Hoe kan een multi-cloud strategie digitale transformatie mogelijk maken?

21 september 2023

Digitale transformatie is de manier waarop een organisatie digitale technologieën integreert om haar processen, activiteiten en klantervaringen te transformeren. Voor moderne bedrijven resulteert een succesvol uitgevoerde digitale transformatiestrategie in substantiële bedrijfsgroei. Volgens een rapport van Accenture uit 2021 “Make the Leap, Take the Lead” bleek uit een onderzoek onder 4300 executives dat bedrijven die na 2018 investeerden in digitale transformatie technologieën 5x sneller groeiden dan achterblijvers.

Organisaties realiseren zich steeds meer het belang van digitale transformatie op hun weg naar groei. Wereldwijd werd er in 2022 1,6 miljard dollar uitgegeven aan digitale transformatie en er wordt verwacht dat dit zal stijgen tot 3,4 miljard dollar in 2026. Een groot deel van deze groei kan worden toegeschreven aan de snelle invoering van de cloud. Het helpt organisaties bij het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van applicaties tegen lagere operationele kosten en met een grotere schaalbaarheid.

Moderne digitale transformatie wordt voornamelijk gedreven door een robuuste cloudstrategie. Uit onderzoek blijkt dat 82% van de bedrijfsorganisaties multi-cloud workloads gebruikt en 78% gebruikt meer dan 3 publieke clouds. Een multi-cloud omgeving brengt echter veel uitdagingen met zich mee die initiatieven voor digitale transformatie in de weg staan. 

Wat zijn de uitdagingen?

Drie grote uitdagingen bij de implementatie van een multi-cloud digitale transformatiestrategie:

1. Toegenomen operationele complexiteit

Elke aanbieder van clouddiensten biedt eigen tools en diensten die gespecialiseerde kennis en ervaring vereisen om te kunnen werken. Bovendien vereist de integratie van cloud platforms met moderne technologieën zoals Artificial Intelligence, Edge Computing en Internet of Things een geschoold personeelsbestand dat moeilijk te vinden kan zijn. Het gebruik van verschillende cloudservices van meerdere leveranciers kan dus een laag van operationele complexiteit aan het bedrijf toevoegen die moeilijk te beheren kan zijn en initiatieven voor digitale transformatie kan belemmeren.

2. Inconsistent beheer en bestuur

Elk cloudplatform heeft zijn eigen beleid en procedures om de respectievelijke services te beheren. Daarom moet er een robuust multi-cloud besturingssysteem zijn om cloud workloads te stroomlijnen. Een dergelijk systeem moet verschillende cloud activiteiten beheren, zoals kosten, beveiliging en compliance, inventarisatie, datasilo’s, datamigratie, schaalbaarheid en automatisering voor alle leveranciers. Daarom wordt het een uitdaging voor organisaties om governance te implementeren op meerdere cloud platforms.

3. Beveiliging

Het beschermen van gegevens tegen ongeautoriseerd gebruik is cruciaal voor organisaties die digitale transformatie willen bereiken. Het wordt echter een serieuze zorg voor bedrijven om de beveiliging te beheren wanneer gegevens verspreid zijn over meerdere platforms. Volgens het Cloud Complexity Report 2023 van NetApp, een onderzoek onder 1300 leidinggevenden op het gebied van data en technologie, is maar liefst 98% van de respondenten van mening dat de integratie van de cloud de complexiteit van hun bedrijfsvoering heeft vergroot, waarbij cyber beveiligingsrisico’s de grootste uitdaging vormen (45%).

Digitale transformatie versnellen in een multi-cloud omgeving

Wanneer deze effectief wordt uitgevoerd, stelt een multi-cloud strategie organisaties in staat om digitale transformatie te stimuleren door de manier te innoveren waarop applicaties worden ontworpen, ontwikkeld en geleverd in verschillende clouds. Met een workload-first, cloud-agnostische benadering kunnen organisaties applicaties flexibel en prestatiegericht inzetten op de meest geschikte – publieke, private en edge – clouds in overeenstemming met de applicatie vereisten en hun bedrijfsdoelen. 

Maar, de overgang van een strategie naar een praktische implementatie kan echter een uitdaging zijn. Het emma – enterprise multi-cloud management application – platform biedt een uitweg. Het platform biedt organisaties een suite van geïntegreerde mogelijkheden om cloud resources en de distributie van workloads in complexe multi-cloud omgevingen te beheren.

