Onderzoek door Fortinet: Ruim de helft van alle organisaties laat steken vallen met de uitvoering van hun zero trust-strategie

13 januari 2022

Fortinet stelt vandaag het Global State of Zero Trust Report beschikbaar. Volgens dit onderzoeksrapport hebben de meeste organisaties een visie op zero trust of zijn ze bezig met de uitvoering van zero trust-initiatieven. Ruim de helft van hen is echter niet in staat om deze visie te vertalen in oplossingen die ze in de praktijk toepassen. De reden hiervoor is dat een aantal basisprincipes van zero trust in hun strategie ontbreekt. 

Een recent FortiGuard Labs Threat Landscape Report wees op een toename van het aantal geavanceerde cyberaanvallen op personen, organisaties en ook steeds vaker vitale infrastructuren. Organisaties zijn op zoek naar oplossingen die bescherming bieden tegen deze aanvallen, en om diverse redenen is zero trust daarbij een topprioriteit. De overstap naar work from anywhere heeft daarnaast zero-trust network access (ZTNA) extra in de schijnwerpers gezet, omdat organisaties belangrijke IT-activa moeten beschermen tegen werknemers die daar toegang toe zoeken vanaf gebrekkig beschermde thuisnetwerken.

Verwarring bij het opstellen van zero trust-strategieën

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er sprake is van enige verwarring bij organisaties over hoe een integrale zero trust-strategie er in de praktijk uitziet. De respondenten gaven een begrip te hebben van het concept van zero trust (77%) en ZTNA (75%). Ruim 80% gaf aan dat hun organisatie al over een zero trust- en/of ZTNA-strategie beschikte of bezig was om die te ontwikkelen. 50% van de respondenten gaf echter aan dat ze niet in staat waren om kernprincipes van zero trust te implementeren. Bijna 60% zei dat het hen schortte aan consistente authenticatie van gebruikers en apparaten. 54% had daarnaast moeite met het monitoren van gebruikers na hun authenticatie.

Deze lacunes zijn zorgwekkend, omdat het om kerncomponenten van zero trust gaat. Dit roept de vraag op hoe de implementatie van zero trust er in de praktijk uitziet bij organisaties. De verwarring wordt alleen maar verergerd door het feit dat de termen “zero trust access” en “zero trust network access” soms door elkaar worden gebruikt.

Zero trust is top of mind, maar de prioriteiten verschillen per organisatie

Volgens de respondenten ligt de hoogte prioriteit voor zero trust bij het “minimaliseren van de impact van beveiligingsincidenten”. Dit wordt op de voet gevolgd door “het beveiligen van de toegang op afstand” of “het waarborgen van bedrijfscontinuïteit”. Andere belangrijke prioriteiten zijn het “verbeteren van de gebruikerservaring” en het “verkrijgen van de flexibiliteit om overal beveiliging te bieden”.

Story image

“Integrale beveiliging van het digitale aanvalsoppervlak” werd door de respondenten als het belangrijkste voordeel van zero trust gezien, gevolgd door een “betere gebruikservaring van thuiswerkers (VPN).”

Story image

De overgrote meerderheid van respondenten vindt het van cruciaal belang om zero trust security-oplossingen te integreren met hun bestaande infrastructuur, werkprocessen in de cloud en in omgevingen op locatie en om daarnaast de applicatielaag te beveiligen. Maar volgens 80% is het een hele opgave om een zero trust-strategie toe te passen op een uitgebreid netwerk. Organisaties zonder zero trust-strategie of organisaties die nog bezig zijn met de ontwikkeling kampten met een gebrek aan personeel met de juiste vaardigheden. 35% van alle organisaties hanteerde andere IT-strategieën om voor zero trust te zorgen.

John Maddison, executive vice president Products en CMO bij Fortinet: “Door het veranderende bedreigingslandschap, de overstap naar ‘work from anywhere’ en de noodzaak van veilig beheer van cloudapplicaties is de overstap van impliciet vertrouwen naar zero trust voor bedrijven een topprioriteit geworden. Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste organisaties over een zero trust-strategie beschikken. Dit is echter geen holistische strategie, en organisaties hebben daarnaast moeite met het toepassen van enkele basisprincipes van zero trust security. Een effectieve oplossing vraagt om een integraal security-platform dat alle basisprincipes van zero trust toepast op de complete IT-infrastructuur, met inbegrip van alle endpoints, clouds en omgevingen op locatie. Het ontbreken van een dergelijk platform resulteert in een gedeeltelijke, niet-geïntegreerde oplossing die geen uitgebreid overzicht biedt.” 

Over het zero trust-rapport

Het onderzoeksrapport is gebaseerd op een wereldwijde enquête onder IT-besluitvormers. Het doel was om de vorderingen van organisaties met hun zero trust-traject in kaart te brengen en een beter begrip te krijgen van:

  • hun begrip van zero trust en ZTNA;
  • de voordelen en uitdagingen die volgens hen met een zero trust-strategie gepaard gaan;
  • en de componenten en implementatie van een zero trust-strategie.

De enquête werd in september 2021 uitgevoerd onder 472 besluitvormers op het gebied van IT en security in 24 landen. Zij waren actief bij organisaties in vrijwel elke branche, waaronder de publieke sector.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This