CEDaCI-project onderzoekt circulariteit Original Equipment Manufacturers (OEM)

11 mei 2020

Het Europese CEDaCI-project doet onderzoek naar de vraag hoe de circulariteit van de datacenterindustrie verder kan worden verbeterd. Daartoe is eerder al een enquete uitgeschreven voor PCB-fabrilkanten. Nu lanceert het project een survey die kijkt naar circulariteit en oem-fabrikanten (Original Equipment Manufacturers). Dit onderzoek kijkt naar de huidige circulaire economie van de Original Equipment Manufacturers vanuit het oogpunt van ontwerp, herfabricage, recycling en hergebruik.

Klik hier om toegang te krijgen tot de enquête onder OEM-fabrikanten.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This