Hoe haalt u in het digitale tijdperk het beste uit geldautomaten?

30 september 2021

De concurrentie tussen traditionele banken en neobanken wordt steeds groter en daarbij wordt de banksector geconfronteerd met grote veranderingen in de gewoonten van de klanten. Betaaloplossingen zijn geavanceerder geworden en bieden veilige, real-time betalingen altijd en overal. Tegelijkertijd worden de fysieke apparaten uitgebreider en bieden zij mogelijkheden als videoassistentie en gepersonaliseerde reclame in de wereld van self-service banking.

Maar ondanks dat consumenten meer vertrouwd zijn geraakt met elektronische betalingen, is de vraag naar contant geld niet ingestort. Integendeel, de studie “Global ATM Market and Forecasts to 2025” van RBR voorspelt zelfs een jaarlijkse groei van het aantal geldopnames wereldwijd met meer dan 2% tegen 2025.

Toch staan de geldautomaten bij banken ter discussie. De exploitatiekosten stijgen door de extra kosten voor fraudebestrijding en bescherming tegen cyberaanvallen. Het gevolg is dat banken het aantal geldautomaten blijven verminderen in plaats van te streven naar een betere beveiliging, een beperking van de totale eigendomskosten en een verbetering, modernisering en personalisering van de klantenervaring. Deze analyse moet echter worden heroverwogen, omdat zij de banken berooft van de nauwe band met de consumenten. Voor veel consumenten blijven geldautomaten een zeer belangrijk kanaal om toegang te krijgen tot bankdiensten.

Daarom moeten banken en andere eigenaars van geldautomaten nieuwe strategieën uitwerken om de toegang tot contant geld en diensten in stand te houden of zelfs te verbeteren, rekening houdend met de operationele kosten en de veranderende gewoonten van de klanten.

Geldautomaten kunnen voor de klanten veel meer betekenen

Het imago van zelfbedieningsautomaten moet worden verbeterd, aangezien zij veel meer zijn dan alleen maar geldautomaten die in een muur zijn ingebouwd. Zij vormen een veilig en gebruiksvriendelijk platform voor andere belangrijke diensten, met een positieve impact op het traject dat de klant aflegt en de perceptie van de bank.

Voor wat betreft de trend van het sluiten van filialen, kan geautomatiseerd self-service bankieren de kern vormen om filialen om te vormen. De behoeften en gedragingen van de hedendaagse consument veranderen snel. Zij maken gebruik van een breed scala aan digitale kanalen om toegang te krijgen tot bankdiensten, waarbij zij voortdurend van het ene apparaat naar het andere gaan en gebruik maken van nieuwe technologieën en geavanceerde hardware-apparaten. Bankdiensten zijn steeds vaker op elk moment nodig, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Geldautomaten kunnen een centrale rol spelen bij de transformatie van bankdiensten en banken moeten zelfbedieningsautomaten beter benutten, met gebruikmaking van de beste beschikbare technologie en IT-infrastructuur. 

Terzelfder tijd groeit het aantal zelfbedieningsterminals met assistentie die innoverende diensten in de bank aanbieden, snel. RBR heeft er wereldwijd al 340.000 geïnstalleerd, waarmee met de hulp van bankmedewerkers een nog breder scala van diensten en transacties kan worden aangeboden. Door de automatisering van routineverrichtingen kan het personeel van het filiaal zijn tijd besteden aan verkoop, ondersteuning en adviestaken. Zelfbedieningsautomaten met assistentie komen banken ten goede doordat zij de kloof tussen fysieke en digitale kanalen overbruggen.

Om concurrerend te blijven, heeft de traditionele zelfbedieningsarchitectuur een geactualiseerde technologische infrastructuur nodig. De huidige markt vraagt om een oplossing waarmee de geldautomaat zich kan gedragen als elk ander digitaal kanaal, zodat klanten op hun eigen manier toegang tot de bank kunnen krijgen, waar en wanneer ze maar willen.

Rendabele geldautomaten

Het minimaliseren van de totale kosten van geldautomaten is een uitdaging, vooral vanwege de geografische spreiding ervan. Daarom kan een gebundeld netwerk van geldautomaten de oplossing zijn. Dit houdt in dat twee of meer banken de eigendom van hun geldautomaten overdragen aan een derde partij, die de gedeelde geldautomatenvloot exploiteert. Door de exploitatie- en kapitaalkosten te delen, vermindert deze strategie de eigendoms- en beheerskosten. 

Terwijl het poolen van geldautomaten banken in staat stelt hun netwerken te rationaliseren door dubbele geldautomaten te elimineren, kan het ook een stimulans zijn voor het revitaliseren en reorganiseren van geldautomatenparken om klanten en hun veranderend gedrag beter te kunnen volgen. Het netwerk van gedeelde geldautomaten biedt de flexibiliteit om geldautomaten te verplaatsen naar drukbezochte locaties, zoals winkel- en zakencentra en vervoersknooppunten.

Innoveren met infrastructuur van de volgende generatie

De bestaande ATM-infrastructuur beperkt de modernisering die nodig is om de toegang tot contant geld en diensten te handhaven en uit te breiden. Upgraden is van essentieel belang als het ATM-kanaal met de tijd mee wil gaan. De ideale infrastructuur op basis van een geïntegreerd model maakt het mogelijk externe entiteiten zoals de autoristieserver en kernbankdiensten te combineren, maar ook te isoleren. Dit maakt gedeelde diensten over alle kanalen mogelijk, waardoor de eigendomskosten drastisch worden verlaagd, een uitgebreide reeks geïntegreerde diensten wordt aangeboden, de veiligheid wordt verhoogd en de klanttevredenheid wordt verbeterd. 

Deze gestandaardiseerde aanpak, die veel meer functies ondersteunt, vereenvoudigt het beheer van geldautomaten, maakt automatisering van zelfbedieningsfilialen mogelijk en integreert het geldautomatenkanaal met andere digitale kanalen. Als gevolg daarvan maakt de geldautomaat nu deel uit van de omnichannelervaring die klanten tegenwoordig van elke dienst verwachten.

Conclusie

In het tijdperk van digitalisering en de pandemie die het gebruik van nieuwe kanalen heeft versneld, vragen consumenten om consistentie tussen mobiele en fysieke kanalen. Banken zullen absoluut moeten beschikken over software en een ATM-infrastructuur die naadloos aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften. In combinatie met innovatieve strategieën rond toekomstige filialen en pooling van geldautomaten kan de geldautomaattechnologie van de volgende generatie inspelen op nieuwe behoeften van de klant, een ruimer gebruik mogelijk maken en de kosten per transactie van een zelfbedieningskanaal verlagen. 

Stefano Cipollone

Stefano Cipollone

Stefano Cipollone is Business Development Manager bij Auriga

Pin It on Pinterest

Share This