Belg benoemd in directiecomité van organisatie die wereldwijd technologie standaarden definieert (IEC)

6 februari 2018

Sinds 1 januari is de Belg Jo Cops de nieuwe Treasurer van IEC (International Electrotechnical Commission). Als lid  van het Directiecomité is hij verantwoordelijk voor de financiën van IEC en faciliteert hij het besluitvormingsproces over strategische investeringen en projectfinanciering. Transparantie en het aanleveren van de juiste data om tot een betere besluitvorming te komen zullen zijn belangrijkste aandachtspunten zijn.

IEC is ‘s werelds toonaangevende organisatie die internationale standaarden voorbereidt en publiceert voor alle elektrische, elektronische en gerelateerde technologieën. Bijna 20 000 deskundigen uit de industrie, de handel, de overheid, test- en onderzoekslaboratoria, de academische wereld en consumentenorganisaties nemen deel aan IEC-normalisatiewerkzaamheden.

Met een steile groei in domeinen zoals smart cities, IoT, cybersecurity, data science en AI, automatisering en AR / VR is de behoefte aan standaardisatie groter dan ooit.

Nieuw aangestelde Treasurer Jo Cops zegt: “Het is voor mij een hele eer dat ik ben gekozen door de leden van IEC en het is een voorrecht om als Treasurer te dienen in tijden waarin standaardisatie voor actuele en nieuwe technologieën hoog op de agenda staat. We hebben heel wat technische expertise in België en veel experts uit de Belgische industrie werken mee aan standaardisatie. Nu hebben we bovendien de mogelijkheid om deze standaardisatie strategisch te sturen. Bovendien wordt in onze snel veranderende omgeving de focus op financials essentieel, omdat deze een weerspiegeling zijn van de bedrijfsprestaties van IEC. Financiën beïnvloedt en wordt beïnvloed door alle andere bedrijfsfuncties. In die zin heeft de rol van een Treasurer niet alleen meer betrekking op financiële overzichten en de klassieke boekhouding, maar des te meer om het nemen van toekomstgerichte acties ondersteund door financiële hulpmiddelen en technieken om IEC en zijn leden de toegevoegde waarde te geven waarnaar ze op zoek zijn.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This