SDIA roept datacenters op transparant te zijn over watergebruik

26 november 2021

Tijdens een paneldiscussie tijdens het ImpactFest 2021-event in Den Haag deed Max Schulze, chairman van de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), een dringende oproep aan datacenters om transparant te zijn over hun watergebruik. Alleen dan kan de discussie over het watergebruik van datacenters op een goede en constructieve manier worden gevoerd.

Deze oproep werd gedaan tijdens een paneldiscussie die de SDIA organiseerde tijdens ImpactFest, een event voor startups en andere partijen die actief zijn met duurzaamheid en venture capitalists en andere financiers.

Er is in meerdere landen een stevige discussie gaande over de vraag of datacenters – en dan met name de enorme hyperscaler-faciliteiten – niet veel te veel drinkwater gebruiken. Terwijl in veel landen als gevolg van klimaatverandering juist zorgen bestaan over de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Deze discussie wordt echter bemoeilijkt doordat weinig tot geen cijfers beschikbaar zijn over het feitelijke gebruik van water door datacenters. Hierdoor is het ook lastig om te onderzoeken of op het watergebruik bespaard kan worden en of bijvoorbeeld het gebruik van oppervlaktewater of regenwater voor datacenters een optie zou zijn.

Een van de problemen waar partijen die deel uitmaken van de digitale infrastructuur tegenaan lopen, is het feit dat zij voor het functioneren van economie en maatschappij steeds belangrijker zijn geworden. Dat deze partijen hierdoor ook nadrukkelijker gevolgd worden door media, politiek en overheid ligt dan voor de hand. Veel bedrijven in de digitale infrastructuur lijken zich daar nog niet voldoende van bewust, waardoor op onverwachte momenten discussies ontstaan die deze belangrijke sector plotsklaps in een negatief daglicht kunnen stellen.

Dit kan voorkomen worden als bedrijven die actief zijn in de digitale infrastructuur zich proactief opstellen en opener zijn over de impact die partijen in deze branche op de leefomgeving hebben. De deelnemers aan de paneldiscussie – waaronder Stulz als leverancier van datacenterapparatuur, een Nederlandse toezichthouder en Scaleway als cloud-firma – leken er van overtuigd dat meer transparantie over het watergebruik van datacenters tot een veel inhoudelijker discussie zal leiden. Daarbij werd – ook vanuit de zaal – onder andere gewezen op voorbeelden uit de industrie waar partijen met een stevige impact op het milieu en soms zelfs in realtime cijfers over hun ‘footprint’ publiceren op hun website. Daarmee voeden zij als het ware de discussie met de overheid en andere stakeholders met duidelijke cijfers, die daarmee ook een goede basis vormen voor plannen om de milieu-impact verder terug te dringen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This