89% van de organisaties schiet dramatisch tekort op het gebied van databescherming

22 februari 2022

Volgens het Veeam Data Protection Trends Report 2022 is de kloof tussen enerzijds de verwachtingen en anderzijds het vermogen van IT om hieraan tegemoet te komen nog nooit zo groot geweest. Zo vond het rapport onder meer dat 89% van de organisaties data niet adequaat beveiligen. Uit het onderzoek van Veeam Software, de leider in backup-, herstel- en datamanagement-oplossingen voor moderne dataprotectie, bleek dat 88% van de IT-leiders verwacht dat databeschermingbudgetten naar verhouding harder zullen stijgen dan de IT-uitgaven in het algemeen. Dit is met name omdat data belangrijker worden voor succes en de uitdagingen om deze te beschermen steeds complexer worden. Meer dan tweederde richt zich tot cloudgebaseerde diensten om hun essentiële data te beschermen.

Voor het Veeam Data Protection Trends Report 2022 werden meer dan 3000 IT-beslissers en wereldwijd opererende organisaties gevraagd naar hun databescherming-strategieën voor de komende 12 maanden. Aan het onderzoek heeft ook een groot aantal respondenten uit de Benelux deelgenomen. Veeam onderzocht met dit grootste onderzoek in zijn soort hoe organisaties zich voorbereiden op de IT-uitdagingen van vandaag, waaronder een enorme groei in het gebruik van cloud-diensten en cloud-native infrastructuren en het uitbreidende aanvalslandschap. Als laatste werd onderzocht welke stappen organisaties nemen om een moderne databeschermingsstrategie toe te passen die bedrijfscontinuïteit garandeert.

“De hoeveelheid data heeft zich in de laatste twee jaar (sinds de pandemie) meer dan verdubbeld, mede dankzij de manier waarop we tegenwoordig werken en hoe we cloudgebaseerde diensten hebben omarmd”, zegt Anand Eswaran, Chief Executive Officer bij Veeam. “Omdat datavolumes geëxplodeerd zijn, zijn ook de risico’s met betrekking tot databescherming toegenomen. Ransomware is daar een goed voorbeeld van. Dit onderzoek toont aan dat organisaties deze uitdagingen erkennen en hier veel in investeren. Dit valt vaak te wijten aan het gegeven dat zij tekortgeschoten zijn in het leveren van de bescherming die werknemers (op afstand) nodig hebben. Daarnaast verliezen organisaties terrein nu de modernisatie van productieplatforms sneller gaat dan de modernisering van protectiemethoden en -strategieën. Datavolumes en platformdiversiteit zullen steeds groter worden en het aanvalslandschap zal zich verder blijven uitbreiden. CXO’s moeten daarom investeren in een strategie die alle hiaten dicht en kan voorzien in de toenemende databeschermingsvereisten.”

De databeschermingskloof wordt groter

Respondenten uit de Benelux geven aan dat de mogelijkheden voor databescherming die zij op dit moment gebruiken de eisen van de organisatie niet kunnen bijhouden. 84% rapporteert een kloof tussen de hoeveelheid data die ze kunnen verliezen na een storing versus hoe vaak data geback-upt worden. Deze kloof is in de afgelopen 12 maanden met 13% toegenomen, wat aangeeft dat, hoewel data in volume en belang blijven groeien, ook de uitdagingen om deze goed te beschermen, toenemen. De belangrijkste reden voor deze databeschermingskloof is dat de uitdagingen op het gebied van databescherming enorm groot zijn en steeds diverser worden.

Voor het tweede jaar op rij waren cyberaanvallen de één-na-grootste oorzaak van downtime. 66% van de organisaties in de Benelux rapporteerde ten minste één ransomware event in de laatste 12 maanden. Niet alleen is de frequentie van deze aanvallen alarmerend, zo ook hun impact. Per aanval konden organisaties slechts 29% van hun verloren data herstellen. Dit bewijst dat veel databeschermingsstrategieën momenteel niet goed genoeg zijn om bedrijven te helpen hun data te herstellen na een ransomware-aanval.

