Drie IT-trends volgens HashiCorp: Generatieve AI, Platform Engineering & voorkomen secrets sprawl

7 februari 2024

De toepassing van AI voor ChatGPT heeft de ontwikkeling en trends van de IT-industrie de afgelopen tijd aanzienlijk beïnvloed. Het is al lang duidelijk dat dit slechts het topje is van een nog relatief onbekende ijsberg, want er zullen veel diensten op gebaseerd zijn en andere technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon breiden hun portfolio’s ook in deze richting uit. Wat staat de IT-industrie de komende maanden te wachten?

Dit zijn de belangrijkste trends volgens Kerim Satirli, Senior Developer Advocate bij HashiCorp in Nederland.

Kerim Satirli
  1. Generatieve AI staat opnieuw centraal – Met de komst van generatieve AI zijn computers de taal van mensen gaan spreken en daarmee aantrekkelijk voor een bredere doelgroep. We staan aan de vooravond van een nieuwe generatie van democratisering van technologie. Binnenkort zal letterlijk iedereen applicaties of andere productiviteitsverhogende tools kunnen bouwen die geschreven zijn op de manier waarop we met elkaar communiceren. De sleutel tot succes voor elke organisatie is een datastrategie zijn. De industrie heeft het potentieel van generatieve AI erkend. Als gevolg hiervan zal het percentage IT-uitgaven op dit vlak met dubbele cijfers groeien. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor de periferie, maar ook voor de core van de infrastructuur. Een ander aspect is de investering in data en de daarop gebaseerde leermodellen. Meer dan ooit is informatie de nieuwe olie met alle gevolgen die lijken op de oil rush-gekte. De industrie zal daarom meer moeite en geld investeren in dit aspect van generatieve AI. De derde grote uitdaging is kennis en opleiding. Wie te weinig investeert in opleiding en training bij werknemers zal slechts een fractie van de nieuwe technologieën kunnen benutten.
  2. Doorbraak van Platform Engineering – Platform engineering is het natuurlijke vervolg van het DevSecOps-concept dat al langer bestaat, maar nu wordt toegepast op de tools en workflows van een organisatie. Volgens Gartner zal 80% van de grote software engineering organisaties, tegen 2026 platform engineering teams hebben. Deze teams zullen fungeren als interne leveranciers van herbruikbare diensten, componenten en tools voor de levering van applicaties. Platform engineering lost het centrale probleem van samenwerking tussen softwareontwikkelaars en operators op. Beide groepen beschikken over de juiste tools en processen om hun werk snel en efficiënt uit te voeren.
  3. Voorkomen van secrets sprawl – De term “secrets sprawl” verwijst naar de ongecontroleerde verspreiding van gevoelige informatie zoals wachtwoorden, API-keys, coderingsinformatie en andere vertrouwelijke data. Bekende voorbeelden zijn wachtwoorden in de software broncode of automatiseringsscripts. Dit fenomeen vormt een aanzienlijke bedreiging voor cybersecurity, privacy en de algehele bedrijfsintegriteit. De toenemende vervaging van de grenzen tussen on-premises en cloudomgevingen maakt het secrets management nog complexer dan voorheen. Shadow IT, een gebrek aan identiteits- en toegangsbeheer en inconsistente security policies vergemakkelijken de onbedoelde verspreiding en blootstelling van bovengenoemde gevoelige informatie. De komende maanden zullen organisaties tijd en geld investeren om de controle over hun vertrouwelijke informatie terug te krijgen, krachtige praktijken voor het beheer van secrets implementeren en up-to-date security policies in te voeren.

Deze drie trends staan niet los van elkaar. Integendeel, de potentiële overlap is aanzienlijk. Generatieve AI kan helpen bij het ontwikkelen van scripts of tools voor platform engineering. Deze kunnen op hun beurt helpen bij het scannen van broncode of GitHub-repositories op wachtwoorden en andere beschermde informatie. Maar als je je wilt voorbereiden op de uitdagingen van de komende tijd en proactief wilt handelen, is het belangrijk het grotere geheel niet uit het oog te verliezen.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This