Primeur in Antwerps havengebied: dronenetwerk officieel gelanceerd

5 mei 2023

Vanaf nu voeren zes autonome drones dagelijks vluchten uit in het Antwerpse havengebied. Port of Antwerp-Bruges en partners DroneMatrix, Skeydrone en Proximus hebben dit ‘D-Hive drone-in-a-box’ netwerk vandaag officieel gelanceerd. Het netwerk, een wereldprimeur, levert een belangrijke bijdrage aan de algemene veiligheid in de complexe havenomgeving.

Zes extra paar ogen

Het Antwerpse havengebied beslaat meer dan 120 km². Het D-Hive netwerk van zes geautomatiseerde drones covert dit volledige gebied en zorgt vanaf nu voor een flexibel extra paar ogen (x6) ter ondersteuning van het coördineren van vlotte, veilige en duurzame operaties in deze complexe omgeving. Drones geven immers een uniek perspectief vanuit de lucht en stellen de havenautoriteit in staat om een groot gebied op een snelle en veilige manier te beheren, inspecteren en controleren. De haven zal de drones inzetten voor onder andere ligplaatsbeheer, monitoring, inspecties van infrastructuur, olievlek- en drijfvuildetectie en voor de ondersteuning van de veiligheidspartners bij incidenten. De 18 dagelijkse en automatische BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) dronevluchten worden vanop afstand bestuurd vanuit een Command & Control Center centraal in de haven.

Wereldprimeur

Het is de eerste implementatie wereldwijd op deze schaal in een complexe industriële omgeving van BVLOS vluchten. Deze gebeuren, in tegenstelling tot VLOS (Visual Line Of Sight) -vluchten, buiten het zicht van de piloot. Port of Antwerp-Bruges werkt voor het D-Hive netwerk samen met partners DroneMatrix, Skeydrone en Proximus. Twee maanden geleden kregen de partners groen licht om het dronenetwerk te lanceren. Deze operationele vergunning werd opgebouwd rond een nieuw BVLOS-kader (bekend als pre-Uspace airspace) dat door Skeydrone is gebouwd en door BCAA (Belgian Civil Aviation Authority) en EASA (European Union Aviation Safety Agency) is goedgekeurd als een legitiem en veilig kader voor BVLOS-dronevluchten.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Drones zijn een hefboom in het uitvoeren van onze kerntaken als havenautoriteit, gezien de enorme oppervlakte van het havengebied. Dit dronenetwerk speelt een cruciale rol in de verdere uitrol van de digital twin van de haven, een digitale kopie die op basis van duizenden gegevens uit een netwerk van camera’s, sensoren en drones elke seconde een real-time beeld geeft van wat zich in de haven afspeelt. Met deze primeur zijn we een belangrijke stap verder in het ontwikkelen van een volledig digitaal zenuwstelsel dat ons zal helpen bij een efficiënter beheer van onze haven en nog veiliger en vlotter verkeer.”

Live feed van havenactiviteiten

Port of Antwerp-Bruges had reeds in 2019 een netwerk van autonome drones voor ogen omdat deze drones een steeds belangrijkere rol zouden gaan spelen in de haven van de toekomst. Afgelopen jaren vonden verschillende testen plaats en werd er deelgenomen aan het SAFIR-project om de haalbaarheid van drones in de haven te onderzoeken. Dit heeft er toe geleid dat de ambitie van een netwerk van autonome drones nu realiteit is.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen. Natuurlijk willen we dat die motor zo veilig, proper en vlot mogelijk draait. Dankzij dit dronenetwerk houden we de vinger aan de pols van wat er zich in de haven afspeelt en werken we, samen met onze innovatieve partners, verder aan een veilige, efficiënte en slimme haven.”

Lander Vanwelkenhuyzen CEO DroneMatrix: “We zijn trots dat klanten zoals Port of Antwerp-Bruges DroneMatrix selecteren als de dronetechnologie-expert en end-to-end partner voor de implementatie van dit grootschalige dronenetwerk binnen de haven van Antwerpen. Dit bewijst dat DroneMatrix in de loop der jaren een topexpertise heeft opgebouwd met een sterke strategische visie rond volledig in-house ontwikkelde hard- en softwareproducten en diensten. Bovendien kan DroneMatrix rekenen op een sterk ecosysteem van Belgische partners om deze drones-as-a-service (DAAS) toepassing te leveren in de meest complexe en veeleisende infrastructuren. DroneMatrix treedt hierbij op als Belgisch kampioen met een centrale positie en legt verbindingen in het diverse ecosysteem van dronegerelateerde bedrijven. Tot slot zijn we enthousiast om de komende periode de sterke toegevoegde waarde van onze onbemande luchtrobotica te bewijzen en verder te commercialiseren.”

Anne-Sophie Lotgering, Enterprise Market Lead van Proximus: “We zijn trots om bij te dragen aan de algemene veiligheid en operationele efficiëntie in één van de belangrijkste economische groeimotoren van België. Dit onlangs gelanceerde netwerk van autonome drones zal het havenbestuur helpen bij zijn dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld door de detectie van olielekken en drijvend puin te vergemakkelijken of door de coördinatie van calamiteiten- en incidentbestrijdingsoperaties te ondersteunen. Ook de vele bedrijven die actief zijn in en rond het Antwerpse havengebied zullen er in bredere zin baat bij hebben. Dit project toont het potentieel van ons state-of-the-art 5G-netwerk, in combinatie met een brede waaier aan softwaregebaseerde diensten, om de innovatie in ons land te stimuleren.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This