Deze geïntegreerde mogelijkheden van het emma-platform spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken en versnellen van digitale transformatie.

Laten we eens kijken hoe.

– Innovatie stimuleren

De mogelijkheid om een diverse cloudomgeving ‘end-to-end’ te beheren, inclusief het onderliggende netwerk en de bijbehorende connectiviteit, maakt een snellere levering van resources, geautomatiseerde implementaties en een efficiëntere samenwerking tussen ontwikkel- en operationele teams mogelijk. Dit versnelt de ontwikkeling en inzet van nieuwe digitale producten en diensten en verkort de time-to-market voor innovaties.

– Resources vrijmaken

Door cloud beheertaken te stroomlijnen en handmatige interventie tot een minimum te beperken, maakt het emma-platform waardevolle resources, tijd en inspanningen vrij die kunnen worden ingezet voor innovatie en strategische projecten. Dit stelt bedrijven in staat om te experimenteren met nieuwe technologieën, geavanceerde oplossingen te ontwikkelen en de concurrentie voor te blijven in het snel evoluerende digitale landschap.

– Wendbaarheid verbeteren

Digitale transformatie vereist vaak dat organisaties wendbaar en schaalbaar zijn in hun activiteiten. Het geïntegreerde cloudbeheer en de mogelijkheden van het cloud netwerk van het emma-platform stellen bedrijven in staat om hun resources naar behoefte op- of af te schalen, snel te reageren op veranderingen in de markt en digitale initiatieven te ondersteunen zonder grote verstoringen. Bovendien stelt de cloud-agnostische benadering gebruikers in staat om meerdere cloud providers te beheren vanaf één platform, terwijl leveranciers neutraliteit wordt gewaarborgd en vendor lock-in wordt voorkomen. Hierdoor kunnen ze de beste cloud services en -oplossingen voor hun specifieke behoeften kiezen, wat een flexibelere en beter aanpasbare digitale transformatiestrategie bevordert.

– Kosten optimaliseren

Kostenbeheer is een cruciaal aspect van digitale transformatie, omdat bedrijven hun cloud uitgaven moeten optimaliseren en tegelijkertijd waarde moeten leveren aan klanten. De intelligente mogelijkheden voor cloud kostenbeheer van het emma-platform helpen kosten inefficiënties te identificeren, uitgavenpatronen te analyseren en kostenbeheersing af te dwingen. Dit stelt organisaties in staat om middelen effectiever toe te wijzen en te investeren in gebieden die innovatie stimuleren.

De toekomst van multi-cloudbeheer

De drijvende krachten achter digitale transformatie zijn een combinatie van technologische vooruitgang, veranderende eisen van klanten, concurrentiedruk en de behoefte aan verbeterde efficiëntie en flexibiliteit in een steeds digitalere wereld.

Organisaties die de waarde inzien van een multi-cloud strategie als aanjager van deze drijfveren en een geïntegreerd multi-cloud beheerplatform omarmen als emma om de intrinsieke complexiteit te beheren, zijn beter gepositioneerd om te gedijen in het digitale tijdperk.

Het is onnodig te zeggen dat het gebruik van verschillende, vaak niet geïntegreerde tools leidt tot uitdagingen met betrekking tot een gebrek aan alomvattend overzicht, verhoogde complexiteit, verminderde efficiëntie, beperkte interoperabiliteit en hogere kosten.

De integratie van het beheer van cloud resources, cloud kosten en cloud netwerk maakt het emma-platform niet alleen uniek, het creëert ook een holistische en efficiënte cloud beheeromgeving. Zonder codering, want het emma platform is een no-code applicatie. 

Deze allesomvattende aanpak maakt digitale transformatie mogelijk door flexibiliteit, schaalbaarheid, kostenoptimalisatie, datagestuurde besluitvorming, beveiliging en innovatie te bevorderen. Het stelt bedrijven in staat zich aan te passen aan het steeds veranderende digitale landschap, hun transformatie-inspanningen te versnellen en het volledige potentieel van cloud technologieën te benutten voor hun succes.

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth is Chief Marketing Officer bij EMMA

Pin It on Pinterest

Share This