Fourcast for Education is partner van digitaal onderwijsportaal i-Learn

23 november 2021

Fourcast for Education is geselecteerd als een van de partners van de i-Learn Academy. De Academy maakt deel uit van het i-Learn-project en ondersteunt leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs om via het online portaal i-Learn MyWay een leertraject op maat van elke leerling te creëren met behulp van digitale toepassingen en educatieve technologie. Fourcast zal voor dit initiatief van de Vlaamse overheid de komende twee jaar leerkrachten en scholen leren gebruikmaken van het portaal met behulp van cursussen en workshops. Op die manier wordt de digitalisering in de Vlaamse klaslokalen naar een nieuw niveau getild.

i-Learn is een initiatief van de Vlaamse overheid met de financiële steun van VLAIO. Het project wordt uitgevoerd door imec en KU Leuven en biedt met i-Learn MyWay een intuïtief en veilig portaal aanvoor digitaal gepersonaliseerd leren in het lager en secundair onderwijs. Op het portaal worden handige digitale toepassingen gebundeld op één centrale plek en voor leerkrachten beschikbaar gemaakt via één login. i-Learn wil leerkrachten wegwijs maken in het grote aanbod van educatieve technologie. Het laat hen gevarieerde leertrajecten met diverse digitale tools op maat uitwerken van de leerling, die de leerstof vervolgens op eigen tempo kan verwerken. Dankzij investeringen van de Vlaamse overheid kunnen scholen bovendien gratis gebruikmaken van het portaal en het bijhorende ondersteuningsaanbod.

Om ervoor te zorgen dat elke leerkracht deze digitale tools op een zo concreet en efficiënt mogelijke manier kan inzetten in de eigen klaspraktijk, biedt i-Learn via de i-Learn Academy de nodige opleidingen. Daarvoor doet het de komende twee jaar een beroep op onder meer Fourcast for Education.

Belang pedagogische ondersteuning

Fourcast for Education helpt als klankbord en technologische partner vandaag reeds honderden scholen met hun digitaliseringstraject. Naast het aanbieden van hardware zoals Chromebooks, smartboards en laadoplossingen, en software zoals Google Workspace for Education, onderscheidt Fourcast for Education zich vooral door de sterke focus op opleidingen, pedagogische studiedagen, changemanagementtrajecten en workshops voor leerkrachten. Deze ervaring en visie waren voor i-Learn dan ook doorslaggevend om Fourcast for Education te selecteren als partner.

“Digitale didactiek, de juiste mindset en vaardigheden zijn een cruciale voorwaarde om de leerling in dit digitale tijdperk te onderrichten en de digitalisering van onderwijs op een duurzame manier te doen slagen”, vertelt Joëlle Robberecht, hoofd digitale transformatie bij Fourcast for Education. “Het doet deugd om vast te stellen dat de Vlaamse overheid deze nood van de pedagogische ondersteuning van de leerkracht erkent en hier met het i-Learn-project een platform voor aanreikt. Met Fourcast for Education zetten we sterk in op het didactisch implementeren van educatieve technologie. We werken continu aan de uitbreiding van het pedagogisch ondersteuningsaanbod van leerkrachten en zijn dan ook fier dat we geselecteerd werden om onze schouders onder dit initiatief te zetten.”

Wegwijs

Fourcast for Education zal binnen de i-Learn Academy dan ook voorzien in de nodige ondersteuning van de leerkrachten en de gebruikers wegwijs maken in het gebruik van de verschillende digitale tools die op i-Learn MyWay beschikbaar zijn. Daarvoor werkt het verschillende leersporen uit die, ongeacht de tool of platform, de nodige kennis bieden om de toepassingen in te zetten om gepersonaliseerde leertrajecten uit te werken voor de individuele leerlingen. Via de i-Learn Academy worden voor leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies ook instructievideo’s, e-learningmodules en didactische documentatie ter beschikking gesteld.

Lieve Thibaut van i-Learn: “De i-Learn Academy biedt leerkrachten een ruim aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden zodat iedereen de begeleiding kan vinden die past bij zijn of haar specifieke noden. De uitgebreide ervaring van Fourcast for Education in het uitwerken en begeleiden van vormingssessies en gepersonaliseerde coachingstrajecten zorgt ervoor dat we op een zeer kwaliteitsvolle manier invulling kunnen geven aan dit aanbod.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This