Fortinet belooft na top in Witte Huis om miljoen mensen te trainen om tekort aan security-vaardigheden te dichten

14 september 2021

Fortinet heeft zijn streven om een einde te maken aan het tekort aan security-vaardigheden kracht bijgezet. Het heeft toegezegd om de komende vijf jaar wereldwijd een miljoen mensen van beveiligingstraining te voorzien. Dat doet het op basis van zijn Training Advancement Agenda (TAA)-initiatief en de programma’s van zijn Network Security Experts (NSE) Training Institute.

Het TTA-initiatief van Fortinet kenmerkt zich door een sterke focus op het aantrekken van een diverse pool van security-professionals via het NSE Security Academy Program, Education Outreach Program en Veterans Program. Dit alles maakt deel uit van de inspanningen van Fortinet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Volgens een rapport van (ISC)2 zijn er momenteel 3,12 miljoen security-professionals nodig om het wereldwijde tekort aan beveiligingsvaardigheden te dichten. Dat tekort wordt verergerd door de komst van steeds geavanceerdere bedreigingen. Zo bleek uit een recent rapport van FortiGuard Labs, de onderzoekstak van Fortinet, dat het aantal ransomware-aanvallen is vertienvoudigd. Veel organisaties hebben grote moeite om het beveiligingstalent aan te trekken dat nodig is om zich tegen dat soort geavanceerde cyberbedreigingen te wapenen.

De regering-Biden heeft organisaties in de publieke en private sector opgeroepen om een bijdrage te leveren aan een initiatief voor het reduceren van beveiligingsrisico’s door de ontwikkeling van meer beveiligingstalent. Fortinet houdt zich al enkele jaren bezig met het dichten van het tekort daaraan via zijn trainingprogramma’s en TAA-initiatief. Het maakte aan het begin van de pandemie in 2020 alle NSE-zelfstudietrainingen gratis publiekelijk toegankelijk. Fortinet komt nu met de toezegging om de komende vijf jaar een miljoen mensen te trainen.

Het TAA-initiatief en NSE Training Institute 

Het TAA-initiatief en het NSE Training Institute van Fortinet voorzien in beveiligingstraining en certificeringen, loopbaanbevorderende hulpmiddelen en vacatures. Daarmee maken ze een loopbaan in cybersecurity voor iedereen toegankelijk. Dat geldt onder meer voor vrouwen, minderheden, veteranen en studenten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste en recente mijlpalen in het streven van Fortinet om de sector aan vers talent te helpen en het tekort aan beveiligingsvaardigheden te dichten.

  • Samenwerkingen met marktleiders en de publieke sector: Fortinet werkt samen met marktleiders en overheidsinstellingen om bij te dragen aan een vaardige, inclusieve en diverse pool van cyberprofessionals. Partners zijn onder meer IBM, Salesforce en het World Economic Forum. Via zijn Education Outreach Program gaat Fortinet samenwerkingen aan met organisaties in diverse sectoren, zoals de universitaire wereld, overheidssector en non-profitbedrijven. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle groepen binnen de samenleving toegang krijgen tot kansen en hulpmiddelen om een loopbaan in cybersecurity te beginnen. Zo heeft Fortinet alleen al de afgelopen twee jaar ruim 2.000 veteranen en hun partners gecertificeerd.
  • Het NSE Certification Program wint terrein: Het Certification Program is een training- en certificeringsprogramma dat uit acht niveaus bestaat. Het is ontwikkeld om de ervaring en vaardigheden van technische professionals op het gebied van netwerkbeveiliging te laten testen door een onafhankelijke partij. Het NSE Certification Program heeft alleen al sinds het begin van de coronacrisis ruim 680.000 certificaten uitgegeven en ruim een miljoen uur aan training verzorgd. Daarmee wint het steeds meer terrein als brancheleidend trainingsprogramma voor cybersecurity. Via dat programma helpt Fortinet IT-professionals en andere mensen om nieuwe beveiligingsvaardigheden op te doen, hun vaardigheden op te frissen of hun vaardigheden uit te breiden.

Voorlichting aan het personeel met de Information Security Awareness & Training Service: Fortinet draagt met zijn Information Security Awareness & Training Service bij aan een cyberbewust personeelbestand. Het stelde die dienst in 2020 gratis beschikbaar aan organisaties van elke omvang. De Information Security Awareness & Training Service van Fortinet voorziet in brancheleidende cybersecurity awareness-training die medewerkers voorlicht over moderne cyberbedreigingen zoals phishing, social engineering en ransomware-aanvallen en hoe zij zich daartegen kunnen wapenen. De dienst is geschikt voor het voltallige personeel, inclusief onderaannemers en niet-technische medewerkers. De gratis dienst is ontwikkeld in overeenstemming met de richtlijnen van het National Institute of Standards and Technology (NIST): NIST 800-50 en NIST 800-16.

  • Training en loopbaanprojecten voor de ontwikkeling van OT-vaardigheden: Recentelijk worden steeds meer cyberaanvallen op vitale infrastructuren uitgevoerd. Voor organisaties met omgevingen die operationele technologie (OT) omvat is het daarom van cruciaal belang om over de juiste beveiligingsoplossingen en vaardige security-professionals te beschikken. Fortinet heeft daarom een nieuwe cursus OT-beveiliging toegevoegd aan zijn traject voor NSE level 7-certificering. OT-beveiliging komt eveneens aan bod in de NSE 4-, NSE 5- en NSE 6-programma’s. Fortinet introduceerde recentelijk een nieuw opleidingstraject voor operationele technologie dat onder meer toegang biedt tot vacatures op dat gebied. Dat nieuwe OT-opleidingstraject voorziet in alle training en certificeringen die nodig zijn voor mensen die een loopbaan in OT-beveiliging overwegen. Het traject sluit aan op de beveiligingsrollen van het National Initiative for Cybersecurity Education (NICE).

Ken Xie, de oprichter, bestuursvoorzitter en CEO van Fortinet, vermeldt: “Kort na de oproep van de regering-Biden aan marktleiders in diverse sectoren om bij te dragen aan oplossing voor de beveiligingsproblemen die mensen en organisaties in alle delen van de wereld treffen, zet Fortinet zijn streven om het tekort aan tekort aan security-vaardigheden terug te dringen extra kracht bij. Door de opkomst van geavanceerde bedreigingen lopen organisaties groter gevaar dan ooit tevoren. Als antwoord op dat probleem zegt Fortinet vandaag toe om zijn trainingprogramma’s en strategische samenwerkingsverbanden uit te breiden. Dat is nodig om een oplossing te bieden voor het tekort aan beveiligingstalent dat onze sector plaagt. Het uiteindelijke doel is om het aantal beveiligingsrisico’s en cyberbedreigingen terug te dringen.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This