‘Snelgroeiende adoptie van cloudservices maakt monitoren user-experience steeds complexer’

2 februari 2018

Dynatrace heeft de resultaten bekendgemaakt van een onafhankelijk wereldwijd onderzoek onder 800 CIO’s bij organisaties met meer dan 1.000 medewerkers. Daaruit blijkt dat 76% van de CIO’s zich zorgen maakt over het managen van de digitale performance in steeds complexere IT-omgevingen. Een mobiele of webtransactie wordt tegenwoordig via gemiddeld 35 verschillende technische systemen of componenten verwerkt, vergeleken met vijf jaar geleden nog 22.

Snelgroeiende adoptie cloudarchitecturen en -services

De groei van het aantal systemen of componenten dat een enkele transactie verwerkt, is het gevolg van de snelle adoptie van nieuwe technologieën in de afgelopen jaren. Die stijging neemt verder toe, omdat 53% van de CIO’s van plan is de komende 12 maanden nog meer technologieën te gaan implementeren. De belangrijkste daarvan zijn multi-cloud (96%), microservices (88%) en containers (86%).

Digitale performanceproblemen

IT-teams besteden nu gemiddeld 29% van hun tijd aan het oplossen van digitale performance- problemen, wat hun werkgevers jaarlijks 2,5 miljard dollar kost. 81% van de ondervraagde CIO’s denkt dat Artificial Intelligence (AI) cruciaal wordt voor IT, om de verder toenemende complexiteit te blijven managen. 83% van hen heeft al of gaat binnen 12 maanden AI implementeren.

Businessbehoeften invullen

Behalve alle uitdagingen voor het managen van hypercomplexe IT-ecosystemen maakt het onderzoek tevens inzichtelijk dat IT-afdelingen worstelen met het invullen van de interne businessbehoeften. 74% van de ondervraagde CIO’s zegt dat IT onder een te hoge druk staat door het willen bijhouden van de onrealistische behoeften van businessunits en eindgebruikers. 78% laat weten dat het lastiger wordt de benodigde tijd en middelen te vinden voor het beantwoorden van alle businessvragen en andere IT-verwachtingen. Maar liefst 80% van de CIO’s zegt moeite te hebben met het matchen van de technische criteria voor digitale performance en de impact daarvan op de business.

Transitie naar gevirtualiseerde infrastructuren

“Organisaties staan onder grote druk om invulling te geven aan de ‘always-on’, ‘always connected’ economie en behoefte aan continue innovatie”, zegt Matthias Scharer, VP Business Operations bij Dynatrace. “Als gevolg daarvan worden IT-ecosystemen voortdurend getransformeerd. De transitie naar een gevirtualiseerde infrastructuur werd gevolgd door een migratie naar de cloud en inmiddels naar een multi-cloud. CIO’s realiseren zich dat legacy apps niet zijn gebouwd voor de hedendaagse digitale ecosystemen en verbouwen die nu naar een cloudarchitectuur. Deze snelle veranderingen leiden tot hyperschaalbare, -dynamische en complexe IT-ecosystemen, waarvan zowel de performance lastig te monitoren is, als de oorzaken van problemen niet snel te vinden en op te lossen zijn.”

Volledig inzicht transacties

“Om de verwachte cloudvoordelen te realiseren moeten organisaties volledig inzicht hebben in elke transactie”, vervolgt Scharer. “Dat wordt steeds moeilijker omdat men multi-cloud ecosystemen bouwt op een mix van services van AWS, Azure, Cloud Foundry, SAP en anderen. Ook fragmenteert de transitie naar pure cloudarchitecturen het transactiepad van applicaties nog meer. Tegenwoordig kunnen miljarden afhankelijkheden één omgeving beïnvloeden. Daardoor schiet een legacy aanpak voor het monitoren van de performance tekort. Je kunt mensen niet meer alle data laten samenvatten en analyseren en evenmin een set onafhankelijke tools. Het is tegenwoordig noodzakelijk IT-omgevingen real-time te monitoren en AI te gebruiken voor zowel het detecteren van problemen als automatisch herstellen ervan. Alleen dan is de optimale performance en experience nog voor alle eindgebruikers te waarborgen.”

Het rapport: ‘Grootste uitdagingen van CIO’s in een cloudwereld’, gebaseerd op het door Vanson Bourne in opdracht van Dynatrace uitgevoerde onderzoek onder 800 CIO’s is hier te downloaden.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This