten van ICT gerelateerde oplossingen. En ondanks dat we waakzaam zullen moeten toezien bij het gebruik van uw vertrouwelijke informatie zal de vraag naar Cloud oplossingen enkel nog maar toenemen. Overigens hebben wij in Belgie nog tot Mei 2018 alvorens we verplicht worden om eventuele datalekken aan te geven aan de Privacy commissie. Misschien kan dit al één van uw eerste goede voornemens voor 2017 zijn, om als bedrijfsleider uw organisatie zorgeloos en veilig naar de Cloud te loodsen?

Namens het voltallige team van Belgium Cloud en de CloudMakelaar wensen wij u en uw familie alvast een zalig kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.

Peter Witsenburg

Peter Witsenburg

Information Security Implementation Lead Manager/Auditor & Data Protection Trainer in how to become GDPR compliant

Pin It on Pinterest

Share This