UPEO wordt strategische Salesforce-partner van YouthStart

18 januari 2022

Salesforce-specialist UPEO wordt de komende 12 maanden verantwoordelijk voor de goede werking en de uitbreiding van het Salesforce platform van YouthStart. YouthStart is een non-profit organisatie die kwetsbare jongeren leert hun toekomst weer in eigen handen te nemen. UPEO biedt YouthStart gratis dienstverlening, vanuit de filosofie om 1% van haar tijd aan NGO’s en onderwijs te besteden.

YouthStart onderscheidt zich van andere organisaties die jongeren willen activeren door een korte maar intensieve training te geven die de jongeren leert ondernemen. “We leren hen ondernemer te worden van hun eigen leven,” zegt CEO Bart De Bondt. “Onze training duurt acht dagen, gespreid over twee tot drie weken, en heeft een grote impact. Uit de cijfers van afgelopen jaar blijkt dat 73% van onze 1.000 jongeren weer actief worden. Ofwel gaan ze weer studeren (48%), ofwel vinden ze een job die bij hen past (23%), ofwel worden ze zelf ondernemer (2%). We willen niet van iedereen een ondernemer maken, maar we leren hen in de huid van een ondernemer te kruipen. Daardoor leren ze op korte termijn heel wat nuttige hard- en soft skills en begrijpen ze hoe belangrijk bepaalde attitudes zijn om vlot te kunnen functioneren in het professionele leven.”

YouthStart beschouwt het Salesforce-platform dat in 2015 opgezet werd als zijn bijbel. “Zonder onze Salesforce staan we nergens,” zegt Lieke Leleu, Project & QA Manager bij YouthStart. Zowel de 11 leden van de centrale staf als de 80 trainers gebruiken Salesforce. “Een aantal modules werden speciaal voor ons gebouwd, onder meer voor alles wat met de organisatie en logistiek van de trainingen verband houdt: toewijzen van de trainers, automatische mails naar de trainers, opvolging van de trainingsdagen, deelnemers, trainingsresultaten, verwerken van de surveys,… Dat alles wordt vanuit Salesforce geregistreerd en opgevolgd.” Voor de commerciële opvolging van de 70 sponsors (YouthStart ontvangt immers geen subsidies), worden standaard modules o.a. opportunities, donations van Salesforce gebruikt, die uiteraard ook wel één voor één gecustomized zijn naar de normen van YouthStart.

“Dankzij Salesforce weten we op dagelijkse basis hoeveel mensen aan de trainingen deelnemen, hoe de inschrijvingen lopen, welke sponsorbedragen er binnen komen,” zegt Bart De Bondt. “Salesforce laat toe goede dashboards te bouwen, dat is voor ons heel belangrijk.” Verder prijst YouthStart ook het 360° zicht dat Salesforce biedt op de hele historiek van bijvoorbeeld sponsorwerving, en de grote tijdsbesparing die het platform opleverde bij het behalen van het Qfor-certificaat.

Het Salesforce-platform evolueert uiteraard mee met de bedrijfsprocessen van YouthStart. Zo doet de organisatie tegenwoordig veel meer aan ‘direct recruitment’ online en offline o.a. via socials ads, affiches, referrals via familie/vrienden. YouthStart staat nooit stil. Na een succesvolle ‘dromers gezocht’ campagne starten ze eind 2021 met een gloednieuwe campagne, namelijk ‘YouthStart kickstart jong talent’. Dat betekent dat inschrijvingen vaker last-minute gebeuren, en ook rechtstreeks komen, niet via partners. Voor dit soort aanpassingen heeft YouthStart nood aan een ervaren Salesforce consultant die met de non-profit kan meedenken om de beste oplossing te vinden. Sinds begin 2022 doet YouthStart daarvoor een beroep op UPEO. “We werken graag met een partner die zowel grote projecten aankan, als doorheen het jaar het platform kan onderhouden en aanpassen,” zegt Lieke Leleu. “Daarom zie ik er naar uit om dit jaar met UPEO samen te werken om de vertaalslag te maken van wat we allemaal willen bereiken als organisatie naar de praktische implementatie daarvan via Salesforce. De tijd die UPEO ons gratis ter beschikking stelt, zullen we flexibel inzetten. Soms zullen we hen gebruiken voor kleine wijzigingen, andere keren voor toekomstgerichte workshops.” YouthStart heeft al een verlanglijstje opgemaakt met onder meer de integratie met een mailplatform, de automatisering van facturatie en betalingsherinneringen en het opzetten van een alumni-platform. Nog meer bedrijfsprocessen moeten in Salesforce terecht komen. 

“Ik apprecieer het enorm dat UPEO ons steunt” zegt Bart De Bondt. “Uit al onze gesprekken werd duidelijk dat UPEO dit doet vanuit een integer engagement. Ze willen ons echt ondersteunen, vanuit het hart, niet vanuit commerciële of publicitaire overwegingen.”

“We hebben enorm veel zin in deze samenwerking,” zegt CEO Sara Mathijs van UPEO. “Als bedrijf zetten we heel sterk in op duurzaamheid en diversiteit. In die zin sluiten de missie van YouthStart en die van UPEO perfect op elkaar aan. We willen beiden een impact hebben op onze maatschappij en we hebben dezelfde visie op het belang van ondernemerschap. Toen we UPEO opzetten, legden we meteen vast dat we minstens 1% van onze tijd gratis ter beschikking zouden stellen van NGO’s en onderwijs. Met deze samenwerking brengen we dit verder in de praktijk.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This