“Nu cyberaanvallen steeds geavanceerder en lastig te voorkomen zijn, worden back-up- en recovery-oplossingen essentiële fundamenten van een moderne databeschermingsstrategie”, zegt Danny Allan, CTO bij Veeam. “Organisaties moeten 100% zekerheid hebben dat back-ups worden voltooid binnen het toegewezen venster en dat herstel binnen de vereiste SLA’s wordt geleverd. De beste manier om te garanderen dat data beveiligd en te herstellen is, is om een partnerschap aan te gaan met een specialist en te investeren in een geautomatiseerde en georkestreerde oplossingen die verschillende datacenters en cloudgebaseerde productieplatforms beschermen.”

Organisaties hebben te maken met een databeschermingnoodgeval

Om het hiaat tussen de mogelijkheden die databescherming biedt en het groeiende dreigingslandschap te dichten, zullen organisaties 6% meer moeten uitgeven aan databescherming dan aan andere, bredere IT-investeringen. Hoewel dit niet alles oplost, is het wel goed om te zien dat CXO’s de dringende behoefte aan moderne databescherming erkennen.

Terwijl de cloud op weg is om het dominante dataplatform te worden, gebruikt 70% van de organisaties in de Benelux cloud diensten nu al als onderdeel van hun databeschermingsstrategie. Daarnaast draait 49% al containers of is van plan dit te gaan doen in de komende twaalf maanden. Verder zal platformdiversiteit in 2022 blijven toenemen, waarbij de inzet van datacenters (49%) en cloudservers (51%) steeds meer in balans komt. Dit is een van de redenen dat 27% van de organisaties in de Benelux de mogelijkheid om cloud-hosted workloads te beschermen, beoordeelt als de belangrijkste factor voor de inzet van bedrijf databescherming in 2022. 40% van de Benelux-respondenten gelooft dat IaaS-/SaaS-mogelijkheden de belangrijkste kenmerken zijn van moderne databescherming.

“De kracht van hybride IT-architecturen stimuleert zowel productie- als beschermingsstrategieën door middel van cloudopslag en noodherstel met behulp van door de cloud gehoste infrastructuur”, concludeert Allan. “De voordelen van het investeren in moderne databescherming gaan verder dan alleen de  gemoedsrust, het garanderen van continuïteit of het hoog houden van klantvertrouwen. Om uitgaven te balanceren met strategische digitale initiatieven, moeten IT-leiders robuuste oplossingen implementeren tegen de laagst mogelijke kosten”

  • Organisaties hebben een beschikbaarheidskloof: 87% van de respondenten uit de Benelux bevestigt dat zij een beschikbaarheidskloof hebben tussen hun verwachte SLA’s en hoe snel de productie daadwerkelijk hersteld kan worden.
  • Data blijven onbeschermd: Ondanks het feit dat back-up een fundamenteel onderdeel is van elke databeschermingsstrategie, heeft 14% van de organisaties uit de Benelux geen back-up. Daardoor zijn hun data volledig onbeschermd.
  • Er worden nog te vaak menselijke fouten gemaakt: Maar liefst 95% van de organisaties uit de Benelux had de laatste twaalf maanden te maken met een storing. Technische fouten zijn hier de grootste oorzaak van, maar ook menselijke fouten kwamen vaak voor. Zo had 41% van de organisaties te maken met beheerfouten en werd 52% gehinderd door het per ongeluk verwijderen van data, het overschrijven van data of data-corruptie.
  • Het beschermen van externe werknemers: Slechts 35% van de organisaties in de Benelux gebruikt georkestreerde workflows om middelen weer connectie te laten maken met het netwerk tijdens een storing. 38% maakt hiervoor gebruik van voorgedefinieerde scripts en 29% configureert de verbinding met gebruikers handmatig.
  • Economische drijfveren blijven essentieel: Wanneer er gevraagd werd naar de belangrijkste factoren tijdens de aankoop van een bedrijfdata-oplossing, liet 25% van de IT-leiders uit de Benelux weten gemotiveerd te worden door de mogelijkheden die de oplossing biedt om kosten te besparen.

Het volledige Veeam Data Protection Trends Report 2022 is hier beschikbaar.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This