Het Barcelona Supercomputing Center en Lenovo kondigen een partnerschap aan om R&D in supercomputing-technologie aanzienlijk te bevorderen

23 juni 2022

Gisteren werd de onderzoeksovereenkomst ondertekend tussen het Barcelona Supercomputing Center-National Supercomputing Center (BSC-CNS) en Lenovo ter bevordering van onderzoek in verschillende Spaanse en EU-prioriteitssectoren voor high-performance computing. Via deze samenwerking zal Lenovo over een periode van drie jaar 7 miljoen dollar investeren – het grootste bedrag dat door het bedrijf in onderzoek in Spanje is geïnvesteerd – om precisiegeneeskunde te bevorderen door het gebruik van supercomputing; het ontwerp en de ontwikkeling van open-source Europese chips (type RISC-V); en de ontwikkeling van meer energie-duurzame supercomputers en datacenters.

Het evenement vond plaats op het hoofdkantoor van BSC-CNS, met directeur Mateo Valero, de adjunct-directeur Josep Maria Martorell en de Executive Vice President van Lenovo en President van de Lenovo Infrastructure Solutions Group, Kirk Skaugen.

Mateo Valero, directeur van het BSC-CNS: “Ik ben erg trots op deze belangrijke samenwerking met Lenovo. We zetten onze langdurige samenwerking voort bij het aanpakken van de grote uitdagingen van deze belangrijke onderzoeksdomeinen op de agenda van Spanje en de Europese Commissie. Deze onderzoekssamenwerking zal voor de regio een aanzienlijk rendement opleveren, niet alleen menselijk en wetenschappelijk, maar ook technologisch en economisch.”

Noam Rosen, EMEA Director, HPC & AI bij Lenovo: “We zijn verheugd vandaag de overeenkomst aan te kondigen om samen nieuwe Europese supercomputer-technologieën te ontwikkelen voor het exascale tijdperk, die een vervolg is op ons zesjarig partnerschap met BSC. Ons gezamenlijke doel is te kiezen voor een open architectuur om wetenschappers en onderzoekers te ondersteunen met slimmere, efficiëntere en duurzamere supercomputingplatforms. Deze overeenkomst en onze investeringsbijdrage zijn slechts de laatste voorbeelden van het voortdurende engagement van Lenovo naar Europa, naast onze nieuwe productiefaciliteit in Hongarije en het AI Innovation Center Duitsland. ​ Lenovo wil onderzoekers van BSC graag helpen de grootste uitdagingen voor de mensheid op te lossen, en is er trots op BSC’s leiderschap in het aansturen van Europese innovatie op het gebied van HPC te ondersteunen.”

Supercomputing: sleutel tot vooruitgang in precisiegeneeskunde

Onlangs heeft het Telomere to Telomere (T2T) consortium in het tijdschrift Science het eerste volledige menselijke genoom zonder hiaten gepubliceerd waarin bijna 3.000 miljoen basen of letters van ons DNA zijn verzameld, wat van essentieel belang is om het spectrum van menselijke genomische variatie en de ontwikkeling van ziekten te begrijpen. Momenteel werken, samen met het Human Pangenome consortium, verschillende internationale onderzoekscentra aan de analyse van de volledige genomen van verschillende bevolkingsgroepen. Deze exponentiële toename van de productie van genoomgegevens levert meerdere petabytes aan informatie op, waarvoor het gebruik van high-performance computing (HPC) resources voor analyse nodig is, zoals die van de MareNostrum supercomputer van het BSC-CNS. De efficiënte analyse van grootschalige genomische gegevens zal van cruciaal belang zijn voor de bevordering van de precisiegeneeskunde en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen ziekten zoals kanker. Een van de samenwerkingsprojecten tussen Lenovo en het BSC-CNS is dan ook gericht op het verbeteren en versnellen van de precisiegeneeskunde met behulp van supercomputing.

In deze context zal het BSC-CNS-team onder leiding van de onderzoeker Miquel Moretó algoritmen voor genomische analyse bestuderen om nieuwe versnellers te ontwerpen die in de HPC-platforms van de toekomst zullen worden geïntegreerd en die zullen dienen om de efficiëntie van deze uiterst geavanceerde analyses te verbeteren. De door het BSC-CNS-team gecreëerde en geoptimaliseerde algoritmen zullen gericht zijn op GOAST (Genomics Optimization and Scalability Tool), dat door Lenovo is ontwikkeld om de genomische analyse te optimaliseren en te verbeteren. Bovendien zullen deze analyse-instrumenten worden uitgebreid tot andere disciplines zoals epigenetica, metagenomica, microbiologie, virologie en andere gebieden van de biowetenschappen en de gezondheidszorg.

