Europese Cloud, the perfect storm?

11 oktober 2017

Afgelopen zomer deden Nucleus en Data News een onderzoek naar de stand van zaken op vlak van hosting, co-locatie, business continuatie en disaster recovery in België. Aan dit onderzoek namen 337 mensen deel uit alle landsdelen en ook de Franstalige waren met net geen 25% vertegenwoordigd wat het geheel representatief maakt voor een Belgische stand van zaken anno 2017.

Er zijn een aantal opvallende items die ik graag met toestemming van de uitvoerder(s) van het onderzoek graag met u had willen delen. En speciaal voor de liefhebbers, hier kan u het volledige rapport als eBook gratis downloaden.

Nucleus Rapport 1

Allereerst valt het op dat voornamelijk niet-IT gerelateerde bedrijven bezig zijn met de vraag om al dan niet over te schakelen naar een Cloud oplossing en niet de systeem integrator, terwijl net zij er het meeste voordeel uit kunnen halen om deze diensten mee aan te kunnen bieden! laten we er daarom gemakshalve even vanuit gaan dat de systeem integrator in opdracht van hun klanten (de KMO’s) met dit vraagstuk bezig zullen zijn?

Nucleus Rapport 2

Met de volgende vraagstelling “uit welke elementen bestaat uw huidige it-infrastructuur?” blijkt dat ruim 70% nog altijd gebruik maken van IT-apparatuur die bij de klant on-site draait, en dit valt me anno 2017 eigenlijk wel tegen. Maar dat vooral de Public Cloud aan een opmars bezig is laat zich uitschijnen aan de hierboven vermelde resultaten, samen zijn ze immers goed voor ruim 43% van alle aangeboden opties om uw IT te kunnen laten draaien. En de onderverdeling tussen Public Cloud lokaal of internationaal doet vermoeden dat steeds meer bedrijven hun heil zoeken bij de Big 5 van de Public Cloud aanbieders uit Amerika, waar we overigens al uitgebreid over hebben geschreven in 2016.

Nucleus Rapport 3

Maar u zou zich beginnen afvragen waarom we massaal overstappen naar Amazon, Google of Microsoft om er een paar te noemen? Zijn er dan geen Belgische of Europese Cloud serviceproviders die hetzelfde kunnen aanbieden? Als we naar het plaatje hierboven kijken lijkt dit wel het geval te zijn maar schijn bedriegt. Van de 42% gehoste data in Europa is ruim de helft gehost door een Amerikaanse speler, die op hun beurt naarstig uitbreiden door datacenters te bouwen op het Europese continent, al is het maar om de algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) beter bekent als GDPR voor te kunnen zijn die op 25 Mei volgend jaar van kracht zal worden. Bovendien is het een extra verkoopargument aan het worden waarbij er momenteel een Duitse variant van Microsoft Azure wordt aangeboden en er waarschijnlijk begin volgend jaar een Franse versie zal volgen. Deze Cloud service zal uiteraard tegen een meerprijs worden aangeboden. Een Europese Cloud, made in te USA zeg maar.

De volgende Google moet uit Europa komen.

Xavier Niel die symbool staat voor een nieuwe generatie Europese ondernemers die ten strijde trekken tegen het maatschappelijke status quo van de Amerikaanse overmacht aan Cloud Service Providers is ervan overtuigd dat iedereen in staat is om hem dat na te doen. Hij heeft zich voorgenomen Frankrijk en Europa weer als technologische wereldspelers op de kaart te zetten. Waarom? Volgens hem is ‘het een kwestie van overleven.’

En ook onze eigen Belgische econoom Geert Noels heeft het over de niet te overziene gevolgen van de almacht van een kransje technologie giganten.

De koersen van de technologiebedrijven in hun geheel ondersteunen de huidige koers van Nasdaq, maar die winsten zijn geconcentreerd bij enkele spelers. Dat is opnieuw een extreem onevenwicht dat door regelgevers is gestimuleerd. Volgens Noels ligt de combinatie van gratis geld en een laks antikartelbeleid aan de basis van de groei van een vijftal techgiganten – Facebook, Apple, Amazon, Alphabet en Microsoft – die in hun eentje groter zijn dan de hele Duitse beurs samen en elk afzonderlijk groter dan de hele Belgische beurs. Momenteel groeit vooral in Europa de frustratie dat techgiganten onvoldoende bijdragen door middel van belastingen te betalen op hun Clouddiensten die worden aangeboden vanuit hun branche offices in Luxemburg of Ierland.

Bedrijven als Google, Apple en Facebook zwaarder belasten?

Xavier Niel vind dat we alles moeten doen om de waarde die het digitale ecosysteem creëert bij ons te houden. Maar vooral hoopt hij dat de volgende Google of Apple uit Europa zal komen.’ Bovendien volgens hem helpt de Amerikaanse president Donald Trump ons een handje.’ Trump is namelijk van plan om de werkvisa voor buitenlanders te verbieden, terwijl driekwart van de bedrijven in Silicon Valley opgericht wordt door mensen die niet in de VS geboren zijn.

Europese Cloud in de maak.

Alles lijkt erop dat we mede door de Europese richtlijnen rondom gegevensbescherming en ondernemers zoals Xavier Niel er een kentering aan het komen is qua aanbod van Public Cloud Providers. Alle elementen zijn in de maak om ook vanuit Europa weerwoord te kunnen bieden aan de big 5 mits we mogen beschikken over voldoende privé-initiatieven en een overheid die de infrastructuur aanlegt die ons leven makkelijker maakt. Technisch gezien hebben we sterke troeven in huis en met name de vele start-up’s die we tellen vinden hun weg naar disruptieve oplossingen waarmee ze de harten veroveren van consumenten uit de hele wereld via een app op het internet. Wellicht dat een van deze jonge ondernemers de volgende “Zuckerberg” zal worden en een Europese Public Cloud speler als bedrijf uit de grond zal stampen?

Peter Witsenburg

Peter Witsenburg

Information Security Implementation Lead Manager/Auditor & Data Protection Trainer in how to become GDPR compliant

Pin It on Pinterest

Share This