Eaton en Microsoft ontwikkelen datacenters die energienet ondersteunen en netcongestie oplossen

1 september 2021

 Powermanagementbedrijf Eaton kondigt vandaag een samenwerking met Microsoft aan om datacenters te helpen nieuwe inkomsten te genereren uit bestaande bedrijfsmiddelen en de inzet van hernieuwbare energiebronnen te verhogen  om het elektriciteitsnet te verduurzamen en te stabiliseren. De bevindingen van de samenwerking worden vandaag gepubliceerd in een gezamenlijke whitepaper: Grid-interactive data centers: enabling decarbonization and system stability

In deze nieuwe whitepaper laten Eaton en Microsoft zien hoe datacenters die gebruikmaken van energieopslag in UPS-systemen (Uninterruptible Power Supplies), zoals de EnergyAware UPS van Eaton, het elektriciteitsnet kunnen ondersteunen door energie op te slaan en terug te leveren aan het net. Deze mogelijkheid vormt een belangrijk onderdeel van Eatons Everything as a Grid-benadering, waarmee het bedrijf bijdraagt aan een C0₂-neutrale  energietoekomst.

“Hoewel energie uit hernieuwbare bronnen de toekomst is, creëren ze extra complexiteit voor het elektriciteitsnet,” zei Janne Paananen, co-auteur van de whitepaper en technologiemanager Critical Power Systems bij Eaton. “Datacenters kunnen hun UPS-voorzieningen gebruiken om het elektriciteitsnet te ondersteunen, en tegelijkertijd nieuwe inkomsten te genereren waarmee ze hun eigen energieverbruik kunnen compenseren. De mogelijkheden die we samen met Microsoft in deze whitepaper hebben geschetst, zijn belangrijk voor exploitanten van datacenters, maar ook voor de toekomst van het energienetwerk.” 

Ehsan Nasr, senior engineer, Data Center Advanced Development bij Microsoft, zegt hierover: “Datacenters vormen het hart van onze digitale economie en bieden een direct beschikbare en betere optie om het elektriciteitsnet te ondersteunen. Deze ondersteuning helpt elektriciteitsnetwerken te verduurzamen. Wanneer opgeslagen energie in de systemen van datacenters wordt ingezet om flexibiliteit te bieden en diensten te optimaliseren, wordt het een bedrijfsmiddel met een verdienmodel. Dat betekent drievoudige winst: voor de netbeheerder, de datacenter-exploitant en het milieu.”

Eatons EnergyAware UPS biedt unieke mogelijkheden om IT-apparatuur te beschermen tegen spannings- en frequentieafwijkingen. Daarnaast wordt op intelligente wijze gebruikgemaakt van aangesloten energieopslag om het vermogen en de energiestroom te beheren. Eaton en Microsoft hebben deze mogelijkheden gedemonstreerd in een project met EnergyAware UPS-technologie in het Microsoft Innovation Center in Boydton, Virginia, waar ze gebruikmaakten van de energieopslag mogelijkheden van een Eaton UPS met lithium-ion batterijen als een gedistribueerde energiebron (DER) voor netbeheerders. Microsoft en Eaton hebben het UPS-backupsysteem zo ontworpen dat het op basis van de behoefte van het elektriciteitsnet kan bepalen wanneer de batterij moet worden geladen, wanneer het moet worden opgeslagen en wanneer de batterij moet worden ontladen om de frequentieregeling te ondersteunen voor een betere stabiliteit van het elektriciteitsnet.

De succesvolle pilot onderstreept het potentieel van de duizenden megawatts aan capaciteit in noodstroomsystemen om opslagoplossingen voor datacenters die het net stabiliseren snel op te schalen en het gebruik van duurzame bronnen uit te breiden. Microsoft onderzoekt de haalbaarheid van verdere implementatie in nieuwe projecten in andere regio’s in samenwerking met Eaton. De samenwerking van Microsoft met Eaton ondersteunt het streven van het bedrijf om in 2030 C0₂-neutraal te zijn.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This