SURFsara’s Anwar Osseyran benoemd tot voorzitter van PRACE Council

30 juni 2016

Prof. dr. ir. Anwar Osseyran, directeur van SURFsara, is gekozen tot voorzitter van de PRACE Council. Osseyran bekleedt de functie van voorzitter voor een periode van twee jaar. Dr. Sergi Girona is benoemd tot vicevoorzitter voor dezelfde periode.

PRACE – het Partnership for Advanced Computing in Europe – telt 25 Europese landen als lid. PRACE bevordert met supercomputers onderzoek en wetenschap in de universitaire wereld en de industrie. De eerste vijf jaar van zijn bestaan werkte PRACE volgens een model waarin de vier gastlidstaten – Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje – hun systemen openstelden voor Europese onderzoekers en wetenschappers. Hierbij werd gebruik gemaakt van een peer-reviewproces, wat werd geleid door PRACE. De PRACE Council is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen PRACE. Deze raad houdt toezicht op de onderzoeksinfrastructuur en bepaalt het beleid voor toegang tot de systemen.

Belangrijke rol van Nederland

“De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsmodel om de volgende fase van PRACE bestendig te maken. Nederland heeft in dit proces een heel belangrijke rol gespeeld, en dat was reden voor de gastlidstaten om met de traditie te breken en een Nederlandse kandidaat te vragen voor het voorzitterschap van de PRACE Council”, aldus Anwar Osseyran.

Anwar Osseyran is al een aantal jaren actief binnen PRACE en binnen de HPC- en supercomputing-gemeenschap. Zijn belangrijkste doel is het concurrentievermogen van Europa via geavanceerde IT-oplossingen te verbeteren, in de competitie met de Verenigde Staten en Oost-Azië. Een van zijn belangrijkste taken als voorzitter is om PRACE naar de volgende fase te leiden. Dit betekent dat een toekomstbestendig model moet worden ontworpen waarin de financiering van en toegang tot de top-onderzoeksinfrastructuur door alle deelnemende landen wordt gegarandeerd volgens het principe ‘wie wil rekenen, moet ook een bijdrage leveren’. Verwacht wordt dat Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje via dit model hun systemen open blijven stellen voor onderzoeksdoeleinden, en ook dat Zwitserland mee gaat doen en gastland wordt.

Nederlandse onderzoekers

De afgelopen jaren hebben veel Nederlandse onderzoekers en wetenschappers core-uren toegewezen gekregen op systemen van PRACE-leden. Voordat ze deze systemen kunnen gaan gebruiken, moeten hun codes worden aangepast en geoptimaliseerd.

De beschikbaarheid van Cartesius als nationaal rekensysteem in Nederland, met de specifieke expertise van SURF/SURFsara, is essentieel voor deze stap. Osseyran verwacht in zijn functie bij te kunnen dragen aan een versterking van de positie van Nederlandse onderzoekers en wetenschappers en van SURF in Europa.

Sergi Girona

Sergi Girona, BSC Operations Director, is al sinds het allereerste begin betrokken bij PRACE. Hij is bij het Barcelona Supercomputing Center de hoofdverantwoordelijke voor PRACE. In 2010 was hij lid van de raad van bestuur van PRACE aisbl en hij was voorzitter hiervan van 2010 tot september 2015.

surfsare-prace-council-osseyran-girona

Pin It on Pinterest

Share This