Fortinet publiceert duurzaamheidsrapport voor 2022

13 april 2023

Fortinet publiceert vandaag zijn ‘2022 Sustainability Report’. Dit rapport geeft aan welke vooruitgang is geboekt ten aanzien van urgente duurzaamheidsvraagstukken waarvoor Fortinet, zijn klanten en andere partijen worden gesteld.

Barbara Maigret, senior vice president en global head of sustainability bij Fortinet: “Duurzaamheid staat centraal binnen onze bedrijfsvisie. We willen bijdragen aan een digitale wereld waarop je altijd kunt vertrouwen. Daarom zijn we er trots op om met ons ‘2022 Sustainability Report’ blijk te geven van de vooruitgang die we hebben geboekt met het inbedden van ESG in onze bedrijfsvoering. We zien cybersecurity als duurzaamheidsvraagstuk. We willen bijdragen aan een duurzamere wereld en een veiliger internet. Ons rapport over 2022 geeft blijk van onze toewijding aan transparante informatievoorziening aan al onze stakeholders. Voor dit doel brengen we verslag uit over onze duurzaamheidsprestaties volgens de rapportagevereisten van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Index.”

De missie van Fortinet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen staat in het teken van de ontwikkeling van innovatieve en duurzame security-technologieën, het creëren van een diverse pool van beveiligingstalent en het bevorderen van verantwoorde bedrijfspraktijken binnen zijn hele waardeketen. Fortinet werd in 2022 opgenomen in twee ranglijsten van de meest duurzame softwarebedrijven: de Dow Jones Sustainability World Index en de North America Index. Het bedrijf kreeg daarnaast een vermelding in het ‘S&P Global Sustainability Yearbook 2023’. Dit is ’s werelds meest uitgebreide publicatie op het gebied van duurzaam ondernemen.

Belangrijke punten die in het ‘2022 Sustainability Report’ van Fortinet aan bod komen zijn:

  • Fortinet boekt vooruitgang met zijn streven naar netto nul uitstoot: In september 2022 deed Fortinet de toezegging om uiterlijk in 2050 binnen zijn hele waardeketen voor een netto nul uitstoot van broeikasgassen te hebben gezorgd. Daartoe volgt het de methodiek van het Science-based Target Initiative (SBTi). Dit jaar publiceerde Fortinet informatie over zijn Scope 3-emissies voor de 12 categorieën van het CHG Protocol die relevant zijn voor zijn bedrijfsactiviteiten.
  • Leiderschap in energie-efficiënte producten: Fortinet blijft werken aan het verbeteren van de energie-efficiëntie van alle generaties van de next-generation firewalls uit zijn Fortigate-reeks. De modellen uit de FortiGate F-serie die het in 2022 introduceerde verbruiken gemiddeld 66% minder energie dan eerdere vergelijkbare modellen. Dit stelt klanten van Fortinet in staat om hun energierekening te verlagen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
  • Gebruik van milieuvriendelijke verpakking: Fortinet heeft zijn productverpakkingen herontworpen. Kunststof werd ingeruild voor biologisch afbreekbaar papier en karton of gerecyclede materialen. Fortinet stapte ook af van het gebruik van plastic hoezen voor antennes en andere accessoires. In 2022 verscheepte het meer dan 500.000 dozen op basis van 100% milieuvriendelijke materialen.
  • Bijdragen aan diversiteit, gelijke behandeling en inclusiviteit (DEI): Fortinet streeft naar een gelijke verhouding van mannen en vrouwen op de werkvloer. Dit resulteerde in een toename van het aantal aangenomen vrouwelijke professionals met 39% ten opzichte van 2021. Fortinet heeft zijn governance op dit gebied geformaliseerd met de oprichting van een speciaal DEI-comité en ondersteunende adviesraad.
  • Vooruitgang ten aanzien van de doelstelling om tussen nu en 2026 een miljoen mensen van securitytraining te voorzien: In 2022 bood Fortinet met diverse initiatieven ruim 219.000 mensen kansen om zich om te scholen of hun pakket van vaardigheden uit te breiden om zich op te maken voor een carrière in cybersecurity. Deze initiatieven werden verzorgd door het Fortinet Training Institute, dat zich ten doel stelt om een oplossing te bieden voor het tekort aan beveiligingstalent.
  • Samenwerkingsverbanden in de strijd tegen cybercriminaliteit: Fortinet heeft in 2022 actieve bijdragen geleverd aan het anticiperen, analyseren en tegengaan van cybercriminaliteit. Dat deed het via diverse partnerships en gezamenlijke initiatieven. Fortinet was onder meer betrokken bij het oprollen van bendes van cybercriminelen in Afrika door Interpol en het Cybercrime Atlas-project van het World Economic Forum, dat de belangrijkste cybercriminele netwerken in kaart brengt.

Het Sustainability Report van Fortinet is samengesteld volgens de richtlijnen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), de Global Reporting Initiative (GRI) Standards, Sustainability Accountability Standards Board (SASB) Standards en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het rapport geeft aan welke vooruitgang Fortinet heeft geboekt ten aanzien van acht kernvraagstukken: informatiebeveiliging en privacy, de impact van producten op het milieu, een verantwoorde omgang met het milieu en de impact van klimaatverandering, diversiteit, gelijke behandeling en inclusie, het tekort aan securityvaardigheden, ethisch verantwoord ondernemen en een verantwoord gebruik van producten.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This