Europese bedrijven zien niet in hoe digitale oplossingen duurzaamheid kunnen vergroten

9 november 2021

Uit nieuwe onderzoeksgegevens die Ricoh Europe vandaag heeft vrijgegeven, blijkt dat het merendeel van de Europese organisaties (56 %) niet in ecologische duurzaamheid investeert omdat ze andere bedrijfsnoden veel belangrijker achten. Bedrijven blijven wel geld stoppen in hun digitale transformatie, waarbij 67 % zijn investeringen hierin handhaaft of zelfs verhoogt. Toch zien de meeste ondernemingen niet in hoe betere technologieën ook tot betere ESG-resultaten kunnen leiden.

Voor het onderzoek ondervroeg Opinion Matters 1500 beleidsvormers in heel Europa. Meer dan twee derde (67 %) van de bedrijfsleiders is van mening dat bedrijven proactief moeten reageren op wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatverandering.

Die bevindingen suggereren dat investeerders, klanten en overheden Europese bedrijven onder druk zetten om hun prestaties op het vlak van milieu-, sociale en bestuurscriteria (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) te verbeteren in de nasleep van de pandemie. Uit aanvullend onderzoek van Ricoh Europe bleek dat 60 % van de werknemers verwacht dat hun werkgever een rol speelt bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Ondertussen neemt de Europese Unie wereldwijd het voortouw met een reeks reglementen en initiatieven, zoals de Europese Green Deal en de Corporate Sustainability Reporting Directive. Die laatste richtlijn verplicht organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers om hun niet-financiële informatie openbaar te maken.

Hoewel de werkgevers beseffen dat ze meer moeten doen, heeft slechts 24 % van de organisaties in de loop van de pandemie meer geïnvesteerd in duurzaamheid. Dat wijst er uiteraard ook op hoe uitdagend hun zakelijke omgeving wel niet is.

De digitale transformatie kan bedrijven helpen om hun ESG-prestaties te verbeteren en de gegevens te verzamelen die nodig zijn om hun resultaten doeltreffend te meten. Toch is slechts 34 % van de bedrijfsleiders ervan overtuigd dat technologie tot duurzamere bedrijfspraktijken kan leiden. De meerderheid (71 %) van hen gelooft niet dat de digitale transformatie hen kan helpen om de duurzaamheidsdoelstellingen van hun bedrijf op lange termijn te bereiken.

Meer nog, volgens hen is een betere IT-infrastructuur de minst nuttige manier voor een bedrijf om zijn langetermijnimpact op het milieu in te perken. Bijna de helft van alle organisaties heeft wel ingezet op cloudtechnologie (45 %), hybride werken (45 %) en big data (42 %). Stuk voor stuk oplossingen die veel energie-efficiënter zijn, ESG-gegevens beter vastleggen en beschikbaar maken, en bedrijven helpen om samen te werken aan vraagstukken die de hele wereld bezighouden.

Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgie, zegt: “Bedrijven weten wel dat ze meer moeten doen om hun ESG-prestaties en -rapportage te verbeteren, maar vinden het moeilijker dan ooit om er middelen voor vrij te maken. En omdat heel wat nieuwe wettelijke vereisten nog niet definitief vastliggen, weten ze niet precies welke investeringen ze zouden moeten doen. Belangrijk om te onthouden is dat slagen als bedrijf en het goed doen op het vlak van ESG elkaar niet hoeven uit te sluiten. Bedrijfsleiders zouden vol vertrouwen in hun digitale transformatie moeten investeren, omdat die op veel vlakken overlapt met hun zakelijke en ESG-resultaten. Die digitale omslag verbetert namelijk niet alleen de operationele efficiëntie en milieuvriendelijkheid van ondernemingen, maar stoomt hen ook klaar voor de toekomst. Uiteindelijk helpt de digitalisering bedrijven om makkelijker gegevens te verzamelen en te analyseren. En dat zal cruciaal blijken naarmate nieuwe rapportagevereisten van kracht worden.” 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This