Belnet hernieuwt samenwerkingsakkoorden met Vlaamse overheid en Waals Gewest voor 15 jaar

17 februari 2023

De Vlaamse overheid en het Waalse Gewest hebben recent hun samenwerking met het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk Belnet hernieuwd. Hierdoor kunnen alle erkende Vlaamse en Waalse universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra de komende 15 jaar genieten van een performante toegang tot het Belnet-netwerk aan een sterk verlaagd tarief.

De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Belnet en tussen het Waalse Gewest en Belnet gaat respectievelijk terug tot 2001 en 2003. Ze heeft als doel om Vlaamse en Waalse kennisinstellingen te verzekeren van een performante en betaalbare aansluiting op Belnet, het nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerk. Met de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsakkoorden kunnen erkende universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra sinds 1 januari 2023 opnieuw genieten van een aanzienlijke korting op hun jaarfactuur voor connectiviteit, en dit voor een periode van 15 jaar.

Investering van meer dan 14 miljoen euro

Concreet stelt de Vlaamse overheid een deel van zijn glasvezelnetwerk ter beschikking aan Belnet. Het gaat om 12 tracés, goed voor meer dan 400 km glasvezel. Daarnaast hernieuwt de Vlaamse overheid haar investering in de connectiviteit voor Vlaamse hogescholen en zorgt ze voor een bijkomende jaarlijkse financiële bijdrage.

Belnet en de Waalse minister van Digitalisering hebben, in samenwerking met SOFICO, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst onderhandeld die Belnet een exclusief gebruiksrecht geeft op zijn glasvezelverbindingen en bijbehorende infrastructuur. Concreet stelt SOFICO in totaal 906 kilometer dark fiber ter beschikking van Belnet in het zuiden van het land.

In totaal investeren de Vlaamse overheid en het Waalse Gewest samen meer dan 14 miljoen euro. Verdeeld over de komende 15 jaar wordt dit bedrag door Belnet toegekend als een aanzienlijke korting op de jaarfacturen van de begunstigde instellingen, waardoor zij tegen een beperkte kost toegang hebben tot het Belnet-netwerk en andere onderzoeks- en onderwijsnetwerken wereldwijd.

Thomas Dermine, staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid: “Deze samenwerking tussen Belnet en de twee gewesten (Vlaams en Waals) is een echt succesverhaal; een duidelijke win-win voor alle betrokkenen. Belangrijk voor mij was om deze vruchtbare samenwerking nog 15 jaar voort te zetten en uit te breiden naar nieuwe doelgroepen in de wereld van onderzoek en innovatie. Ik kijk alvast ook uit naar een soortgelijke overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns: “Een hernieuwde samenwerking met Belnet is een win-win voor alle betrokkenen. Belnet kan gebruik maken van ons glasvezelnetwerk en in ruil daarvoor kunnen onze onderzoeksinstellingen gebruik maken van de broodnodige infrastructuur. Goed bestuur, dat is bruggen bouwen. Met deze bruggen kunnen we onze studenten en onderzoekers ondersteunen en hen alles voorzien om verder te bouwen aan de toekomst van onze maatschappij.”

Willy Borsus, Waals minister van Digitalisering, Onderzoek en Innovatie: “Dit belangrijke partnerschap werd eveneens vernieuwd voor Wallonië. Onze universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra hebben nood aan een kwaliteitsvolle verbinding aan hoge bandbreedte die onze infrastructuur via Belnet zal garanderen. Dit is een win-win partnerschap voor ons Gewest en voor innovatie in het algemeen.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This