Atos vereenvoudigt zijn bestuur om heropleving te versnellen

11 februari 2022

In de context van een snel veranderende IT-markt past Atos zijn beleid aan om de transformatie te versnellen, zijn economische prestaties te optimaliseren en opnieuw te doen groeien, en uiteindelijk nog meer waarde te creëren voor al zijn stakeholders.

De IT-sector blijft een sector met enorme opportuniteiten: digitale uitgaven van klanten blijven snel toenemen, grote digitale en transformationele klantendeals stimuleren groei, en partnerships en samenwerkingen – met name met hyperscalers – worden nog strategischer. Met de war for talent in het achterhoofd ontwikkelt Atos zijn beleid om deze kansen ten volle te benutten, zijn engagement voor de tevredenheid van klanten en werknemers te bevestigen en tegelijk groei te stimuleren.

Het nieuwe bestuur wordt vereenvoudigd en gestructureerd rond 3 business lines en 4 regio’s, bijgestaan door een Commercial Center of Excellence en Corporate Functions:

Elke business line bundelt de activiteiten met een gelijkaardig businessmodel en een gelijkaardige concurrentiële omgeving:

  • Tech Foundations omvat activiteiten die veel fysieke investeringen en kapitaalgoederen vergen: Datacenter & Hosting, Digitale Werkplek, Unified Communication & Collaboration (UCC) en Business Process Outsourcing (BPO). Deze business line zal worden geleid door Nourdine Bihmane.
  • Digital is een dienstenactiviteit gebaseerd op expertise en vaardigheden die zijn gewijd aan de uitdagingen van Digital, Cloud en Decarbonisation. Deze activiteit, die tot doel heeft de digitale transformatie van haar klanten te ondersteunen, zal aanzienlijk toenemen. Deze business line zal worden geleid door Rakesh Khana.
  • Data & Security (BDS) is een snelgroeiende, R&D-intensieve business en richt zich op Cybersecurity producten & diensten, High performance & Edge computing en Mission critical systems. Deze busines line wordt verder geleid door Pierre Barnabé.

De vier regio’s zullen verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun zakenrelaties, lokale middelen en winst- en verliesrekeningen om een optimale klantgerichtheid en een snellere operationele levering te garanderen:

  • Noord-Europa & APAC, onder de verantwoordelijkheid van Adrian Gregory
  • Centraal-Europa, onder de verantwoordelijkheid van Clay van Doren
  • Zuid-Europa, onder de blijvende verantwoordelijkheid van Yannick Tricaud
  • Noord- en Zuid-Amerika, onder de blijvende verantwoordelijkheid van Dave Seybold

Om de betrokkenheid van Atos bij zijn klanten te versterken, past de groep ook zijn organisatie per bedrijfssector aan:

  • Industrieën die meer lokaal van aard zijn of per bedrijfssector (overheidssector en defensie, verwerkende industrie en hulpbronnen en diensten) worden naar de regio’s overgeheveld.
  • De activiteiten die worden gekenmerkt door hun mondiale relevantie en homogeniteit (financiële diensten en verzekeringen; telecom, media en amusement; gezondheid en biowetenschappen) worden op groepsniveau gehandhaafd (binnen het nieuw opgerichte Global Business Excellence Centre).

De nieuw gecreëerde Group Sales Director, die aan het hoofd staat van het Centre of Excellence, wordt verantwoordelijk voor de bevordering van gestandaardiseerde best practices binnen de hele organisatie en zal zich richten op internationale key accounts, verkoop, allianties, partnerschappen en sectorbenadering.

Het bestuur van de onderneming wordt gestroomlijnd om de collegialiteit te versterken en de besluitvorming en de verantwoordingsplicht te versnellen. Het bestuur wordt gestructureerd rond een uitvoerend comité, bestaande uit 12 leden.

Rodolphe Belmer, CEO van Atos, licht toe: “Het nieuwe bestuur dat we vandaag aankondigen, is bedoeld als een belangrijke stimulans voor de ommekeer van de groep en betekent een belangrijke stap in de heropleving. Ik ben ervan overtuigd dat Atos alle troeven in handen heeft om de draad weer op te pikken, met in de eerste plaats haar zeer toegewijde en getalenteerde mensen over de hele wereld. De groep is leider in cyberbeveiliging, high-performance computing, cloud, decarbonisatie en digitale transformatie, die de groeimotoren van vandaag en morgen zijn.”

“Het bestuur van de groep, vereenvoudigd rond drie business lines en vier regio’s, is de eerste stap in ons herstelplan. Het is de bedoeling het commerciële tempo en het tempo van de transformatie van de onderneming te versnellen. De invoering van één enkel kanaal voor de marketing van onze producten en diensten en het beheer van de winst- en verliesrekeningen stelt ons in staat ons te concentreren op de verkoopprestaties, dichter bij de account managers te staan en de snelheid van de besluitvorming voor klantenwerving, -ontwikkeling en -behoud te verhogen. De oprichting van drie afzonderlijke business lines zal hun respectieve economische prestaties en waardecreatie maximaliseren. De grotere aandacht voor grote klanten en cloudspelers, centres of excellence die gestandaardiseerde best practices in de hele organisatie kunnen bevorderen, en een versterkt directiecomité dragen verder bij tot een grotere verantwoordingsplicht en een snellere besluitvorming.”

“Door de evolutie van ons bestuur kunnen we onze medewerkers beter ondersteunen bij de ontwikkeling van onze bedrijfscultuur, die gericht is op een scherp inzicht in de behoeften van onze klanten en de door de markt verwachte kwaliteitsnormen.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This