Duurzamere en energie-efficiëntere supercomputers

De groeiende behoefte om onderzoekers te voorzien van krachtigere supercomputers en datacenters vergt een aanzienlijke toename van het energieverbruik, wat niet langer houdbaar is. Het verbruik van sommige van de krachtigste supercomputers ter wereld wordt geschat op ongeveer 25MW, wat overeenkomt met het verbruik van een middelgrote stad. Het gezamenlijke onderzoek van BSC-CNS en Lenovo zal erop gericht zijn energie-efficiëntere, duurzamere en goedkopere supercomputers en datacenters te bouwen. De groep gecoördineerd door onderzoeker Julita Corbalán zal deze uitdaging bij het BSC-CNS leiden. In 2016 ontwikkelde dit team samen met Lenovo nieuwe systeemsoftware (EAR, Energy Aware Runtime) voor de optimalisatie en energie-efficiëntie van HPC-tools, en lanceerde samen met het UPC de spin-off EAS (Energy Aware Solutions) om in deze richting vooruitgang te blijven boeken.

Dit nieuwe onderzoeksproject zal streven naar krachtigere, flexibelere en robuustere systemen voor energiebesparing binnen infrastructuuroplossingen, zoals software voor energie-optimalisering en -beheer. Er zal worden getracht nieuwe door INTEL ontwikkelde technologieën te integreren in de algoritmen die onlangs door het team van Corbalán zijn ontwikkeld. Het project zal ook trachten de controle van de energie-uitgaven uit te breiden tot en te bewaken in de gehele infrastructuurarchitectuur. ​

Europese autonomie bij het ontwerpen van chips

Processoren vormen het hart van alle elektronische apparaten met rekencapaciteit, zoals mobiele telefoons, ziekenhuisapparatuur en auto’s. De Chip Act van de Europese Unie en de Spaanse PERTE (Strategic Projects for Economic Recovery and Transformation) Chip zijn op elkaar afgestemd om het concurrentievermogen en de veerkracht van Europa op het gebied van halfgeleidertechnologieën en -toepassingen te versterken en zowel de digitale als de duurzame transformatie te helpen verwezenlijken.In dit kader heeft de EU de ambitieuze doelstelling geformuleerd om haar huidige wereldwijde marktaandeel tegen 2030 te verdubbelen tot 20%.

Ondanks het belang van deze technologie is Europa geen toonaangevende ontwerper of fabrikant van halfgeleidertechnologie. Dit, gevoegd bij het recente wereldwijde tekort aan halfgeleiders, heeft geleid tot de sluiting van productielijnen in diverse sectoren, zoals de automobielindustrie en de gezondheidssector. Gealarmeerd door deze situatie heeft de Commissie dit jaar de halfgeleiderwet “Chips Act” aangekondigd om Europa te positioneren als een macht op het gebied van de productie van deze apparaten.

In 2019 kondigde het BSC de oprichting aan van het European Laboratory for Open Computing Architecture (LOCA), dat tot taak heeft binnen Europa chiptechnologie te ontwerpen en te ontwikkelen op basis van de open -RISC-V instructiesetarchitectuur. Dit laboratorium, dat onder leiding staat van onderzoeker John D. Davis, is ontstaan als een samenwerkingsproject met bedrijven, stichtingen en academische instellingen om open-source hardware te creëren die transparantie, concurrentievermogen en technologische autonomie garandeert. De integratie van Lenovo in dit project zal de verwezenlijking van deze prioritaire doelstelling voor Europa helpen vergemakkelijken. In dezelfde context van LOCA heeft de BSC onlangs ook de oprichting aangekondigd van een gezamenlijk laboratorium met INTEL voor de ontwikkeling van chips met Europese technologie.

De samenwerking tussen BSC-CNS en Lenovo is de voortzetting van gezamenlijke werkzaamheden die dateren van 2016, gericht op het bestuderen van onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie op het gebied van precisiegeneeskunde of de duurzaamheid van supercomputers.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This