Acronis publiceert ESG-rapport 2022 en focust op voordelen van duurzaamheid op lange termijn voor partners en werknemers

3 maart 2023

Acronis publiceerde onlangs zijn Environmental, Social en Governance (ESG)-rapport van 2022. Het uitgebreide rapport benadrukt de inspanningen en programma’s op het vlak van diversiteit, duurzaamheid en gemeenschapsontwikkeling. Daarmee wil de organisatie aantonen dat ze zich inzet voor een duurzame toekomst en dat ze investeert in haar mensen.

In 2021 heeft Acronis een toegewijde groep medewerkers aangesteld om te zetelen in de ESG-commissie van het bedrijf en zijn inspanningen rond duurzaamheid te sturen en te handhaven. Acronis is trots op wat het al bereikt heeft, maar wil de ESG-initiatieven uitbreiden om zijn impact op het klimaat te beperken door efficiënt om te gaan met resources en om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover zijn werknemers, klanten en de gemeenschap op te nemen. 

“Acronis helpt dienstverleners om de beveiligings- en backup-oplossingen voor hun klanten te moderniseren met geïntegreerde cyberbescherming – en dat doen we op de meest efficiënte en duurzame manier”, aldus Patrick Pulvermueller, CEO van Acronis. “Van de effectiviteit van het stroomverbruik in datacenters herzien tot de werkomgeving diversifiëren en inclusief maken: we doen er alles aan om voordelen op lange termijn te bieden aan onze partners en werknemers.” 

Enkele belangrijke punten uit het 2022 ESG-rapport van Acronis:

  • Acronis Cyber Cloud datacenters. In 2022 opende Acronis 13 nieuwe datacenters, wat het totaal op meer dan 50 wereldwijd brengt. Alvorens nieuwe leveranciers van datacenters te selecteren, evalueert Acronis zorgvuldig hun certificatie en praktijken op het vlak van energie-efficiëntie. De datacenters van Acronis zijn nodig om te voldoen aan de bedrijfsnoden van de klant. Acronis is zich bewust van het hoge energieverbruik en de CO2-uitstoot ervan. In lijn met de ESG-verplichtingen om energie-efficiënter te worden en in zijn streven naar klimaatneutraliteit, gebruikt Acronis nu power usage effectiveness (PUE) om de efficiëntie van haar leveranciers van datacenters te beoordelen.
  • Leveranciers. Acronis heeft zijn beste 50 leveranciers beoordeeld op vlak van duurzaamheid aan de hand van een standaard vragenlijst over ESG-initiatieven en -doelstellingen. Het bedrijf deelt mee dat er geen risico’s vastgesteld zijn bij deze leveranciers: 70% ervan hebben recent ESG-rapporten gepubliceerd en anderen hebben ESG-initiatieven publiek bekend gemaakt.
  • Duurzame producten. In 2022 heeft Acronis een initiatief opgestart om producten van milieuvriendelijke materialen te gebruiken en zo het gebruik van plastic te vermijden. Daardoor is voorkomen dat 1.826.000 plastic flessen — of 21.000 kg plastic — in de oceaan terechtkwamen.
  • Hernieuwbare energie. Acronis is gestart met onderzoek naar manieren om zijn partners, vooral die in ontwikkelingslanden, te helpen duurzame energieprojecten op te zetten en de stijgende energiekosten te beperken. In het kader daarvan heeft Acronis de installatie van zonnepanelen op kantoren van partners in Nigeria gesubsidieerd om zo de effecten van klimaatverandering te helpen verminderen.
  • Humanitaire hulp. Acronis zet zich in om hulp te bieden in regio’s die lijden onder conflicten of natuurrampen. In 2022 werkte het bedrijf samen met non-profitorganisaties. Acronis-medewerkers waren actief als vrijwilliger om gezinnen te helpen die getroffen zijn door het conflict in Oekraïne. 
  • Acronis Cyber Foundation Programma. Dit programma is vijf jaar geleden opgestart als een initiatief om samen te werken met partners op projecten voor gemeenschapsontwikkeling. In 2022 heeft Acronis vijf scholen gebouwd in minderbedeelde gemeenschappen en meerdere programma’s opgestart voor het ontwikkelen van computerskills, waaraan meer dan 13.000 mensen wereldwijd hebben deelgenomen.
  • Diversiteit en inclusie. Een divers en inclusief personeelsbestand leidt tot betere resultaten voor werknemers en klanten. In 2022 organiseerde Acronis een Women in Tech-mentorprogramma voor 50 medewerkers. Het bedrijf introduceerde ook regionale #CyberWomen-chapters in 10 landen, waarmee het meer dan 450 deelnemers bereikte via wereldwijde webinars over networking en loopbaanontwikkeling. 
  • Gezondheid en welzijn. Bij Acronis staan de werknemers op de eerste plaats en daarom zet het zich in voor hun welzijn en veiligheid. Om een gezonde levensstijl en een goede werk-privébalans te bevorderen, introduceerde Acronis in 2022 nieuwe voordelen, waaronder een extra niet-werkdag en toegang tot het Employee Assistance Program (EAP). Dat programma is in 27 talen beschikbaar voor werknemers en gezinsleden die daarvoor in aanmerking komen en biedt ondersteuning bij stress als gevolg van isolatie tijdens de pandemie of andere gebeurtenissen in de wereld. Het bedrijf doet tijdens bijeenkomsten ook mee aan fysieke activiteiten, zoals de Cyber Dragon Cup – een voetbalwedstrijd tussen regionale verkoopteams – om het welbevinden te bevorderen. 
  • Bestuur. Om transparanter en duidelijker te zijn naar zijn werknemers, klanten en de gemeenschap publiceert het bedrijf belangrijke compliance documenten online op https://www.acronis.com/en-us/sustainability-governance/ en organiseert het regelmatig opleidingen voor alle belanghebbenden

In het ESG-rapport van 2022 worden ook de plannen en doelstellingen rond de ESG-initiatieven voor 2023 geschetst. Acronis streeft naar een duurzame toekomst door gemeenschappen wereldwijd te versterken en een inclusieve werkomgeving te bevorderen.

Meer informatie en het volledige Acronis ESG-rapport 2022 is hier te vinden.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This