Onderzoek wijst uit dat event-driven architectuur tot verhoogde ROI en adoptie bij bedrijven leidt

5 mei 2023

Solace maakt de publicatie bekend van IDC Infobrief, gebaseerd op de resultaten van een onderzoek onder 300 zakelijke ICT-specialisten in Noord-Amerika, Azië en Europa. De respondenten werken allemaal voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers die EDA implementeren of dit overwegen.

Het onderzoek bracht aan het licht dat bedrijven dankzij hun ervaring met de vroege toepassing van EDA nu ook andere gebieden identificeren waar EDA gunstig kan zijn. Maar liefst 82% liet weten dat hun bedrijf EDA ging toepassen in twee tot drie nieuwe gebruiksscenario’s in de komende 24 maanden. 93% van de bedrijven die EDA in meerdere gebruiksscenario’s hebben geïmplementeerd, vertelde dat EDA aan hun verwachtingen had voldaan of deze had overtroffen.

“Event-driven architectuur is al enkele jaren de feitelijke standaard voor bedrijven die realtime willen worden, en de resultaten van dit onderzoek zijn hiervan het bewijs”, aldus Mychelle Mollot, Chief Marketing Officer bij Solace. “De onderzoeksresultaten laten zien hoe de markt zich heeft ontwikkeld sinds het laatste onderzoek in 2021. Het toont ook aan hoe de ROI van bedrijven toeneemt naarmate de EDA verder naar het hele bedrijf wordt uitgerold.”

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven naast de technische voordelen van EDA ook duidelijke bedrijfsvoordelen behalen: 23% van de respondenten meldde een verhoogde productiviteit, 22% een betere klantenwerving en 18% een verhoogde omzet als gevolg van hun toepassing van EDA.

“EDA-maturiteit is gekoppeld aan algemene digitale maturiteit. Bedrijven met een hoger niveau van EDA-maturiteit bieden over het algemeen hogere niveaus van ondersteuning voor de strategie en het veranderproces, een essentiële factor voor de succesvolle handhaving van digitale bedrijfsinitiatieven”, vertelt Shari Lava, Research Director, Automation bij de AI- en automatiseringsgroep IDC. “Organisaties met hogere EDA-maturiteit blijken vaak voor te lopen in de ontwikkeling van digitale bedrijfsmodellen vergeleken met bedrijven die zich nog in de beginstadia bevinden.”

Uitbreiding van EDA naar het hele bedrijf is een traject, en het onderzoek toonde aan dat met de tijd niet alleen de voordelen toenemen, maar ook de uitdagingen. Gebrek aan inzicht in de voordelen van EDA en inconsistente steun voor EDA van de kant van het bedrijf en ICT zijn de meest gehoorde uitdagingen van organisaties die net met EDA beginnen. Naarmate bedrijven vorderingen maken en meer interne ondersteuning krijgen, verandert dit. Bedrijven hebben dan meer moeite de kosten onder controle te houden en de juiste gebruiksscenario’s te vinden. Bedrijven die zich verder in het traject bevinden, krijgen te maken met weerstand tegen de verandering, aangezien EDA effect heeft op steeds meer processen in hun eigen bedrijfsactiviteiten en die bij partners.

De resultaten van dit onderzoek zijn vergelijkbaar met die van een onderzoek in 2021, dat ook gesponsord werd door Solace. Dit was het eerste onderzoek dat specifiek op EDA was gericht. Het onderzoek concludeerde dat hoewel de meerderheid van de respondenten de essentiële bedrijfswaarde van EDA inzag, de adoptie zich nog in een vroeg stadium bevond en dat er meer ondersteuning nodig was van de bedrijfsleiding om vooruitgang te boeken.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This