Onderzoek: ondanks Brexit-onzekerheid willen bedrijven investeren in groei

27 oktober 2016

Hoewel finance directors aangeven dat de uitslag van het Britse EU-referendum van eerder dit jaar resulteert in een onzekere economische omgeving, blijkt uit nieuw onderzoek van Oracle dat bedrijven in EMEA zullen blijven investeren in kansen om te groeien. Deze bedrijven zijn zich ervan bewust dat zij de onzekere omstandigheden niet kunnen afwachten als ze competitief willen blijven en hun marktaandeel willen uitbreiden.

Stepping into the Unknown, zoals het onderzoek van Oracle heet, werd geïnitieerd met het doel om in kaart te brengen welke impact de Brexit-uitslag en een onzekere toekomst hebben op bedrijfsstrategieën en op de verwachtingen die bedrijven hebben van hun financieel managers.

Verrassing

Van de voor het onderzoek ondervraagde organisaties geeft 41 procent toe dat het de uitkomst van het Britse EU-referendum niet zag aankomen en nu werkzaamheden moet inhalen. Een vergelijkbaar percentage (46 procent) geeft aan dat zijn planning voor de toekomst sindsdien complexer is geworden. 44 procent heeft zelfs meerdere noodplannen ontwikkeld, die regelmatig worden bijgewerkt om veranderingen vóór te blijven met het bedrijf.

Financieel managers verwachten onder de huidige omstandigheden significante veranderingen in hun markt te zien. De helft gelooft dat meer organisaties in zwaar weer zullen komen, terwijl 59 procent meer fusies, overnames en consolidaties voorziet.

Afwachten is geen optie

Hoewel organisaties zich erbij neerleggen dat de toekomst onzeker is, erkennen ze dat in verband met de toenemende concurrentie wachten geen optie is, en zien ze de noodzaak van het doorgaan met strategische investeringen.

Bijna de helft (46 procent) is van plan te investeren in groei als zich een sterke businesscase voordoet, zelfs nu voorzichtigheid geboden is. Ter vergelijking: 32 procent geeft aan dat het uitgaven momenteel beperkt tot het noodzakelijke minimum.

Dee Houchen, Senior Director of Product Marketing EMEA bij Oracle, zegt over de resultaten: “Onzekerheid zorgt niet voor een einde aan marktdisruptie. Sterker nog, het zorgt juist voor nieuwe kansen voor organisaties die kansen pakken. Toen de financiële crisis in 2008 uitbrak, is een aantal van de meest succesvolle organisaties van vandaag de dag ontstaan door te reageren op veranderend consumentengedrag en door flexibele processen te implementeren, die zich aanpassen aan de groei van een bedrijf.”

Steunen op de CFO

Bedrijven wenden zich tot hun financieel managers voor hulp bij het identificeren en najagen van kansen in de markt van na de Brexit-uitslag.

52 procent van de financieel managers geeft aan dat onzekerheid na de Brexit-uitslag finance in het middelpunt van de belangstelling heeft gezet, en dat zijn rol momenteel vooral draait om het adviseren van de business over het behalen van groeidoelen. Een vergelijkbaar percentage (53 procent) geeft aan dat zijn rol nu meer vooruitkijkend is dan ooit.

CFO’s erkennen verder dat een meer onzekere omgeving vraagt om een betere planning en meer flexibiliteit. 48 procent van de financieel managers stelt planningen op voor meerdere scenario’s, en 47 procent past meer databronnen toe in zijn modellen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This