‘Internationale ondernemingen zien cybercriminaliteit en lekken van informatie door werknemers als grootste risico’s wanneer het gaat om beschermen van bedrijfsgeheimen’

11 juni 2021

De bescherming van bedrijfsgeheimen komt steeds hoger op de bedrijfsagenda te staan. Reden hiervoor is dat bedrijven algemeen erkennen dat kwetsbare activa moeten worden beschermd, aangezien er steeds meer transacties online en grensoverschrijdend plaatsvinden. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van de Economist Intelligence Unit naar aanleiding van een onderzoek dat zij in opdracht van het internationale advocatenkantoor CMS hebben uitgevoerd.

Daar meer en meer bedrijven steeds afhankelijker worden van immateriële of ‘gevoelige’ activa, wijzen de bevindingen op een duidelijke verschuiving in de manier waarop leidinggevenden het lekken van informatie door werknemers, de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen, bedrijfsspionage en cyberaanvallen denken aan te pakken. Volgens een wereldwijd onderzoek onder 314 topfunctionarissen in uiteenlopende sectoren zijn de drie meest waardevolle typen bedrijfsinformatie waarover organisaties beschikken: klantenbestanden (42%), producttechnologie (40%) en R&D-gegevens (23%).

Het rapport Open secrets? Guarding value in the intangible economy laat zien dat de bescherming van bedrijfsgeheimen niet langer alleen een zorg is voor de afdeling juridische zaken, maar een topprioriteit is op het niveau van de raad van bestuur en de directie. De meerderheid van de respondenten (75%) is het erover eens dat er meer financiële investeringen nodig zijn om hun bedrijfsgeheimen te beschermen. Er moeten maatregelen worden genomen om het bewustzijn over deze activa onder werknemers te vergroten, waarbij 28% van de respondenten aangaf dat het gebrek aan interne ervaring met bedrijfsgeheimen vanuit beveiligingsoogpunt een belangrijke uitdaging vormt.

De belangrijkste bedreigingen voor de beveiliging van bedrijfsgeheimen zijn zwakke plekken in de cyberbeveiliging (49%) en het lekken van gegevens door werknemers (48%). Nu er steeds vaker gevoelige informatie wordt opgeslagen en onderling wordt gedeeld via virtuele en verspreid opererende arbeidskrachten, worden bedrijven geconfronteerd met een reeks onvoorspelbare interne bedreigingen, waaronder het opzettelijk lekken van informatie door ontevreden werknemers. Groot-Brittannië maakt zich hier de grootste zorgen over, terwijl bij ondernemers in Frankrijk, China en de VS de bezorgdheid over cybercriminaliteit bovenaan de agenda staat, wat nog eens versterkt wordt door de slechte interne expertise op het gebied van cyberbeveiliging.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This