CFO’s krijgen sleutelrol in het ‘Never Normal’-tijdperk

19 juli 2023

Het Never Normal, zo noemt ondernemer en zakelijke auteur Peter Hinssen het tijdperk waarin we nu leven. Het is een tijd waarin we niet hoeven te verwachten dat we ooit nog terug zullen keren naar de oude vertrouwde situatie. In plaats daarvan moeten we ons schrapzetten voor nog meer veranderingen. Om met al deze veranderingen om te kunnen gaan moeten bedrijven in actie komen, processen opnieuw onder de loep nemen en wijzigingen doorvoeren. Hierbij ligt er een belangrijke taak voor CFO’s in het verschiet: zij moeten meer dan ooit de heilige graal van een ‘single source of truth’ nastreven.

Om snel op nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren moeten financiële managers grip krijgen op de kosten, marges veiligstellen en de flexibiliteit van de planning opvoeren. Maar bovenal moeten zij processen cijfermatig aansturen. Ze moeten beslissingen nemen die niet door emoties zijn gekleurd, maar gebaseerd zijn op harde data. Dat kan alleen dankzij nauwgezet databeheer. Daarvoor is het noodzakelijk dat organisatie zorgen voor gestandaardiseerde, geïntegreerde en betrouwbare data. Dit vraagt om foutloze operationele processen, waarbij elk data-element op de juiste wijze wordt verwerkt. Als dat niet gebeurt, kan er een domino-effect ontstaan en in een later stadium problemen opleveren. Zo kan een ongefactureerde klant bijvoorbeeld een rapportage al snel in de war sturen.

Verbinding FP&A- en ERP-systeem

Om besluitvorming op basis van real-time data mogelijk te maken kan het verbinden van het FP&A- en ERP-systeem een goede stap zijn. De CFO kan daardoor snel inzichten uit data halen en heeft zo altijd een vinger aan de pols als het om zakelijke ontwikkelingen gaat. Hiervoor is het belangrijk dat de CFO nauw samenwerkt met afdelingen zoals HR en IT om zo volledig inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie. De CFO kan dan uiteindelijk voorzien in benchmarks en analyses die gebaseerd zijn op KPI’s gebaseerde zakelijke logica.

Maar welke stappen moet de CFO daarvoor nemen?

  1. Prognoses maken: CFO’s kunnen met hun organisatie op nieuwe kansen en veranderende prioriteiten inspringen door ‘what if?’-scenario’s op de planning toe te passen. Door het in kaart brengen van kosten, winstgevendheid en resultaten kunnen ze de zakelijke veerkracht van hun organisatie een boost geven.
  2. Plannen: Door gebruik te maken van technologische tools en krachtige processen kunnen CFO’s planningsystemen in het leven roepen die aan de veranderende omstandigheden kunnen worden aangepast.
  3. Integreren: De integratie van ERP en FP&A is van cruciaal belang voor het creëren van een betrouwbaar ecosysteem van data. Wanneer deze systemen bij één leverancier worden afgenomen, krijgen CFO’s de mate van kant-en-klare integratie die nodig is om processen soepel te laten verlopen.
  4. Uitvoeren: CFO’s kunnen aanpasbare workflows inzetten om hun organisatie in staat te stellen om flexibel te opereren en zich aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen. Ze kunnen ook het facturatieproces optimaliseren door middel van automatisering en de inzet van natural language assistants.
  5. Evalueren: Geavanceerde analysemogelijkheden kunnen CFO’s helpen om verborgen kansen te spotten en KPI’s bij te houden. Door te zorgen voor transparante berekeningen en rapportages op basis van gestandaardiseerde zakelijke logica en KPI’s kunnen CFO’s alle werknemers inzicht bieden in hun bijdrage aan de financiële prestaties.

Klaar voor de toekomst

Door gebruik te maken van de juiste technologie en samen te werken met afdelingshoofden, kunnen CFO’s hun organisatie helpen om flexibel en winstgevend te blijven, wat er ook in het Never Normal gebeurt. Dit tijdperk biedt tegelijkertijd ook kansen voor organisaties die data van hun FP&A- en ERP-systeem combineren om te zorgen voor transparante processen, die het eenvoudig maken om tot de juiste inzichten te komen. Zoals McKinsey het in 2021 al stelde: “Technisch onderlegd leiderschap heeft toppresteerders geholpen om zich van de concurrentie te onderscheiden en zal in de toekomst alleen nog maar waardevoller worden.”

Michael Lengenfelder

Michael Lengenfelder

Michael Lengenfelder is Head of FP&A Product Management bij Unit4

Pin It on Pinterest

Share This