‘Grote uitdagingen voor de datacenter­industrie vereisen onmiddelijke actie’

31 maart 2022

Op basis van nieuwe informatie van Agrreko, specialist in tijdelijke nutsvoorzieningen, blijft het verzekeren van duurzame groene energie technologieën en het verminderen van de risico’s van fluctuerende stroomvoorzieningen en ongeplande uitvaltijd, een belangrijke prioriteit voor datacenterspecialisten die hyperscale en edge datacenters bouwen.

Uit de ‘The Inside View’, een aantal rapporten geschreven op basis van diepte-interviews met specialisten uit deze sector, blijkt met welke uitdagingen zij worden geconfronteerd bij het beheer en onderhoud van datacenters. De twee rapporten van Aggreko gaan nader in op de problematiek rond stroomvoorziening en risicobeheer in de snelgroeiende hyperscale en edge datacentermarkten waarmee de verantwoordelijken van de dagelijkse activiteiten van deze faciliteiten te maken hebben.

Voor deze rapporten interviewde Aggreko 10 specialisten uit de sector, waaronder energiemanagers, facility managers, directeuren, adviseurs, en personen die betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van een hyperscale-faciliteit.

De rapporten signalieren problemen bij faciliteiten die niet altijd over de juiste voorzieningen beschikken voor constante stroom als gevolg van de groeiende overbelasting van het stroomnet in het land, en het implementeren van onderhoudsstrategieën ter voorkoming van storingen, in plaats van na afloop, als reactie op het incident. Ook worden problemen rond duurzame energiebronnen belicht bij de bouw, naar aanleiding van de bouwfase van zowel edge- als hyperscale datacenters, inclusief de praktische uitvoerbaarheid van het kosteneffectief en op de juiste schaal implementeren van groene technologieën.

“De bouw van datacenters zit nog steeds in de lift in heel Europa, maar tegelijkertijd komen er ook meer vragen over de problemen die zich kunnen voordoen als er nog meer faciliteiten worden gebouwd”, vertelt Billy Durie, Global Sector Head voor Datacenters bij Aggreko. “In zo’n groeiende markt is het van cruciaal belang dat de voornaamste partijen zich bewust zijn van bestaande en toekomstige tendensen, hetgeen nergens duidelijker is dan bij de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen.

“Simpel gezegd, als er geen noodplan is voor stroomvoorziening of geschikte onderhoudsstrategieën, kan de bedrijfstijd van de datacenters in gevaar komen. Daarnaast vormt ook duurzaamheid een belangrijk probleem, vooral nu de regelgeving hiervoor naar verwachting de komende jaren verder aangescherpt zal worden. In zo’n lastige situatie van de markt heeft de sector energieleveranciers nodig die flexibele en doeltreffende oplossingen voor nutsvoorzieningen kunnen bieden.

Naast zorgen met betrekking tot de stroomvoorziening en het onderhoud van voorzieningen, onderzoekt ‘The Inside View’ ook problemen waarmee professionals werkzaam op hyperscale en edge faciliteiten, te maken hebben bij de schaalvergroting van bestaande datacenters om aan de sterk stijgende vraag te voldoen. Kwesties die hierbij aan bod komen zijn onder meer de verouderde infrastructuur, hoe de stroomvoorziening van moderne IT-apparatuur moet worden aangepakt, en hoe bestaande faciliteiten snel en effectief kunnen worden uitgebreid.

“Ons onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de datacentermarkt blijft worstelen met steeds hogere latentie-vereisten, waarbij inefficiënte bestaande installaties worden afgewogen tegen snel voortschrijdende data-intensieve technologieën. Samen met de bestaande, ontoereikende energie-infrastructuur en onduidelijke regelgeving kan dit leiden tot situaties waarin de betrokkenen niet bereid zijn om bestaande voorzieningen te upgraden om in de dringende behoeften te voorzien. Zoals deze nieuwe rapporten aantonen, moet naar innovatieve strategieën worden gezocht voor de levering van belangrijke utiliteitsvoorzieningen, als de sector wil voldoen aan de decarbonisatie-eisen en aan de groeiende serviceniveau’s.

Klik hier om Aggreko’s nieuwe rapport over datacenters, ‘The Inside View’, te downloaden.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This