CEDaCI-project start onderzoek naar afvoer defecte server-elektronica

14 april 2020

Het Europese CEDaCI-project – waaraan ook Green IT Amsterdam deelneemt – is een onderzoek gestart naar de manier waarop datacenters en IT-fabrikanten van server- en andere elektronica omgaan met defecte of niet langer gebruikte Printed Circuit Boards (PCB). 

CEDaCI brengt de vertegenwoordigers van de datacenterbranche samen die normaal gesproken niet met elkaar in gesprek zijn. De vertegenwoordigers van de datacenterindustrie komen samen in de CEDaCI-werkgroepvergaderingen en de co-creatie workshops om te helpen bij het ontwikkelen van de circulaire oplossingen in overeenstemming met de behoeften van de industrie.

De sessies zijn echter beperkt tot een klein aantal vertegenwoordigers in ieder aan CEDaCI deelnemend land (Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk). Daarom ontwikkelt de projectorganisatie een reeks enquêtes om de standpunten van de industrie over specifieke onderwerpen te verzamelen.

Het eerste onderzoek richt zich op de PCB (Printed Circuit Board) fabrikanten. Het beoordeelt hoe zij omgaan met defecte of niet meer in gebruik zijnde PCB’s tijdens het testen en de kwaliteitscontroles en de circulaire oplossingen die worden gebruikt om dit probleem aan te pakken.

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Kijk dan hier.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This