Waarom World Backup Day hét moment is om werk te maken van een cybersecuritystrategie

29 maart 2024

We bezitten allemaal data die beschermd moeten worden, of het nu gaat om gevoelige bedrijfsinformatie, een academische scriptie, of foto’s. Toch lopen we allemaal het risico om deze data te verliezen door het verlies of stukgaan van een toestel of door cyberaanvallen. Ondanks eenvoudige preventie door middel van databack-ups, is dit nog lang niet ingeburgerd. Daarom werd World Backup Day gelanceerd op 31 maart, om jaarlijks het belang van databeveiliging te benadrukken. Toch moeten back-ups altijd worden beschouwd als het startpunt van een bredere cybersecuritystrategie. Laat deze dag daarom het ideale moment zijn om over die strategie na te denken.

Een back-up is een kopie van data van een digitaal apparaat, veilig opgeslagen op een andere locatie. Er bestaan verschillende types, waaronder volledige back-ups (kopieën van alle als belangrijk beschouwde bestanden), incrementele back-ups (kopieën van gewijzigde bestanden sinds de laatste back-up) en differentiële back-ups (kopieën van gewijzigde bestanden sinds de laatste volledige back-up). Dataverlies kan optreden door diefstal, schade aan het apparaat, hardwarestoringen, verouderde bestandsindelingen, het per ongeluk verwijderen of cyberaanvallen. Afhankelijk van de omvang van het gegevensverlies kan dit variëren van een louter ongemak tot aanzienlijke downtime, wat een hele reeks negatieve gevolgen kan veroorzaken.

Met Pasen voor de deur luidt het toepasselijke spreekwoord: “Leg niet al je eieren in één mandje.” Dat kan worden toegepast op het concept van databack-ups – door kopieën van je gegevens (of “eieren”) te maken, kan je voorkomen dat je alles verliest als het apparaat (of “mandje”) wordt aangetast. Belangrijke apparaten om een back-up van te maken zijn computers, laptops, smartphones, tablets en andere draadloze apparaten die je gegevens bevatten. Door een specifieke datum aan te wijzen om het belang van gegevensback-ups te erkennen, hopen de initiatiefnemers van World Backup Day op 31 maart het bewustzijn rond back-ups te vergroten en tegelijkertijd degenen aan te moedigen die nog nooit eerder een back-up van hun gegevens hebben gemaakt om een nieuwe gewoonte aan te nemen. 

Het belang van back-ups

Volgens de website van World Backup Day heeft 21% van de mensen nooit een back-up gemaakt van hun gegevens. Met wereldwijd 113 telefoons die elke minuut verloren of gestolen worden, en 30% van alle computers die elke maand met een virus geïnfecteerd raken, is dat veel verloren data. En hoewel 83% van de mensen een computer bezit en 89% een mobiele telefoon bezit, maakt slechts een op de vier mensen regelmatig een back-up van hun gegevens. Als er iets met het apparaat gebeurt waarop je jouw gegevens bewaart – al dan niet per ongeluk – kan je alles verliezen. Back-ups houden jouw gegevens veilig en vormen zo de basis van elke cybersecuritystrategie.

Cyberaanvallen

Terwijl dataverlies in 29% van de gevallen wordt veroorzaakt door ongelukken, maakt het groeiende cyberdreigingslandschap gegevensverlies door beveiligingsinbreuken ook tot een belangrijke factor. Cybercriminelen blijven voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om waardevolle gegevens te verzamelen voor persoonlijk gewin, waarbij ze toenemende inventiviteit en professionaliteit tonen. De afgelopen jaren is er een opmerkelijke toename van destructieve cyberaanvallen gericht op gegevensverwijdering (wipen), naast de veelvoorkomende dreiging van ransomware, waarbij slachtoffers gedwongen worden om geld te betalen om hun data terug te krijgen. Met die kennis in het achterhoofd is het cruciaal dat zowel individuen als organisaties stappen ondernemen om hun gegevens te back-uppen, zodat ze nooit verloren gaan – zelfs niet in het geval van een ransomware-aanval.

Vijf pijlers

Om jouw gegevens beter te beschermen, is het maken van een back-up slechts een stap in een bredere cybersecuritystrategie. Afhankelijk van het risicoprofiel van een individu of organisatie moeten er meer controlemechanismen zijn. Het Cyberfundamentals framework schetst vijf essentiële pijlers van zo’n strategie: identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. Die elementen vergemakkelijken communicatie over cybersecuritykwesties tussen technische experts en belanghebbenden. Ze zorgen voor bewustzijn rond cyberrisico’s in de bredere risicomanagementstrategie van organisaties. Bovendien verbeteren ze de veerkracht van bedrijven in geval van cyberaanvallen. 

Een mature en evenwichtige cybersecuritystrategie verdeelt de aandacht, inspanningen en de ingezette middelen evenwichtig over de vijf pijlers heen. Cybersecurity-specialist Fortinet biedt door zijn breed portfolio, tal van oplossingen aan, die op een volledig geïntegreerde en geautomatiseerde manier samenwerken binnen deze verschillende pijlers.

Hoe deelnemen aan World Backup Day

Een van de eenvoudigste manieren om te voorkomen dat je gegevens verliest, is door regelmatig een back-up van je gegevens te maken, deze op te slaan op een aparte locatie en deze back-ups te controleren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Je kan je telefoon of computer verbinden met verwijderbare media zoals een USB-stick of een externe harde schijf, of je kan de gegevens back-uppen naar de cloud. Veel van deze services staan automatische back-ups toe wanneer wijzigingen worden aangebracht in bestanden, wat betekent dat de laatste versie altijd veilig wordt bewaard. Hoewel het misschien voor de hand liggend en onbelangrijk lijkt, kunnen die acties het verschil betekenen tussen het verliezen van al je gegevens of deze eenvoudig herstellen.

Patrick Commers

Patrick Commers

Patrick Commers is Business Development Manager Cybersecurity MESH & SASE bij Fortinet

Pin It on Pinterest

Share This