Hyperautomatisatie: eerst strategie, dan pas technologie

5 juli 2023

Hyperautomation werd als term al gelanceerd in 2019 door Gartner. Het gerenommeerde ICT onderzoeks- en adviesbedrijf identificeerde het als een van de top 10 strategische technologietrends die we in 2023 moeten volgen, maar wat is het precies?

Gartner definieert hyperautomation als volgt:

Hyperautomatisering is een bedrijfsgerichte, gedisciplineerde aanpak die organisaties gebruiken om snel zoveel mogelijk bedrijfs- en IT-processen te identificeren, door te lichten en te automatiseren. Hyperautomatisering omvat het georkestreerde gebruik van meerdere technologieën, hulpmiddelen of platforms, waaronder: kunstmatige intelligentie (AI), machinaal leren, event-driven softwarearchitectuur, robotische procesautomatisering (RPA), business process management (BPM) en intelligente business process management suites (iBPMS), integratieplatform as a service (iPaaS), low-code/no-code tools, verpakte software en andere soorten beslissings-, proces- en taakautomatiseringshulpmiddelen. 

Uit ​ recent Gartner-onderzoek bleek dat 85% van de deelnemers “de investeringen in hyperautomatisering van hun organisatie in de komende 12 maanden zal verhogen of handhaven, en meer dan 56% heeft al vier of meer gelijktijdige hyperautomatiseringsinitiatieven. Volgens Gartner “verschuift hyperautomatisering snel van een optie naar een voorwaarde om te overleven” en worden “verouderde werkprocessen” als het nummer 1 probleem beschouwd.

Waar ontstond de nood aan doorgedreven automatisatie?

De CoVID19-pandemie was een belangrijke accelerator. Deze crisis bracht immers heel wat uitdagingen met zich mee. Er was een nood aan snelle digitalizering en automatisering van processen zodat we met z’n allen vanop afstand en virtueel konden werken. Door de snelheid waarmee ondernemingen moesten reageren werden heel wat inefficiënties en bottlenecks geïdentificeerd die de weg naar operationele excellentie in de weg stonden. Ondernemingen beseften meer dan ooit dat ze strategisch en holistisch moesten nadenken over hun digitalisering in plaats van los van elkaar staande apps te bouwen om individuele problemen op te lossen. 

Hyperautomatie gaat dus niet om één enkele technologie of het kiezen van één goede software- of applicatieleverancier. Het gaat erom verschillende technologieën met elkaar te combineren om het geheel aan complexe business processen zo veel als mogelijk te automatiseren en stroomlijnen. Het gaat verder dan wederkerende taken te automatiseren aangezien het ook processen automatiseert waarvoor kennis nodig is en waarbinnen beslissingen moeten worden genomen.

Wanneer wordt hyperautomatisatie succesvol?

Het is in eerste instantie belangrijk te beseffen dat hyperautomatisatie niet gaat over technologieën zoals AI, Robotics, Mining, etc. . Hyperautomatisatie start met strategisch denken, technologieën zijn slechts middelen om een wel uitgedachte strategie te realiseren.

Om een succesvolle hyperautomatisatie te realiseren, zijn hier enkele stappen die je kunt volgen:

 1. Bekijk je processen: Breng in eerste instantie al je bedrijfsprocessen in kaart en identificeer welke geschikt zijn voor (hyper)automatisering. Focus op repetitieve, gestructureerde taken die vatbaar zijn voor automatisering.
 2. Prioriteer de processen: Bekijk welke van deze processen de meeste impact hebben op je bedrijfsvoering. Als je deze als eerste aanpakt, kan je snel vooruitgang boeken. 
 3. Maak een roadmap: Als je je prioriteiten kent is het belangrijk een formele roadmap op te stellen waarin je ook definieert welke budgetten, ressources en technologieën je nodig hebt. 
 4. Kies de juiste technologieën: Kies de juiste tools en technologieën om je hyperautomatisatie-initiatieven te ondersteunen. Denk aan robotic process automation (RPA), kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en workflowautomatisering. Bekijk zeker low-codeplatformen want zij stellen je in staat om op een zeer visuele manier oplossingen te bouwen en componenten te hergebruiken waardoor je snel kan schakelen. Als je een high-performance platform zoals dat van OutSystems gebruikt, heb je meteen het voordeel dat alle relevante nieuwigheden gebruiksklaar ter beschikking zijn.
 5. Zorg voor buy-in: Het is belangrijk dat alle stakeholders zoals het management, IT-afdeling en medewerkers die met de processen werken betrokken worden en begrijpen waarom automatisering belangrijk is. ​ Communiceer duidelijk over de voordelen.
 6. Test en optimaliseer: Voer testen uit om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde processen correct functioneren en aan de verwachtingen voldoen. Monitor en optimaliseer de geautomatiseerde workflows continu om maximale efficiëntie te bereiken.
 7. Leer en evalueer: Leer van de resultaten van je initiatieven en stuur bij waar nodig. Blijf op de hoogte van nieuwe technologieën en best practices om je hyperautomatisatie-inspanningen voortdurend te verbeteren.
 8. Opleiding: Je doet er ook goed aan te investeren in de opleiding van je medewerkers. Zo leren ze te werken met de nieuw geautomatiseerde processen en is een snelle adoptie mogelijk. 

