NIS2: MSP’s kunnen niet zonder centraal securityplatform

1 december 2023

Volgens de NIS2-richtlijn dragen managed security providers (MSP’s) de volledige verantwoordelijkheid voor de beveiliging bij hun cliënten. Dit brengt aanzienlijke gevolgen met zich mee. Het effectief managen van de volledige beveiligingsinfrastructuur voor meerdere klanten tegelijk vereist gespecialiseerde hulpmiddelen.

Sinds oktober 2024, een maand die veel securityprofessionals nadrukkelijk in hun agenda hadden gemarkeerd, is de NIS2-richtlijn in werking getreden als wetgeving, met aanzienlijke gevolgen voor MSP’s. Onder deze richtlijn worden MSP’s geclassificeerd als digitale dienstverleners, omdat ze securitydiensten leveren aan andere organisaties. Dit betekent dat ze onder de reikwijdte van de NIS2 vallen en moeten voldoen aan specifieke beveiligingsverplichtingen. Hierdoor zijn ze niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen beveiligingsinfrastructuur, maar ook voor de digitale veiligheid van hun klanten.

Vereisten voor MSP’s

Praktisch gezien houdt dit volgens Martijn Nielen, Senior Sales Engineer bij WatchGuard Technologies, het volgende in voor MSP’s:

 • MSP’s moeten onder NIS2 een geïntegreerd en robuust beveiligingspakket voor al hun klanten implementeren. Met de NIS2 is een minimale securityaanpak onvoldoende. De richtlijn vereist uitgebreide maatregelen, van patchmanagement tot identiteitsbeheer en van endpointbeveiliging tot netwerkbeveiliging.
 • Losse puntoplossingen zijn in dat licht bezien nauwelijks meer een optie. In een lappendeken van securitymiddelen is de kans op de hiaten of (dure) overlap te groot. Bovendien neemt dan de complexiteit, en daarmee de kans op fouten, snel toe. Om over het inefficiënte beheer van zo’n versnipperd landschap nog maar te zwijgen. 
 • MSP’s moeten ook in staat zijn om snel en effectief te reageren op incidenten. Bij onregelmatigheden is snelle actie vereist voor het minimaliseren van ernstige gevolgen van een aanval of incident.
 • NIS2 vereist beleid en tools voor effectieve incidentrespons en -herstel. Dit betekent dat MSP’s bij elke klant snel moeten kunnen reageren, bij voorkeur zonder fysiek aanwezig te zijn. Elke minuut telt, en reistijd is dan een ongewenste vertraging. 
 • NIS2 vereist dat ernstige incidenten binnen 24 of 72 uur worden gemeld bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

NIS2-naleving

De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zijn aanzienlijk en vereisen in sommige gevallen dat MSP’s hun werkwijze herzien. Een effectief en centraal beveiligingsplatform is essentieel, waarmee zij een samenhangend beveiligingspakket snel en efficiënt kunnen implementeren en beheren, en op elk moment op afstand kunnen ingrijpen. Het Watchguard Unified Security Platform biedt MSP’s bijvoorbeeld een reeks tools en functies die essentieel zijn voor NIS2-naleving, waaronder:

 1. Geïntegreerde securitydiensten
  Het platform omvat diverse diensten zoals firewalls, IPS/IDS, antivirus, VPN en patchmanagement, waardoor MSP’s een complete beveiligingsoplossing kunnen bieden zonder afhankelijk te zijn van individuele tools. Het platform bevat ook meerdere API’s voor integratie met veelvoorkomende oplossingen.
 2. Centraal beheer en monitoring
  MSP’s kunnen met dit platform alle securityactiviteiten van hun klanten centraal beheren en monitoren, en krijgen een volledig inzicht in netwerken, apparaten en gebruikers. Daarmee kunnen zij snel dreigingen identificeren en neutraliseren met behulp van XDR.
 3. Geautomatiseerde rapportage
  Geavanceerde rapportage- en analysetools stellen MSP’s in staat om gedetailleerde securityrapporten te genereren, wat het nalevingsproces vereenvoudigt. Deze informatie is cruciaal voor het verbeteren van de beveiliging en het voldoen aan de NIS2-verplichtingen voor het melden van incidenten.

Met de implementatie van NIS2 wordt een centraal beveiligingsplatform essentieel voor MSP’s. Het biedt de nodige zichtbaarheid, controle, schaalbaarheid en efficiëntie om aan de NIS2-vereisten te voldoen. Klanten kunnen effectief worden beschermd, wat overeenkomt met de doelstellingen van de EU met deze richtlijn.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This