Onderzoek Colt: ‘De pandemie brengt cloudmigraties naar een hoger niveau’

28 juni 2021

Colt Technology Services publiceert de resultaten van een onderzoek naar de plannen van bedrijven voor nieuwe IT-migraties. Overduidelijk is dat er een grote vraag komt naar nieuwe technologische oplossingen. 54 procent van de respondenten noemt ‘technologische evolutie’ als een belangrijke pijler van hun plannen.

Het onderzoek werd in opdracht van Colt uitgevoerd door Censuswide. Hiervoor werden 400 IT-besluitvormers bij bedrijven met meer dan 500 werknemers gevraagd naar de cloudprojecten die ze op de plank hebben liggen. De steekproef omvatte besluitvormers op het gebied van cloud computing en managers op C-niveau. De deelnemende bedrijven waren actief in diverse landen in Europa en Azië en tal van sectoren.

Het afgelopen jaar was er sprake van een piek in cloudmigraties als gevolg van de coronacrisis. Organisaties zijn nu klaar om de overstap naar de cloud naar een hoger niveau te tillen. Ze omarmen daarbij een compleet nieuwe generatie van cloud-gerichte rekencapaciteit en connectiviteit.

Nieuwe golf … cloudprojecten

De nieuwe golf van cloudprojecten wordt gerealiseerd dankzij omvangrijke budgetten. Organisaties geven duidelijk blijk van een hernieuwde focus op het overwinnen van obstakels en het realiseren van zakelijke doelstellingen. Zo’n 33 procent van alle respondenten heeft tussen de €290.000 en €579.000 opzij gezet voor het bekostigen van hun volgende cloud-initiatief. De respondenten onderkennen daarnaast het belang van passende samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling en realisatie van migratieplannen. Ze hechten met name waarde aan vertrouwde relaties met bestaande cloudserviceproviders en netwerkproviders.

Lonken naar API, edge computing en AI

Legacy technologieën zijn steeds minder in staat om een antwoord te bieden op de complexe vraagstukken van het multi-cloudtijdperk. Organisaties zijn daarom op zoek naar up-to-date oplossingen die speciaal met het oog op de cloud zijn ontwikkeld. Application programming interfaces (API) prijkten bovenaan de lijst van essentiële tools voor het realiseren van de doelstellingen van cloudprojecten. Dit werd door 56 procent van alle respondenten genoemd. Edge computing (47 procent), AI (43 procent), on-demand networking (40 procent), uCPE (34 procent) en SD WAN (32 procent) werden eveneens als onmisbaar gezien. De respondenten gaven blijk van een hoge mate van vertrouwen in elk van deze technologieën.

Customer Relationship Management (CRM) voerde de lijst aan van applicaties die de respondenten aanmerkten voor de volgende fase in hun overstap naar de cloud. Het optimaliseren van de klantenervaring en het vinden van effectievere manieren om de customer journey in kaart te brengen zijn overduidelijk van toenemend belang voor organisaties. Dit lijkt te wijzen op een hechte relatie tussen de bedrijfsdoelstellingen ten aanzien van de cloud en de wens om de klantenervaring te verbeteren door middel van effectieve digitale transformatie. Circa 57 procent van de respondenten gaf aan dat hun focus van hun volgende migratieproject op CRM-applicaties zou liggen. Voor 54 procent lag die op hun ERP-systeem.

Connectiviteit aan basis van innovatieve technologieën

Keri Gilder, de CEO van Colt: “Ons onderzoek van vorig jaar wees al op een toename van het aantal cloudmigratieprojecten. Dit nieuwe onderzoeksrapport brengt gedetailleerd in kaart wat bedrijven precies in de cloud onderbrengen en waarom. Het zal niemand verbazen dat er voor deze projecten steeds vaker een beroep wordt gedaan op innovatieve nieuwe technologieën. De connectiviteit die aan de basis daarvan staat is van cruciaal belang. Om ervoor te zorgen dat de overstap naar de cloud soepel verloopt moeten bedrijven hun focus richten op het inrichten van flexibele verbindingen met hoge bandbreedte en lage latency. Daartoe hebben ze de juiste ondersteuning nodig. Dat vraagt om een ecosysteem van partners die onderling samenwerken en hen helpen om resultaten voor zichzelf en voor hun klanten te boeken. Bij Colt werken we nauw samen met de belangrijkste cloudserviceproviders om bedrijven te helpen met hun overstap naar de cloud. Het zit in ons DNA om een omgeving te creëren die constante transformatie mogelijk maakt. Daarmee brengen we bedrijven in een ideale positie om de actuele uitdagingen aan te pakken.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This