Juniper: ‘Megaservices gaan ons leven makkelijker maken’

27 februari 2017

Juniper Networks onthult de resultaten van een wereldwijd onderzoek naar de mening van bedrijven en consumenten ten opzichte van hun gereedheid voor het naderende tijdperk van digitale cohesie. Dit tijdvak zal zich kenmerken door voorspellende, geautomatiseerde en netwerkgebaseerde ‘megaservices’ die in staat zijn om zich aan het gedrag van de eindgebruiker aan te passen. Dit zal bijdragen aan een verbeterde besluitvorming en het leven van consumenten en zakelijke professionals verrijken. De onderzoeksresultaten werden bekendgemaakt tijdens het Mobile World Congress. Dit evenement vindt van 27 februari t/m 2 maart 2017 plaats in Barcelona. Juniper Networks is vertegenwoordigd op stand 2J60 in hal 2.

Uit de enquête onder respondenten in 16 landen* blijkt dat consumenten en zakelijke professionals digitale cohesie als een onvermijdelijke en positieve maatschappelijke ontwikkeling zien. Consumenten verwachten dat dit diverse voordelen met zich mee zal brengen, zoals verbeteringen van de maatschappelijke infrastructuur, snellere en effectievere noodhulpdiensten, een efficiëntere indeling van de vrije tijd, verbeterd onderwijs en studiemogelijkheden, lagere woonlasten dankzij verbeterde energie-efficiëntie en de input die nodig is om beter gefundeerde beslissingen te nemen. Zakelijke respondenten verwachten onder meer dat digitale cohesie hen in staat zal stellen om te profiteren van verbeterde productiviteit. Juniper Networks is van mening dat aanbieders van online diensten hun netwerkarchitectuur moeten herzien om ruimte te bieden voor het nieuwe tijdperk van digitale cohesie.

Zorgen rond de beveiliging: gebruikers kiezen voor betrouwbare dienstverleners 

Uit de enquête blijkt verder dat consumenten en bedrijven zich zorgen maken over de beveiliging en compliance rond megaservices. De onderzoeksresultaten geven aan dat deze zorgen van grotere invloed zijn op hun koopgedrag en merkkeuze dan hun esthetische en ontwerpvoorkeuren. Dit wekt de indruk dat vertrouwen een eerste vereiste is voor gebruikers, en dat een doordachte, proactieve aanpak van de beveiliging van deze megaservices van cruciaal belang is.

Belangrijke onderzoeksbevindingen zijn onder meer: 

Consumenten 

Slimmer en duurzamer wonen

 • 60 procent van alle consumenten verwacht dat hun omgeving de komende vijf jaar ‘slimmer’ zal worden als gevolg van een intensievere automatisering en een hechtere integratie van diensten en apps. In Nederland ligt dat percentage op 58 procent.
 • 58 procent noemt tijdsbesparingen als een belangrijk voordeel van slimmere diensten. In Nederland geldt dat voor 44 procent van de respondenten.  43 procent meent dat deze diensten nuttiger informatie zullen opleveren en daarmee hun besluitvorming zullen verbeteren. 27 procent verwacht dat deze diensten zullen bijdragen aan lagere woonlasten. In Nederland ligt dit percentage aanzienlijk hoger op 35 procent.
 • 61 procent van alle consumenten dat megaservices zullen bijdragen aan een efficiënter energieverbruik. 51 procent verwacht dat deze diensten zullen resulteren in snellere en effectievere noodhulpdiensten.
 • 78 procent van alle consumenten zegt mobiele connectiviteit nodig te hebben om een veiliger, slimmer en efficiënter leven te kunnen leiden.

Vertrouwen

 • 53 procent van alle consumenten ziet de beveiliging als de belangrijkste koopoverweging bij de aanschaf van nieuwe ‘smart’ apparatuur. In Nederland is dat 48 procent.
 • 77 procent zegt dat vertrouwen belangrijk is voor het gebruik van diensten op basis van geïntegreerde en verbonden apparatuur. 76 procent beschouwt de merkreputatie als een belangrijke factor bij de keuze van een aanbieder van ‘smart services’.
 • Slechts 20 procent van alle consumenten ziet het ontwerp van apparaten als een belangrijke factor voor de aanschaf van dergelijke diensten.

Bedrijven

Zakelijke voordelen

 • 90 procent van alle zakelijke respondenten verwacht dat digitale cohesie zal bijdragen aan innovatie op het gebied van zakelijke dienstverlening. 91 procent verwacht dat dit zal resulteren in flexibele nieuwe mogelijkheden voor personeelsbeheer.
 • Gevraagd naar de belangrijkste zakelijke voordelen van digitale cohesie verwees 60 procent van de zakelijke respondenten naar verbeterde mogelijkheden voor automatisering en beheer. 58 procent wees op productiviteitsverbeteringen.
 • 51 procent verwacht dat digitale cohesie hen in staat zal stellen om de klantenervaring te verbeteren.

Succes staat of valt met vertrouwen

 • 66 procent ziet de beveiliging/compliance als de grootste risicofactor op het gebied van digitale cohesie. Slechts 25 procent zegt volledig te vertrouwen op de ondersteunende netwerken en apparaten.
 • Gevraagd naar de gevolgen van de introductie van meer intelligente apparaten binnen hun netwerk verwacht 85 procent dat zij zich pragmatisch zullen opstellen ten aanzien van deze toestroom in plaats van beperkingen op te leggen aan het gebruik van smart devices om beveiligingsproblemen tegen te gaan.
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This