Eén op de drie ondernemingen onderschat kwetsbaarheid voor cyberaanvallen

2 april 2020

IT-specialist Cheops voerde met zijn “Mid-market survey” een onderzoek uit naar IT bij middelgrote bedrijven in België. Het onderzoek is een primeur. Het is de eerste keer dat Belgische middelgrote bedrijven zijn bevraagd over de huidige toestand van hun IT, maar ook hun plannen en hun visie op technologische trends en uitdagingen. In totaal werden 43 bedrijven bevraagd over de stand van zaken van IT binnen hun organisatie.

Digitale transformatie op de agenda 

Het onderzoek toont aan dat meer en meer middelgrote bedrijven in België overtuigd zijn van de noodzaak van digitale transformatie. Tegelijkertijd toont de studie aan dat er nog veel ruimte is voor een meer strategische en ambitieuze aanpak van IT in functie van business. 

Uit de vragen over budgetten en de toewijzing ervan blijkt dat middelgrote bedrijven het liefst zo snel mogelijk hun investering willen terugverdienen. Bovendien zien ze IT nog te vaak louter als ondersteuning voor hun bestaande business of als manier om kosten te besparen – niet als een katalysator voor nieuwe producten of services. Deze aanpak kan op de korte termijn nuttig zijn en voor de nodige efficiëntie zorgen, maar zorgt er op de lange termijn voor dat veel middelgrote bedrijven het volle potentieel van IT onderbenut laten.

Vatbaarheid voor cybercriminaliteit

Het onderzoek peilde ook naar de vatbaarheid van middelgrote bedrijven voor cybercriminaliteit. 

Aan de deelnemers werd gevraagd de maatregelen die ze hebben genomen om hun cybersecurity te optimaliseren, te beoordelen. Daarnaast werd hen gevraagd om hun vatbaarheid voor cybercriminaliteit te evalueren.

Daaruit bleek dat twee op de drie bedrijven zich bewust zijn van hun kwetsbaarheid voor cybercriminaliteit. Het slechte nieuws is dan natuurlijk dat nog altijd één op de drie ondernemingen denkt dat zij niet het doelwit zijn van cyberaanvallen. Deze bedrijven geven aan dat bedreigingen op vlak van cybersecurity “niet van toepassing” zijn op hen. Dit is enigszins problematisch, aangezien cybercriminelen vandaag geen onderscheid maken tussen sectoren of types van bedrijven. Ze laten een algoritme los op duizenden ondernemingen tegelijkertijd, klein of groot. Elke onderneming kan dus een doelwit worden. Bovendien zijn de risico’s op cybercriminaliteit vandaag veel groter door de heersende corona crisis en het massale telewerk dat daar mee gepaard gaat. Thuiswerken maakt het risico op cybercriminaliteit namelijk groter door onder andere de toename in phishing. Het is dus meer dan ooit van cruciaal belang dat bedrijven zich bewust zijn van hun vatbaarheid voor cybercriminaliteit.

Baanbrekende technologieën 

Hoewel het onderzoek voornamelijk peilt naar de huidige toestand van de IT in middelgrote bedrijven, richt het onderzoek de blik ook op de toekomst. 

Gevraagd naar de technologie die de grootste impact zal hebben op hun sector, staat artificiële intelligentie (AI) op nummer één. Sterker nog, middelgrote bedrijven in België hebben er ook concrete projecten voor gepland en budgetten voor toegewezen. AI heeft het stadium van adoptie bereikt bij de bevraagde ondernemingen en is dus de experimentele fase ontgroeid, terwijl er bij veel andere technologieën nog een grote kloof gaapt tussen plannen en budgetten.

Conclusie

Geert Degezelle CEO Cheops

Geert Degezelle, CEO van Cheops: “Ons onderzoek toont aan dat er bij middelgrote bedrijven nog veel ruimte is voor een meer strategische en ambitieuze aanpak van IT in functie van business. Cheops kan deze bedrijven ondersteunen met de juiste kennis en de beste technologie. Hierdoor kunnen bedrijven hun potentieel op IT-vlak ten volle benutten en zo hun ambities waarmaken. Waar IT vroeger een deel was van de business-strategie, is het vandaag de strategie.”

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Peter Witsenburg

Peter Witsenburg

Information Security Implementation Lead Manager/Auditor & Data Protection Trainer in how to become GDPR compliant

Pin It on Pinterest

Share This