GitLab 15 biedt met The One DevOps Platform vervanger voor Do-It-Yourself DevOps

24 mei 2022

GitLab Inc., aanbieder van “The One DevOps Platform”, kondigt vandaag de lancering aan van haar volgende grote release, GitLab 15. Met deze eerste release versie, 15.0, biedt GitLab nieuwe, innovatieve DevOps functies binnen één platform. GitLab 15 helpt organisaties bij het ontwikkelen van en samenwerken rond bedrijfskritische code, zodat ze veilig software afleveren en gewenste bedrijfsresultaten bereiken middels uitgebreide DevOps-mogelijkheden. GitLab is ervan overtuigd dat komende releases de mogelijkheden van het platform zullen verbeteren voor wat betreft overzicht en observability, continue beveiliging en compliance, agile enterprise planning, workflow automatisering en ondersteuning voor data science workloads.

Volgens recent onderzoek van Bain vormt DevOps voor 90% van alle bedrijven een topprioriteit, maar slechts 12% van de respondenten is van mening dat hun DevOps volwassen is. Veel organisaties hebben verschillende losstaande DevOps-oplossingen geïntegreerd, maar het onderhoud van deze tools is vaak tijdrovend en arbeidsintensief. Dit gaat ten koste van het realiseren van belangrijke zakelijke doelstellingen en belemmert innovatie. Met de nieuwste release biedt GitLab bedrijven een unified DevOps-platform dat teams in staat stelt zich te focussen op het bevorderen van zakelijke transformatie.

“In de huidige, zeer concurrerende marktomstandigheden is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om sneller en veiliger software af te leveren. Hiervoor hebben ze een volwassener en uitgebreider platform nodig waarmee ze hun time-to-market kunnen verkorten”, zegt David DeSanto, VP of Product bij GitLab. “GitLab biedt een oplossing voor dit probleem met “The One DevOps Platform”. Bedrijven kunnen daarmee afstappen van in eigen beheer ontwikkelde DevOps-tools en de activiteiten van teams samenbrengen binnen één applicatie, van de planningsfase tot het voltooide product. Op die manier kunnen ze in kortere tijd veilige code afleveren, bedrijfsresultaten boeken en de gebruikservaring en samenwerking van teams verbeteren.” 

Overzicht en Observability – silo’s wegnemen en efficiëntie vergroten

Teams kunnen sneller samenwerken wanneer ze samen zicht hebben op de status van hun applicaties en workflows. GitLab 15 biedt nieuwe functionaliteiten en is van mening dat deze het overzicht verbeteren en integraal inzicht geven in value delivery en de conditie van applicaties. Deze functionaliteiten creëren een gedeelde context die samenwerking bevordert en organisatorische silo’s wegneemt.

De uitgebreide observability- en monitoringtools van GitLab helpen bedrijven het aantal incidenten terug te dringen, praktische inzichten op te doen wanneer zich prestatieverlies voordoet en incidenten in realtime op prioriteit in te delen. Deze nieuwe mogelijkheden kunnen bijdragen bij aan kortere doorlooptijd van code tot implementatie, verminderen de frequentie en ernst van fouten, helpen development-teams om software sneller te implementeren en reduceren de tijd die nodig is om te herstellen van incidenten. GitLab heeft belangrijke nieuwe functies in de planning staan die het development proces verder versnellen. Voorbeelden zijn onder meer:

 • Productanalyses en tests: Organisaties kunnen meer praktisch inzetbare data genereren door nieuwe ideeën te testen en te valideren. Daarnaast kunnen zij het gebruik van best practices voor DevOps binnen teams en projecten meten.
 • Observability: verenigt het opsporen van fouten, metrics, log bestanden en traces met een altijd beschikbare en volledig geteste en veilige open source oplossing voor observability binnen het DevOps-platform.
 • Visibility: Uitgebreidere ondersteuning voor alle DevOps Research en Assessment (DORA4)-metrics, waaronder verbeterde value stream analytics voor projecten en groepen.

