De belofte van de digital twin: het geheime wapen om de toekomst van organisaties vorm te geven

23 mei 2023

CEO’s over de hele wereld erkennen het belang van digital twin toepassingen steeds vaker. In 2021 werd de wereldwijde digital twin industrie geschat op 6 miljard euro, en naar verwachting zal die een omvang van 115 miljard euro hebben in 2030. Omdat het aantal bedrijven dat een digital twin gebruikt tussen 2020 en 2022 met 40% is toegenomen, is het dus duidelijk dat velen dit beschouwen als een opkomende technologie om de toekomst van hun organisatie vorm te geven. 

Zo heeft in Nederland de gemeente Eindhoven voor de eerste keer een digital twin ontwikkeld om de ruimtelijke ordening van de eigen stad beter te organiseren. Dit doen ze door de groei van de stad tot 2040 in kaart te brengen, om verbindingen tussen ruimtelijke ordening en beleidsdoelen inzichtelijk te maken. Ook Stad Brugge is al een tijdje bezig om een digital twin te ontwikkelen. Sibyl Jacob, Business Development Manager bij Kingston Technology, licht toe hoe en waarom digital twins het geheime wapen zijn voor organisaties van de toekomst.

Simuleer, voorspel, optimaliseer

Een digital twin is een digitale versie van een fysiek object, proces of systeem. Bedrijven kunnen het gebruiken als simulatietool om voorspellingen te doen en bijvoorbeeld de infrastructuur van een stad of het productieproces in een fabriek te optimaliseren. Recent onderzoek in de industrie toont aan dat gebruik van digital twins de omzet met 10% kan laten stijgen, de time-to-market met 50% kan versnellen en de productkwaliteit met 25% kan verbeteren. Andere voorbeelden zijn de bouw waar digital twin technologie potentie heeft om de project- en bouwkosten tot 35% te verlagen. Bij de energietransitie kan een digital twin ook een zeer interessante rol spelen. Uit onderzoek blijkt dat het de CO2-uitstoot kan helpen verminderen met 50 tot maar liefst 100%.

Hoe kunnen organisaties digital twins succesvol benutten?

1. Identificeer een duidelijke business case – Voordat je aan een digital twin project begint, is het belangrijk om een duidelijke business case te identificeren en specifieke doelstellingen vast te stellen. Zo verzeker je dat het project is afgestemd op de behoeften en prioriteiten van de organisatie, en dat de voordelen nauwkeurig kunnen worden gemeten.

2. Klein beginnen en daarna opschalen – Begin klein met een proefproject om de haalbaarheid en waarde van een digital twin in een specifieke context te testen. Dit kan helpen om eventuele uitdagingen of beperkingen te identificeren en de benadering te verfijnen. Vervolgens kan je dan het gebruik van de digital twin opschalen.

3. Denk na over gegevensbeheer en -bestuur – Een digital twin is afhankelijk van gegevens uit verschillende bronnen, dus het is nuttig om te inventariseren hoe die gegevens verzameld, opgeslagen en beschermd zijn. Door een duidelijk beleid en procedures voor gegevensbeheer en -bestuur op te stellen, garandeer je dat de data in de digital twin accuraat en betrouwbaar zijn en voldoen aan de relevante regelgeving. 

4. Betrek stakeholders – Door werknemers, klanten en partners te betrekken bij de ontwikkeling en het gebruik van een digital twin, kan je behoeften en verwachtingen afstemmen. Het kan bovendien bijdragen aan een transparant en verantwoordelijk gebruik van de technologie.

Groei in data doet de vraag naar werkcapaciteit toenemen

Verder vertrouwt een digital twin op gegevens uit meerdere bronnen, zoals sensoren, simulaties en historische records, om een virtuele replica van een fysiek object of systeem te creëren. Belangrijke drijfveren voor groei in data kunnen afhangen van de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie, zoals hoe gedetailleerd of nauwkeurig simulaties moeten zijn. 

In zowel traditionele databases als big data infrastructuren genereert een digital twin enorme hoeveelheden data. Belangrijke onderdelen zoals DDR4- of DDR5-werkgeheugen maken het mogelijk om deze datastromen te beheren en onmiddellijk toegankelijk te maken. Daarnaast zijn datacenter SSD’s van Kingston Technology specifiek ontworpen voor de meest veeleisende workloads. Datacenters en workloads vereisen stabiliteit en een lage latentie voor voorspelbare opslagprestaties om te voldoen aan strikte SLA’s. Het is daarom cruciaal dat een organisatie kiest voor een oplossing die past bij de workload en nodige opslagcapaciteit. 

De toekomst van digital twins

Hoewel de technologie zich voortdurend ontwikkelt en er al talrijke toepassingen bestaan, is het moeilijk om de toekomst voor digital twins te voorspellen. Toch zullen de meeste sectoren en organisaties het waarschijnlijk pas toepassen eens de technologie geavanceerder en toegankelijker is. De infrastructuur ter ondersteuning van digital twins bestaat al, de verbindingslagen zijn flexibel genoeg opgezet om nog aan te passen, en digitalisering is alomtegenwoordig, dus de nodige context voor digital twins is er alvast. 

Organisaties moeten wel blijven investeren in onderzoek om de uitdagingen qua gegevensopslag en -gebruik op te lossen, met producten die bijdragen aan de realisatie van hun bedrijfsdoelstellingen. Alleen onder die voorwaarden kunnen digital twins in de toekomst bijdragen aan voorspellingen en optimalisaties van ondernemingen.

Sibyl Jacob

Sibyl Jacob

Sibyl Jacob is Business Development Manager bij Kingston Technology Belux

Pin It on Pinterest

Share This