Meerderheid Belgische bedrijven overtuigd dat AI voor snellere en goedkopere softwareontwikkeling zal zorgen

15 februari 2024

Uit onderzoek van OutSystems blijkt dat meerderheid bedrijven nog geen AI-strategie heeft en dat het moeilijk is om gespecialiseerd personeel te vinden, waardoor het een uitdaging is om in AI te investeren.

Ondanks bijna vijf op de tien (46%) van de Belgische bedrijven aangeven nog geen duidelijk zicht te hebben op hoe ze AI kunnen inzetten, is de meerderheid overtuigd dat door middel van deze technologie er sneller (92%) en goedkoper ontwikkeld (82%) kan worden. Dit blijkt uit onderzoek van OutSystems waar meer dan 100 Belgische directieleden en managers met een IT-achtergrond binnen bedrijven met 100 of meer medewerkers gevraagd is naar de impact die ze verwachten op hun bedrijf door de implementatie van AI. Creativiteit (39%) en strategisch – (44%) en kritisch denken (34%) worden als de belangrijkste skills bestempeld om de implementatie van AI binnen hun bedrijf te versnellen.

AI vindt langzaam zijn weg binnen bedrijven

Eén op vijf van de ondervraagden (18%) geeft aan dat hun directie al een duidelijke visie heeft over wat AI voor hun bedrijf kan betekenen en bij zes procent is AI al een belangrijke technologie die reeds gebruikt wordt. Bijna een derde (31%) laat weten dat de eerste ideeën er zijn over hoe deze technologie hun bedrijf verder kan helpen groeien. Bij een vijfde (20%) wordt er wel al over gepraat, maar zien ze nog niet direct in hoe ze AI kunnen gebruiken.

AI faciliteert snellere softwareontwikkeling

In een wereld waar digitalisering centraal staat en waar de business verwacht dat het IT-departement snel schakelt om aan de veranderende verwachtingen van klanten te voldoen, biedt AI wellicht een oplossing om lange backlogs te vermijden. Negen op tien (92%) ondervraagden zijn er immers van overtuigd dat AI softwareontwikkeling zal versnellen. Over hoeveel sneller het zal gaan, zijn de meningen verdeeld. Bijna een kwart (24%) van de Belgische ondervraagden verwacht dat tien keer sneller realistisch is. Bijna een vijfde (18%) denkt zelfs dat het dankzij AI tot twintig keer rapper zal gaan. Ongeveer hetzelfde aantal (20%) is nog optimistischer en denkt dat het ontwikkelingstempo minstens maal vijftig zal gaan.

AI zorgt voor kostenbesparingen

Harmen Hooghout

Belgische bedrijven zijn ervan overtuigd dat de implementatie van AI de kosten op bedrijfsniveau maar ook binnen het IT-departement zal verlagen. Hoeveel de besparingen voor hun bedrijf precies zullen bedragen, is voor ongeveer een vijfde (18%) van de respondenten nog niet duidelijk. Voor zeventien procent lijkt een besparing van vijf tot tien procent realistisch. Zestien procent schaalt de besparing op elf tot vijftien procent in en eenzelfde groep verwacht dan weer zestien tot twintig procent minder uitgaven.

Voordelen AI

Wat volgens velen (71%) zou helpen, is een duidelijk regelgevend kader rondom AI. Dit zou de implementatie flink versnellen. Maar ondanks het ontbreken van regelgeving, zien de ondervraagden wel de voordelen van AI in. De meest genoemde zijn dat medewerkers zich beter kunnen concentreren op complexere vraagstukken, omdat AI heel wat repetitieve taken zal overnemen (48%), medewerkers sneller en accurater inzichten zullen krijgen door AI-gestuurde analyses (35%) en ze zich meer kunnen richten op strategische initiatieven en innovatie (35%).

Harmen Hoogwout, Regional Vice President Noord-Europa bij OutSystems: “De komst van AI heeft het speelveld flink opgeschud. Waar technologie- en softwarebedrijven deze nieuwe technologie al hebben omarmd, is het voor bedrijven buiten deze sector vaak nog te complex en ondoorgrondelijk. Zij weten vaak nog hoe zij AI kunnen integreren om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verbeteren en nieuwe inkomstenstromen kunnen genereren binnen hun bedrijf. AI kan juist het optimaliseren van interne processen vereenvoudigen en het is een zeer interessante tool om de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te versnellen. Een snellere time-to-market van deze toepassingen en interne efficiëntiewinst zullen logischerwijs resulteren in een verlaging van de kostenbasis. Toch weten heel wat bedrijven niet wat ze met AI kunnen aanpakken en hoe ze het moeten implementeren. Er moet actief, kritisch en out-of-the-box over nagedacht worden.”

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This