Continue security en compliance

Maar al te vaak identificeren bedrijven kwetsbaarheden pas in een laat stadium van het development proces. Dit resulteert in hogere kosten en brengt het gevaar van misbruik door cybercriminelen en downtime met zich mee. Deze dynamiek resulteert in nieuwe aanvalskanalen binnen complexe moderne applicaties en cloud-native implementaties. GitLab biedt met release 15.0 verbeterde mogelijkheden om de compliance te waarborgen in de gehele software development lifecycle en biedt ingebouwde functies voor security scans en compliance audits zodat development-teams zich kunnen richten op de ontwikkeling van innovatieve software zonder extra tools in gebruik te nemen of verstoring van het development proces. Huidige en geplande security- en compliance-functies zijn onder meer:

 • Software Supply Chain Security: Ondersteuning voor het automatisch genereren van een exporteerbare Software Bill of Materials (SBOM) samen met een ondertekend certificaat voor Build objecten.
 • Security Approval Policies: Stelt security-teams in staat om één set centraal beheerde security policies toe te passen op groepsniveau. Dit maakt het mogelijk de groep mensen die het beveiligingsbeleid mogen wijzigen, te beperken en een 2-staps goedkeuringsproces voor wijzigingen van goedkeuringsregels in te voeren.
 • Compliance management: Voorziet compliance-teams van inzicht in de volledige geschiedenis van wijzigingen om compliance rond projecten te waarborgen, op zowel groepsniveau als namespace-niveau.
 • Advanced Security Scanning Technologies: De in eigen beheer ontwikkelde security testing (SAST) scanning engine van GitLab is uitgebreid met functionaliteit die het aantal false positives reduceert met krachtiger en flexibelere regels voor het afhandelen van scanresultaten. Dit draagt ook bij aan hogere scansnelheden. De vervanging van open source dynamic application security testing (DAST)-scanners door een door GitLab zelf ontwikkelde DAST analyzer zorgt voor een flexibeler configuratie.
 • Audit-events: Administrators kunnen audit-events voor onder meer projecten, groepen en instellingen naar een bestemming van hun keuze streamen om transparantie te verbeteren. Gebruikers kunnen data van GitLab samenvoegen met andere tools om bedrijfsspecifieke automatiseringstoepassingen te ontwikkelen voor het reageren op bepaalde gebeurtenissen.
 • Remote Development Environment: Biedt een development-omgeving in de cloud die organisaties in staat stelt een zero trust-beleid toe te passen en te voorkomen dat broncode op enig moment lokaal wordt opgeslagen.

Enterprise agile planning en workflow automatisering

Als End-to-End DevOps platform bevindt GitLab zich in de unieke positie om een planningssuite aan te bieden waarmee zakelijke beslissers hun visie gestalte kunnen geven en waarmee DevOps-teams in staat worden gesteld waarde te creëren en hun operationele processen te verbeteren. GitLab is ervan overtuigd dat GitLab 15 verbeterde planningsmogelijkheden biedt die bijdragen aan verbeterde flexibiliteit en ondersteuning voor een breder scala aan workflows en het verenigen van data tijdens elk stadium van de DevOps-lifecycle, van het conceptstadium tot de planning, implementatie, ingebruikname en monitoring. GitLab zal zijn DevOps-platform daarnaast verrijken met ML-mogelijkheden om meer intelligentie en automatisering naar bestaande functies te brengen en gebruikers aanbevelingen aan te reiken voor het verkorten van de time-to-value. Geplande nieuwe functies voor agile planning en workflow automatisering zijn onder meer:

 • Work Items: Organisaties kunnen een nieuwe planningsarchitectuur inrichten om ondersteuning te bieden voor een breder scala aan zakelijke workflows en frameworks zoals enterprise Agile frameworks. Deze architectuur zal ondersteuning blijven bieden voor Issues, Epics en Requirements, evenals voor toekomstige items zoals Tasks, Features en Objectives.
 • Saved Views en Query’s: Teams kunnen in aansluiting op hun planningsworkflows een gepersonaliseerde weergave van GitLab-issues opslaan. Gepersonaliseerde dashboards met geaggregeerde data zullen organisaties in staat stellen om snel de status van hun belangrijkste initiatieven te raadplegen.
 • Suggested Reviewers and Labels: Stroomlijnt de selectie van code reviewers en dringt de planning-overhead terug op basis van automatische aanbevelingen van de juiste teamleden en vervolgstappen binnen workflows. Dit draagt bij aan verbeterde productiviteit en transparantie.
 • Enhanced Suggestions: Contextuele suggesties verlichten de cognitieve werklast, dragen bij aan snellere besluitvorming en reduceren de implementatietijd.

GitLab 15.0 is nu beschikbaar. Meer info is te vinden op about.gitlab.com/update of te verkrijgen tijdens het GitLab 15 webinar op 23 juni.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This