Euralarm publiceert Position Paper over voorgestelde Data Act

21 oktober 2022

Euralarm verwelkomt de initiatieven van de Europese Commissie voor wetgeving ter bevordering van de data-economie. De Europese vereniging die de elektronische brandveiligheids- en beveiligingsindustrie vertegenwoordigt, benadrukt echter dat specifieke bepalingen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, indien ze worden uitgevoerd zoals bedoeld in het huidige ontwerp van de Data Act.

Er zijn specifieke problemen met hoofdstuk II van het voorstel dat het delen van gegevens met derden verplicht stelt, stelt de organisatie. 

Gegevens over beveiligingsactiviteiten houden verband met kritieke en zeer gevoelige operaties en procedures. Met toegang tot deze gegevens zou het mogelijk zijn een zeer diepgaand inzicht te krijgen in de installatie en de prestaties van het systeem of de dienst. Dit zou leiden tot een zeer hoog risico op inbreuken op de beveiliging, met inbegrip van inbreuken op de cyberbeveiliging, zowel voor een bepaalde installatie van een klant als voor het gehele beveiligingssysteem zelf. 

Daarnaast wordt het kritieke karakter van door beveiligingssystemen (bv. video-bewakingssystemen) gegenereerde gegevens reeds erkend in nationale wetten die de particuliere beveiliging en de installatie van videobewakingssystemen regelen. Deze wetten beperken het recht om informatie met betrekking tot of gegenereerd door deze systemen te delen. De bepalingen inzake het delen van gegevens in de ontwerp-gegevenswet zijn in strijd met deze nationale wetten.

Ten slotte levert toegang tot puur operationele gegevens/metadata geen enkel voordeel op voor de eindgebruiker; het maakt ook geen vlottere overstap naar een andere aanbieder mogelijk. Daarom heeft het geen zin om eisen te stellen aan de wijze waarop de gegevens toegankelijk moeten zijn of moeten worden beheerd.

In een onlangs gepubliceerde Position Paper stelt Euralarm verschillende wijzigingen en een nieuw artikel in de ontwerpverordening voor om veiligheidsgerelateerde gegevens vrij te stellen van de verplichting tot uitwisseling. Richtlijn 2006/123/EG sluit particuliere beveiligingsdiensten uit van haar toepassingsgebied via artikel 2, lid 2, onder k). Euralarm is derhalve van mening dat een soortgelijke vrijstelling in de gegevenswet mogelijk moet zijn.

Een (Engelstalig) exemplaar van de Position Paper kan hier worden gedownload van de Euralarm website.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This