Educatieve uitgevers willen samenwerken met Weyts’ Kenniscentrum

1 september 2021

De educatieve uitgevers (die de schoolboeken en digitale leerplatformen voor het onderwijs maken), verenigd binnen GEWU, willen samenwerken met het gloednieuw Kenniscentrum rond digitalisering in het onderwijs. Dit werd opgericht door Minister Weyts, in het kader van de Digisprong.

GEWU (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers) kijkt uit naar een interessant nieuw schooljaar, waarin de uitgevers verder gaan werken om de digitaliseringsgolf in het onderwijs te verankeren binnen hybride leren. Ze willen ook bijdragen om tot oplossingen te komen voor uitdagingen zoals de kansenongelijkheid en om alle leerkrachten mee te nemen in de digitaliseringsgolf. GEWU vraagt ook om toe te zien op het respecteren van de privacy van de leerlingen en op de bescherming van het copyright. De uitgevers kijken tenslotte ook uit naar een positieve uitwisseling met de kwaliteitsalliantie. 

Corona bracht een grote digitaliseringsgolf met zich mee, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal stappen te zetten om de digitalisering duurzaam te verankeren binnen hybride leren (soms blended leren genoemd). En dat met name met de betrokkenheid van alle leerlingen, leerkrachten en schooldirecties, en met bescherming van eenieders rechten. De educatieve uitgevers willen in dat kader actief samenwerken met minister Weyts en het Kenniscentrum rond digitalisering in het onderwijs. Het doel is daarbij enerzijds kennisdeling, gezien de sector uiteraard over heel wat digitale kennis en expertise beschikt, en anderzijds het zoeken naar oplossingen voor specifieke uitdagingen. De digitalisering van het onderwijs brengt immers ook een aantal uitdagingen met zich mee, met name kansenongelijkheid voor wat betreft de leerlingen, en het meenemen van ook die leerkrachten met minder digitale competenties of interesse. 

De uitdagingen van de digitalisering van het onderwijs 

‘We zijn er bezorgd over dat iedereen wordt meegenomen in de digitalisering van het onderwijs’, aldus Kristof Thijssens, directeur van GEWU. ‘We vrezen dat de budgetten van de Digisprong door een aantal scholen in eerste instantie zullen ingezet worden voor ICT-infrastructuur. Dat terwijl er grote noden zijn op het vlak van bijvoorbeeld de opleiding van de leerkrachten.’

GEWU is bezorgd dat ook die leerkrachten en schooldirecties die vandaag minder digitale competenties en ICT-kennis, of gewoon minder interesse hebben, meegenomen worden in het hybride leren. GEWU wil graag meewerken aan een plan voor bijvoorbeeld de sensibilisering van die leerkrachten voor wie de digitalisering om allerlei redenen uitdagender is. GEWU pleit ervoor om Europese budgetten in de wacht proberen te slepen om het budget van de Digisprong aan te vullen en dus nog meer te kunnen investeren in de digitalisering van het onderwijs.  

Ook de kansenongelijkheid op het vlak van de digitalisering die bleek tijdens corona, met name de achterstand van een aantal leerlingen op het vlak van de toegang tot digitale infrastructuur, is een bezorgdheid van GEWU. Ook daarrond willen ze samenwerken met Minister Weyts.   

GEWU vraagt Minister Weyts toe te zien op de privacy van leerlingen en auteursrechten 

GEWU vraagt ook uitdrukkelijk aan Minister Weyts om toe te zien op de bescherming van de privacy van onze leerlingen. Meer en meer Amerikaanse bedrijven zijn actief op de onderwijsmarkt, en de privacyregels zijn in Europa nu eenmaal strenger dan in de VS. In Nederland werden er bijvoorbeeld onderhandelingen gevoerd met de Amerikaanse tech reuzen, en die hebben geleid tot een overeenkomst met de Nederlandse overheid, in het voordeel van de privacy van kinderen en jongeren. Dit is in Vlaanderen evenzeer nodig. 

De uitgevers investeren elk jaar miljoenen euro’s in de ontwikkeling en updating van papieren en digitale methodes en platformen, door een hele ploeg auteurs voor elke methode. Eén methode kost immers tussen de honderdduizenden en miljoenen euro, en er bestaan enkele duizenden methodes, alle vakken en keuzerichtingen in het basis- en secundair onderwijs in aanmerking genomen. Het gaat met andere woorden over een zeer grote investering. De sector vraagt daarom aan de minister om toe te zien op het respecteren van haar auteursrechten.  

“We kennen en respecteren de beperkingen ten gevolge van de krappe budgetten in de scholen. Echter, gezien de enorme investeringen die de uitgevers doen in het ontwikkelen van de leermiddelen, waaronder digitale materialen, is het onaanvaardbaar dat er werk- of handboeken gekopieerd worden in de scholen. We vragen de minister dan ook om ook op het respecteren van het copyright, onze auteursrechten, toe te zien. Anders komen de uitgeverijen niet meer uit de kosten, en moeten ze besparen op kwaliteit, wat ontoelaatbaar is, of zullen er methodes verdwijnen van de markt, wat de keuze voor de scholen niet ten goede komt”, besluit Thijssens nog.  

Last but nog least: de uitgevers kijken uit naar een positieve uitwisseling met de kwaliteitsalliantie Kwaliteit is voor de sector een belangrijk criterium. De educatieve uitgevers zijn dan ook tevreden met de Kwaliteitsalliantie en kijken uit naar een positieve uitwisseling. “We verwachten dat het werk van de Kwaliteitsalliantie de kwaliteit van het werk van de uitgevers zal bevestigen”, aldus Thijssens. “We vragen de leden van de alliantie om alle leermiddelen, inclusief de digitale materialen, onder de loep te nemen, ook deze ontwikkeld door andere partijen dan de uitgevers”, besluit Thijssens. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This