Technologieën

Technologie speelt natuurlijk een belangrijke rol als je aan hyperautomatisatie denk. Zodra je weet welke processen je het eerst wil aanpakken kan je gaan kijken naar de meest passende oplossingen, want veelal zal je verschillende technologieën moeten combineren, om je doel te bereiken.

We lijsten even de belangrijkste voor je op:

 1. Robotic Process Automation (RPA): RPA tools worden meestal gebruikt om terugkerende, op regels gebaseerde taken die vaak nog manueel door mensen worden uitgevoerd, te automatiseren. De softwarerobots interageren met verschillende applicaties en systemen en zijn uiterst geschikt om data-ingave of -extractie en transacties uit te voeren. 
 2. Artificiële Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) zijn dan weer aangewezen om grote hoeveelheden data te analyseren en te structureren, om patronen te ontdekken en voorspellingen te doen. Ze laten de automatisering toe van taken waarbij er beslissingen moeten worden genomen of waar cognitiecapaciteiten vereist zijn zoals het herkennen van beelden of talen. 
 3. Process Mining: door middel van data-analyse technieken kan men met process mining het verloop van processen binnen een organisatie visualiseren. Hierdoor kunnen tekortkomingen en bottlenecks, evenals zaken die geautomatiseerd kunnen worden, makkelijk in kaart worden gebracht.
 4. Intelligent Business Process Management (iBPM): iBPM platformen leveren tools die modellering, design, executie en monitoring van bedrijfsprocessen mogelijk maken. In deze platforms zijn vaak AI en ML geïntegreerd om zo besluitvorming te automatiseren, processen te optimaliseren en real-time inzichten te verschaffen.
 5. Workflow en Collaboration Tools: Workflow and collaboration tools verbeteren de coördinatie en samenwerking bij taken die tussen verschillende teams en departementen moeten worden uitgevoerd. Ze zorgen voor een betere organisatie van werkprocessen en stroomlijnen informatie binnen een organisatie. 
 6. Low-codeplatforms: Low-codeplatforms zijn softwareontwikkelingstools waarmee je op een heel visuele manier, met een drag-and-drop interface toepassingen kan bouwen. Een voorbeeld van zo’n platform is het high-performance low-codeplatform van OutSystems. Een snelle ontwikkeling is mogelijk dankzij vooraf gebouwde componenten en sjablonen die je kan combineren en hergebruiken. Dankzij de visuele manier van bouwen is het een perfecte tool om snel resultaten te tonen aan de business en de eindgebruikers in een vroeg stadium te betrekken. Ze stellen ontwikkelaars in staat toepassingen te bouwen met minder handmatige codering en maken ze een snelle applicatieontwikkeling mogelijk.

Door deze technologieën te combineren wordt hyperautomatisatie mogelijk. Complexe end-to-end processen kunnen worden gedigitaliseerd, operationele efficiëntie kan worden verbeterd, kosten kunnen worden gedrukt, klantenervaringen verbeterd en ze zorgen voor een permanente focus op innovatie waardoor bedrijven snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Hoe kan een low-codeplatform helpen bij hyperautomatisatie?

Uiteraard zoom ik, vanuit mijn achtergrond, nog graag even in op wat een low-codeplatform kan doen om hyperautomatisatie te verwezenlijken. 

Low-codeplatformen zoals dat van OutSystems helpen bij hyperautomatisatie door het bieden van een intuïtieve en efficiënte ontwikkelingsomgeving voor het snel bouwen en implementeren van geautomatiseerde processen. 

Zoals hierboven reeds aangehaald, is bouwen in low-code enorm visueel waardoor organisaties complexe workflows en bedrijfsregels kunnen modelleren waarbij programmeercode tot een minimum wordt beperkt. Low-code stelt ​ bedrijven in staat om snel applicaties en systemen te ontwikkelen die naadloos kunnen integreren met bestaande IT-infrastructuur en bedrijfsprocessen. Door middel van low-code kunnen bedrijven hyperautomatisatie bereiken door repetitieve en handmatige taken te vervangen door geautomatiseerde processen, waardoor de productiviteit wordt 

Stef Vermeulen

Stef Vermeulen

Stef Vermeulen is Partner Alliance Manager BeLux bij OutSystems

Pin It on Pinterest

Share This