Belnet rondt WAN-migratie van eerste federale overheidsdiensten af

23 mei 2024

Belnet heeft de afgelopen maanden de migratie afgerond van de Wide Area (WAN) netwerken van een reeks federale overheidsdiensten. Daarmee heeft Belnet de eerste grote stappen gezet in de gefaseerde operatie die de WAN-connectiviteit van een 20-tal federale organisaties met ruim 1.400 fysieke locaties centraliseert. Het project biedt, naast heel wat operationele en administratieve voordelen voor de betrokken overheidsdiensten, ook een besparing voor de federale overheid van 1,2 miljoen euro per jaar.

In het kader van een spending review in opdracht van de FOD BOSA (Beleid & Ondersteuning) concludeerde Belnet, IT-partner voor onderzoek, onderwijs en overheden, in 2022 dat er significante besparingen mogelijk waren door het beheer van WAN-diensten van verschillende federale overheidsdiensten te centraliseren. Een Wide Area Network is een netwerk dat de verschillende gedecentraliseerde locaties van een organisatie met elkaar en met het internet verbindt. Na de beslissing van de federale ministerraad in oktober 2022 om dit project door Belnet te laten realiseren, sloot Belnet vorig jaar na een aanbestedingsprocedure een vijfjarige raamovereenkomst af met Telenet Business. Dat onderdeel van Telenet, gespecialiseerd in zakelijke telecomoplossingen, faciliteert in opdracht van Belnet de WAN-connectiviteit voor de federale overheidsdiensten.

Ontzorgen en besparen

Door de WAN-connectiviteit te centraliseren bij Belnet, hoeven de betroken overheidsdiensten niet langer aparte overheidsopdrachten uit te schrijven. Dat reduceert sterk de administratieve rompslomp van aanbestedingen en het contractbeheer. Met Belnet als beheerder en centraal aanspreekpunt worden de overheidsdiensten ook op operationeel vlak volledig ontzorgd.

Bovendien betekent dit een enorme besparing voor de federale overheid. Dirk Haex, Algemeen Directeur bij Belnet: “De eerste migraties in de reeks bevestigen niet alleen onze prognoses van 10 procent besparing, ze wijzen erop dat we die mogelijk zelfs gaan overtreffen. Dat betekent concreet dat de overheid dankzij dit project, wanneer alle betrokken overheidsdiensten zijn gemigreerd, jaarlijks minstens 1,2 miljoen euro bespaart. Als trusted partner van de federale overheidsdiensten is het onze taak om hen van een stabiel, veilig en robuust netwerk met betrouwbare dataverbindingen te voorzien, aan een zo laag mogelijke kost voor de belastingbetaler. Ik ben er heel trots op dat we daarin aan het slagen zijn met een complex proces dat heel vlot verloopt, mede dankzij de goede samenwerking met onze externe partners.”

Thomas Dermine, staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid: “Het centraliseren van het beheer van deze WAN-netwerken is een succesverhaal. De besparingen voor de federale overheid zijn aanzienlijk en zullen naarmate het project vordert nog verder oplopen. Het toont aan dat besparingen en schaalvoordelen mogelijk zijn en dit dankzij de goed gecoördineerde aanpak van Belnet over de diverse federale diensten heen. Belnet ontzorgt niet alleen andere overheidsdiensten, maar versterkt ook zijn positie als betrouwbare IT-partner voor alle federale diensten.”

Verwachte afronding in 2026

Concreet is vandaag het WAN-netwerk van de FOD Economie volledig gemigreerd en dat van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) grotendeels, goed voor 10% van het volledige project. Voor de zomer komen daar nog de volledige netwerken van de FOD’s Sociale Zekerheid, Mobiliteit, Volksgezondheid en het FAVV bij. “De komende jaren volgen tal van grote overheidsdiensten met veel decentrale sites, zoals Financiën en Justitie”, zegt Dirk Haex. “We verwachten dat de hele operatie zal afgerond zijn in 2026, met mogelijk nog enkele uitlopers tot 2028.”

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This