Onderzoek door Forrester: Fortinet Secure SD-WAN biedt een ROI van 300% in drie jaar tijd en betaalt zich in acht maanden terug

13 december 2022

Fortinet onthult vandaag de resultaten van een onderzoek naar de zakelijke voordelen van Fortinet Secure SD-WAN. Hieruit blijkt dat grote ondernemingen in drie jaar tijd een return on investment van 300% op die oplossing realiseren en die in acht maanden tijd terugverdienen.

Als een van de grootste leveranciers van SD-WAN-oplossingen gaf Fortinet opdracht voor een Total Economic Impact (TEI)-onderzoek door Forrester Consulting. Het doel was om na te gaan op welke punten Fortinet Secure SD-WAN grote ondernemingen toegevoegde waarde kan bieden. Forrester bracht daartoe in kaart welke voordelen de oplossing bood voor het netwerk en de IT-beveiliging van grootzakelijke klanten van Fortinet.

Forrester voerde voor dit onafhankelijke onderzoek vraaggesprekken met zakelijke besluitvormers die actief waren bij bedrijven in diverse sectoren en regio’s, zoals de retailsector, gezondheidszorg, financiële dienstverlening en industriële sector. Die organisaties maakten gebruik van Fortinet Secure SD-WAN en andere oplossingen van Fortinet, zoals switches, wireless LAN en wireless WAN. Het ging om bedrijven met een jaaromzet van boven de 1 miljard, tot 8.500 bedrijfslocaties en tot 133.000 werknemers.

Aan de hand van feedback van die klanten van Fortinet ontwikkelde Forrester een samengesteld onderzoeksmodel en een financieel model voor het vaststellen van de kosten en baten van een investering in Fortinet Secure SD-WAN gemeten over een periode van drie jaar.

Belangrijkste onderzoeksbevindingen en voordelen voor organisaties

  • Een terugverdientijd van acht maanden en een ROI van 300%: Organisaties die gebruikmaakten van Fortinet Secure SD-WAN realiseerden in drie jaar tijd een rendement van 300% op hun investering. Ze waren in staat om de oplossing in acht maanden tijd terug te verdienen. Fortinet Secure SD-WAN bood hen diverse voordelen, zoals een reductie van de communicatiekosten, verbeterde productiviteit van security-, development- en netwerkteams en verbeterde netwerk- en beveiligingsprestaties.
  • 65% minder netwerkstoringen: Fortinet Secure SD-WAN draagt bij aan verbeterde netwerkprestaties. Hierdoor ondervonden gebruikers 65% minder netwerkstoringen.
  • 50% snellere probleemoplossing: Fortinet verbetert het overzicht op het netwerk en biedt een even uitgebreide als effectieve bescherming daarvan. Dit stelt netwerk- en security-teams in staat om problemen sneller te identificeren en verhelpen. De tijd die nodig was om problemen op te lossen daalde gemiddeld met maar liefst 50%. Daarmee hielden netwerk- en security-teams meer tijd over voor activiteiten met grotere toegevoegde waarde. Dit resulteerde gemeten over een periode van drie jaar voor een productiviteitsverbetering ter waarde van 1,4 miljoen dollar.
  • Verbeterde productiviteit van het implementatieteam: Fortinet Secure SD-WAN stelde de gemiddelde organisatie in staat om een tijdwinst van 75% te boeken voor elke nieuwe implementatie. Dit droeg bij aan aanzienlijke efficiëntieverbeteringen van het implementatieteam.

John Maddison, executive vice president Products en CMO bij Fortinet, vertelt: “Grote ondernemingen in alle delen van de wereld blijven een beroep doen op Fortinet voor oplossingen die netwerkfunctionaliteit en beveiligingsmogelijkheden verenigen. Daarmee kunnen zij hun doelstellingen voor digitale transformatie sneller realiseren. Het doet ons een genoegen dat Forrester de voordelen voor zowel het netwerk als de beveiliging van Fortinet Secure SD-WAN in cijfers heeft weten uit te drukken. Onze klanten kunnen zo gefundeerde beslissingen nemen ten aanzien van investeringen in onze in de praktijk bewezen oplossingen.”

Transformatie en beveiliging van het WAN

Voordat de organisaties Fortinet Secure SD-WAN implementeerden maakten zij voor het beheer, de bewaking en het onderhoud van hun netwerk gebruik van oplossingen van verschillende leveranciers. Die oplossingen maakten gebruik van het routeringsprotocol MPLS, het internet en allerhande hardwarevoorzieningen. Die aanpak bood de organisaties onvoldoende overzicht op het netwerk en onvoldoende dekking qua beveiliging. Technici en netwerkbeheerders waren daardoor enorm veel tijd kwijt aan het identificeren en verhelpen van onvoorziene problemen. Ook het opschalen en wijzigen van bestaande oplossingen werd steeds arbeidsintensiever en kostbaarder.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This