PeopleWare ontwikkelt dataplatform voor sectoraal fonds van de bouw Constructiv

9 september 2021

Door te werken met het centraal dataplatform CrossDB vermindert Constructiv, het fonds voor bestaanszekerheid in de bouw, de kans op fouten bij het importeren van gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. CrossDB werd ontwikkeld door PeopleWare, een Lierse softwareontwikkelaar gespecialiseerd in software op maat en toepassingen voor sectorale fondsen.

Het dataplatform vereenvoudigt en stroomlijnt het importproces van data uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Verder kan data via CrossDB eenvoudig geraadpleegd en aangepast worden door de verschillende back-office diensten. Op die manier vermindert de kans op anomalieën en kunnen alle software toepassingen consequent gebruik maken van de geconsolideerde data van Crossdb.

Constructiv is als fonds voor bestaanszekerheid in de bouw onder andere verantwoordelijk voor de toekenning van aanvullende sociale voordelen aan arbeiders en bouwbedrijven. Het fonds ijvert in de strijd tegen de sociale fraude, voor de ondersteuning van competentiebeheer en instroom in de sector, en het welzijn op de werven. Daarvoor is het aangewezen op data van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Bij het importeren van data uit de KSZ kunnen anomalieën ontstaan; ofwel door foutieve brondata ofwel door fouten tijdens het importeren van de data. Om die gegevens te valideren en automatisch te verwerken, deed Constructiv een beroep op de Lierse softwareontwikkelaar PeopleWare, die het CrossDB dataplatform ontwikkelde.

Story image

Centrale databank

CrossDB fungeert als een gigantische database waar de verschillende back-ends van Constructiv hun data vandaan halen. Anomalieën in de brondata van de KSZ worden grotendeels automatisch opgespoord en aangepast. “Het gaat bijvoorbeeld om verkeerde of ontbrekende geboortedata of buitenlandse adressen in een afwijkend formaat”, legt technisch teamleider Anke Jäger uit. “We sporen die data op en blokkeren ze totdat ze gecorrigeerd zijn. Door met een centraal dataplatform te werken, kan foutieve data op één plaats aangepast worden. Daarnaast moet de brondata uit de KSZ slechts één keer geïmporteerd worden in CrossDB, terwijl in het verleden elke back-end dienst eigenhandig deze data moest importeren. Op die manier verlagen we de kans op fouten tijdens het importproces.”

Foutieve data kan op één plaats aangepast worden, en brondata moet slechts één keer geïmporteerd worden”, zegt technisch teamleider bij PeopleWare Anke Jäger

Aanvankelijk werden vier datastromen (Dimona, RRBis, WKG en DmfA) opgenomen in CrossDB. Daar kwamen na verloop van tijd ook Limosa, PRM, tijdelijke werkloosheid, arbeidsongevallen en andere projecten bij. Op dit moment bestaat CrossDB uit meer dan tien verschillende datastromen die allemaal automatisch verwerkt worden. De gegevens voor CrossDB worden dagelijks drie keer ingelezen en verwerkt. Ook ad hoc opvragingen zijn mogelijk dankzij een API.

Het dataplatform van CrossDB kan echter eenvoudig toegepast worden op andere sectorale fondsen die met dezelfde problematiek geconfronteerd worden. Door datastromen te bundelen in een centrale database en foutieve data in die database op te sporen en aan te passen voordat deze bij back-ends belanden, kunnen heel wat administratieve problemen voorkomen worden.

Eén profiel per persoon

In CrossDB wordt onder andere een volledig profiel geschetst van iedereen die in de bouwsector actief is. Dat gaat om 160.000 actieve arbeiders, naast een groot aantal arbeiders die ooit eens wel eens in de bouwsector actief zijn geweest, bedienden tewerkgesteld in de bouwsector en buitenlandse werkkrachten. De software controleert op dubbele profielen en bundelt deze, zodat alle gegevens in één oogopslag te zien zijn. Dat gaat om zowel persoonsgegevens als tewerkstelling informatie. Die informatie is cruciaal voor de bouwsector, weet Werner Valgaeren, CEO bij PeopleWare. “De bouwsector is enorm goed geregulariseerd op sectorniveau. Opdat Constructiv zijn taken goed kan uitvoeren, is het van cruciaal belang dat de data waarop het zich baseert correct is. CrossDB’s rol in dit geheel kan men niet overschatten: one version of the truth.”

Tevreden

Bij Constructiv blikken ze tevreden terug op de samenwerking met PeopleWare, die voor dit project al loopt sinds 2009. “Ik moet PeopleWare echt wel bedanken. De manier waarop ze CrossDB hebben opgezet is simpelweg ingenieus”, aldus Jean Claude Brouillard, die destijds als coördinator ICT Datamanagement bij FBZ Bouw (nu Constructiv) het project mee opstartte. “De materie en de data zijn zeer complex, maar de complexiteit wordt door de applicatie volledig opgeheven. Ze functioneert perfect, en ook de nieuwe verwerkingen blijven er gewoon in passen. Dat CrossDB feilloos de omschakeling van verschillende organisaties naar Constructiv heeft verteerd, bewijst de flexibiliteit van de database. Als je bedenkt dat het eerste deel van CrossDB al meer dan elf jaar oud is, is het opmerkelijk dat dat allemaal nog zo goed past en functioneert. Dat is de belangrijkste realisatie in dit hele verhaal.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This