Nederlandse datacentersector ‘ontstemd’ over besluit Amsterdam om nauwelijks nog nieuwe datacenters toe te staan

27 december 2023

De Dutch Data Center Association (DDA), brancheorganisatie voor datacenters in Nederland, heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van het besluit van de Gemeente Amsterdam om ingrijpende maatregelen te treffen over de inperking van nieuwe datacenterprojecten. 

Wat overheerst, is onbegrip voor dit plotse besluit, stelt de DDA in een persbericht. “Wat is het doel van dit voorbereidingsbesluit? De huidige netcongestie in Noord-Holland (gebrek aan elektriciteit in deze regio, red.) blokkeert immers de groei van de datacentersector en vele andere bedrijven en branches. Het voorbereidingsbesluit hierboven op heeft daarom veel weg van symboolpolitiek. De huidige netcongestie zal namelijk niet verdwijnen door deze maatregel.”

Het afgekondigde besluit is genomen door de Gemeente Amsterdam en geldt dus voor het gebied van deze gemeente (zie het rood gekleurde gebied in de afbeelding hieronder). De rest van Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder de grootste datacentercampus op Schiphol-Rijk, ligt buiten de scope van dit besluit en zal dus niet dezelfde inperkingen kennen. Wat het voorbereidingsbesluit in de praktijk teweegbrengt, is het dwarsbomen van twee belangrijke – en samenvallende – transities: digitalisering en verduurzaming.

Daarbij draagt het besluit van de Gemeente Amsterdam bij aan het onjuiste en schadelijke beeld over datacenters. Een beeld dat te vaak rust op feitelijke onjuistheden en ongenuanceerde oordelen. Datacenters zouden niets van waarde toevoegen aan de samenleving, grondstoffen slurpen en de verduurzaming van Nederland dwarsbomen.

Datacenters & duurzaamheid 

In werkelijkheid spelen datacenters echter een uiterst belangrijke rol in de verdere verduurzaming van onze maatschappij en het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Waar bedrijven voorheen data lokaal bewaarden, heeft de data-migratie naar cloud-applicaties en datacenters immens veel energie bespaard, zo blijkt uit allerlei onafhankelijk onderzoek. Waar onze samenleving het internet heeft omarmd, is het wereldwijde energieverbruik van datacenters dankzij de effectieve werkwijze in datacenters zo goed als gelijk gebleven. Bovendien is energiebesparing, mede dankzij datacenters, voor vele bedrijven en huishoudens eenvoudiger geworden door bijvoorbeeld de implementatie van cloud, smart-home en AI-oplossingen. 

 Onze toekomst is digitaal en duurzaam, en om dit te bereiken zal een duurzame datacentersector essentieel zijn. Zonder gezonde datacentergroei geen economie en samenleving van de toekomst, aldus de DDA.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This