Adviesbureaus moeten zichzelf transformeren om als winnaar uit de bus te komen

23 november 2022

Het laatste marktrapport van Pierre Audoin Consultants (PAC) schetst een beeld van een gezonde dienstverleningssector waarin zo’n twee miljoen Europese spelers actief zijn. Deze sector heeft niet alleen permanente veranderingen ondergaan dankzij de coronacrisis, het is momenteel zelfs op succesvolle wijze aan het transformeren. Adviesbureaus kunnen daarmee een voorbeeldfunctie zijn voor organisaties in andere sectoren. Door inzicht te geven in hoe zij hun werkprocessen herinrichten, hoe zij hun businessmodellen herzien en hoe zij het dienstenaanbod aan de veranderende klantenbehoeften aanpassen. Het rapport van PAC wijst er echter op dat zakelijke dienstverleners moeten voorkomen dat verouderde tools en processen hun transformatie vertragen.

Personeelsverloop door legacysystemen

Ruim de helft (56%) van de 250 zakelijke dienstverleners die door PAC werden ondervraagd, verwacht in 2022 een omzetgroei tot vijf procent te realiseren. Nog eens een kwart verwacht zelfs een sterkere groei. De helft van de respondenten is hiervoor afhankelijk van het vinden van nieuwe klanten, waarbij ze vaak voorbij worden gestreefd door slim opererende startups die niet of nauwelijks door legacy IT-infrastructuren worden gehinderd. Daarnaast is maar liefst 81 procent van alle dienstverleners bezig met de werving van nieuw personeel. Niet gek aangezien zestig procent kampt met een personeelsverloop van boven de tien procent. Bij dertig procent ligt dit percentage zelfs boven de twintig procent. Een van de oorzaken voor het personeelsverloop zijn de legacysystemen die de innovatie remmen.

Legacysystemen zijn ook een heikel punt bij overnames en fusies, dat veertig procent van de adviesbureaus als een belangrijke bron van groei ziet. Het succes hiervan is afhankelijk van het vermogen om de juiste integratieformule te kiezen. In veel gevallen mag de overgenomen partij gedurende een overgangsperiode op dezelfde manier blijven opereren. Maar als bijvoorbeeld het bijhouden van uren, de facturatie, de bezetting en andere key performance indicators binnen de bedrijven niet op elkaar worden afgestemd, kunnen fusies en overnames op een mislukking uitlopen. 

Verminderde klant- en werknemerstevredenheid

Legacy IT-omgevingen hebben ook invloed op de werknemers- en klantentevredenheid. Generaties die zijn opgegroeid met de cloud, mobiele technologie en uitmuntende gebruikservaringen zullen namelijk niet bereid zijn te werken met ellelange menu’s en middeleeuwse client-serversystemen. In een bloeiende sector waarin sollicitanten het voor het zeggen hebben, is het van cruciaal belang dat dienstverleners hun focus richten op het welzijn en de tevredenheid van hun medewerkers. Dienstverleners zullen hun beste beentje moeten voorzetten om talent te vinden en te behouden. Daarvoor moeten ze buiten de gebaande paden treden. Ze moeten mogelijkheden voor een leven lang leren combineren met aantrekkelijke loopbaanperspectieven. 

Hoewel tegenwoordig vaak wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de jongere generatie, is het belangrijk ook oog te blijven houden voor de waarde van meer ervaren werknemers. Adviesbureaus moeten hen aanmoedigen om in dienst te blijven op basis van voorwaarden die het beste op hun privésituatie aansluiten, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om parttime te werken of vaker vanuit huis. We weten immers inmiddels hoe productief consultants kunnen zijn vanaf elke locatie. Een combinatie van een krachtige IT-infrastructuur, gedegen HR-processen en een aantrekkelijke bedrijfscultuur zal wonderen doen.

Wat brengt de toekomst?

Wat staat er nog op het punt om te veranderen? PAC suggereert dat alle berichten over het einde van het kantoor sterk overdreven zijn. De meeste Europese adviesbureaus verwachten dat de 50/50 verhouding tot en met 2025 grotendeels in stand zal blijven. Een minderheid van alle respondenten (38%) ziet kansen voor het inkrimpen van kantoorfaciliteiten in deze periode. Het vinden van een effectief hybride model dat door de juiste IT-oplossingen wordt ondersteund, kan dienstverleners daarom een extra kans bieden om zich van de concurrentie te onderscheiden.

Zou artificial intelligence dan de spelregels kunnen veranderen? Bijna de helft van alle respondenten (48%) zegt dat deze technologie de potentie heeft om hun organisatie te transformeren. Volgens veel CIO’s is er op dit vlak sprake van schoksgewijze vooruitgang. De organisaties die het snelst schakelen en de nodige uitdagingen weten te overwinnen, zullen zich in de beste positie bevinden om hiermee succes te boeken.

Moderne zakelijke dienstverleners

Voor zakelijke dienstverleners is het zaak om te moderniseren, zodat ze zich in de beste positie verkeren om andere organisaties te helpen hetzelfde te doen. Het omarmen van de voordelen van hybride werken is daarbij een cruciale stap. En dat kan betekenen dat hun organisatiestructuur en verdienmodellen er heel anders gaan uitzien. Adviesbureaus die de kansen van disruptie niet met twee handen aanpakken, lopen het risico om daar zelf het slachtoffer van te worden.

Lode Maris

Lode Maris

Lode Maris is Regional President Western Europe bij Unit4

Pin It on Pinterest

Share This