HashiCorp publiceert State of Cloud Strategy Survey; resultaten tonen aan dat organisaties baat hebben bij multicloud strategieën

8 augustus 2022

HashiCorp, leverancier van multicloud infrastructure automation software, heeft haar State of Cloud Strategy onderzoek  gepubliceerd. Enerzijds blijkt hieruit dat het gebruik van multicloud infrastructuren sterke impact heeft op de ontwikkeling van organisaties. Anderzijds blijkt eruit dat gecentraliseerde Cloud Platformteams helpen om deze resultaten te bereiken. 

Het recente onderzoek toont de groeiende adoptie van multicloud aan. Het laat zien hoe organisaties profiteren van een multicloud strategie door een gemeenschappelijk cloud operating model te hanteren om de waarde van de cloud te realiseren. Uit de resultaten blijkt ook dat cloud security, gebrek aan expertise, silo’s tussen teams en inconsistente workflows tot de meest voorkomende uitdagingen behoren die multicloud activiteiten belemmeren.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

  • 81% kiest voor multicloud: 60% van de respondenten maakt al gebruik van multicloud infrastructuren en nog eens 21% zegt dit in de komende 12 maanden te zullen doen.
  • 90% zegt dat multicloud werkt: Van degenen die al voor een multicloud aanpak hebben gekozen, zegt de overgrote meerderheid dat het hun organisatie al helpt bij het bereiken of verbeteren van hun bedrijfsdoelstellingen. 
  • 86% vertrouwt op Cloud Platformteams: Bedrijven erkennen dat zij een centrale organisatie nodig hebben, zoals een Cloud Platformteam of een Cloud Center of Excellence (CCoE), om de cloudinspanningen te operationaliseren met behulp van gemeenschappelijke methoden in het hele bedrijf. 
  • 94% geeft te veel geld uit aan de cloud: Bijna alle respondenten zeggen  cloud-uitgaven te hebben gedaan die vermeden hadden kunnen worden. De voornaamste redenen voor deze overbesteding zijn ongebruikte, slapende of onvoldoende benutte resources en gebrek aan vereiste vaardigheden. 
  • Tekort aan vaardigheden is de grootste belemmering voor multicloud: Respondenten zeggen dat het tekort aan skills de security risico’s vergroot, tot onnodige cloud uitgaven leidt en het vermogen van de organisatie beperkt om multicloud operationeel te maken. 

Volgens de onderzoeksresultaten is multicloud nu de de facto standaard voor bedrijfsinfrastructuren. Betrouwbaarheid, digitale transformatie, schaalbaarheid alsmede security en governance zijn de belangrijkste drijfveren voor cloudadoptie. Organisaties worstelen echter nog steeds met de operationele complexiteit in multicloud omgevingen. Als gevolg daarvan zeggen bedrijven dat zij gecentraliseerde functies implementeren, zoals een Cloud Platformteam of een Cloud Centre of Excellence (CCoE). Deze zijn verantwoordelijk voor een aantal belangrijke taken, waaronder het standaardiseren van clouddiensten, het creëren van best practices en richtlijnen, en het centraliseren van security. 

Bijna alle respondenten zeggen dat hun organisatie cloud-uitgaven heeft gedaan die vermeden hadden kunnen worden. Een op de vier organisaties bevestigde dat zij hun geplande jaarlijkse cloudbudget had overschreden. Factoren die bijdragen aan vermijdbare cloud-uitgaven zijn onder meer ongebruikte of onderbenutte resources, overprovisioning van resources, gebrek aan vereiste expertise of handmatig containeriseren. Slechts 6% van de respondenten gaf aan geen cloud-uitgaven te hebben gedaan die vermeden hadden kunnen worden. 

Onderzoeksmethode

Voor deze tweede jaarlijkse enquête heeft HashiCorp Forrester Consulting gevraagd de deelnemers aan het onderzoek uit te breiden tot buiten de HashiCorp-contactendatabase en een onafhankelijke analyse uit te voeren. Forrester heeft een online enquête gehouden onder 1.039 professionals in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië-Pacific. De respondenten zijn werkzaam in uiteenlopende bedrijfstakken en in bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. 

Lees verder in het volledige persbericht. Het volledige rapport over het onderzoek is hier te lezen. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This