Imec gaat intensiever samenwerken met gerenommeerde Amerikaanse universiteiten

11 december 2023

Twee gerenommeerde Amerikaanse universiteiten – Purdue University in de staat Indiana, en Michigan University – zullen de volgende jaren intensiever gaan samenwerken met imec. De samenwerkingen laten de Amerikaanse partners toe hun onderzoek naar chiptechnologie verder vorm te geven, en sluiten tegelijk perfect aan bij de strategische onderzoeksprioriteiten van imec.

Internationale samenwerking en krachtenbundeling zijn de drijvende krachten achter de gigantische vooruitgang van de chipindustrie. De voorbije veertig jaar heeft imec de kloof tussen universiteiten en industrie overbrugd om geavanceerde chiptechnologie en deep-tech innovaties te stimuleren. Als aanvulling op zijn activiteiten in Florida zet imec nu de volgende stappen in het uitbreiden van zijn samenwerkingen met de academische wereld in de VS.

Op de campus van Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana, waarvan onder meer de opleiding ingenieurswetenschappen hoog staat aangeschreven, wordt vandaag – in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon en Purdue president Mung Chiang – een gezamenlijk R&D-labo geopend. Een team van imec- en Purdue-onderzoekers zal er nieuwe materialen ontwikkelen die de basis moeten leggen voor de volgende generaties rekenchips; kennis die ook zal worden gebruikt om meer duurzame chiptechnologie te ontwikkelen.

Met de Universiteit van Michigan wordt dan weer een intentie tot samenwerking aangekondigd. Op die campus, pal in het hart van de Amerikaanse automobielindustrie, zal de focus liggen op de ontwikkeling van halfgeleidermaterialen en chiparchitecturen die in de eerste plaats de automotive sector ten goede komen.

“Dankzij deze samenwerkingsakkoorden kunnen Purdue en Michigan voortbouwen op vier decennia chiponderzoek”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec. “Maar ook voor imec zijn de opportuniteiten interessant – niet in het minst omdat deze activiteiten volledig aansluiten bij onze bestaande strategische prioriteiten. Bovendien brengen we, door ons lokaal met onze Amerikaanse onderzoekspartners te verankeren, heel wat extra kennis aan boord waarmee het wereldwijd microchipecosysteem dat imec bij mekaar brengt, zijn voordeel kan doen. En tenslotte benadrukken we met deze akkoorden nogmaals de vastberadenheid van imec om te blijven investeren in internationale samenwerking en krachtenbundeling om innovatie in onze sector te versnellen.”

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon beklemtoont het belang van de samenwerking tussen imec en zijn Amerikaanse partners: “Het feit dat Amerikaanse universiteiten vragende partij zijn om in zee te gaan met het Leuvense imec, onderstreept de rol van Vlaanderen als een stuwende kracht achter innovatie in de chipindustrie. Dankzij deze samenwerkingsakkoorden kan imec, naast zijn bestaande onderzoeksactiviteiten in Florida, zijn aanwezigheid in de VS gevoelig versterken. Daarop mogen we best trots zijn”.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This