‘Verzekeren van batterij-installaties wordt goedkoper’

6 maart 2023

Dat meldt Energy-Storage.news, een website die de ontwikkelingen op het gebied van energieopslag op de voet volgt. Dat is goed nieuws voor datacenters en telco die door middel van batterijen en de tijdelijke opslag van energie een actievere rol in de energietransitie willen spelen.

Opslag van energie in batterijen is een markt die inmiddels een jaar of 5 tot 7 oud, afhankelijk van land en regio. Hierdoor heeft de verzekeringsindustrie ook de kans gekregen om zowel kennis als historische data over batterijen te verzamelen. Hierdoor kunnen zij nu beter de risico’s van dit soort projecten inschatten. 

Interessant genoeg spelen recente incidenten met installaties voor energieopslag in batterijen als Moss Landing dan ook in het voordeel van deze technologie. Een brand in een batterij in deze Californische opslag had tot gevolg dat een sprinklerinstallatie in werking trad, waardoor ook batterijen die normaal functioneerden problemen begonnen te vertonen. Van de fouten die zich bij deze en andere incidenten hebben voorgedaan, hebben waardevolle informatie voor zowel de industrie als de verzekeringssector opgeleverd.

In het artikel op Energy-Storage komen verzekeringsexperts aan het woord die aangeven dat verzekeringsbedrijven vooral kijken naar aspecten als het ontwerp van de installatie en dan met name de afstand tussen de gebruikte containers of kasten. Ook willen zij een goed beeld hebben van de kans dat een incident of storing zich kan ontwikkelen tot een catastrofale situatie. Verder kijken zij naar risico’s rond overstromingen, potentiële schade door stormen, de kwaliteit van de constructie die wordt gebruikt, maatregelen om brand te voorkomen of te blussen, en het plan van aanpak dat de eigenaar van een grote batterij-installatie met de lokale brandweer wil afspreken. 

Ook standaarden spelen een rol bij de risicoinschatting. Assurantiebedrijven beschouwen de normen van organisaties als ANSI, IEEE, NFPA en UL als de norm en willen dat deze als best practice strikt worden gevolgd. 

De huidige problemen in de supply chain die ook in de energiewereld tot forse problemen leidt, heeft ook op batterijopslag een stevige impact. Een gebrek van componenten en subsystemen betekent dat van standaardisatie in ontwerpen nog geen sprake is, iets wat een gemakkelijke en snelle beoordeling door verzekeraars in de weg staat. In plaats van standaardisatie zien we momenteel vooral ontwerpen met steeds grotere capaciteiten per container, meerdere gebruiksscenario’s zoals reactief vermogen en belastingverschuiving, en opslagsystemen die gebaseerd zijn op andere technologieën dan lithium-ion. Denk dan onder andere aan vanadium en zelfs zwaartekracht energieopslagsystemen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This