Thistle ontwikkelt kant-en-klare security-oplossing voor IoT

14 mei 2021

Thistle Technologies ontwikkelt security frameworks die fabrikanten van IoT-apparaten kant-en-klaar in hun devices kunnen integreren. Daarmee hoopt deze startup de onveiligheid rond IoT devices te kunnen oplossen.

Thisle is opgericht door Window Snyder, een Amerikaanse entrepreneur die haar sporen in de secutityy-0wereld heeft verdiend via L0pth (een hackerscollectief), maar ook meer conventionele banen bij Microsoft, Square, Fastly en Mozilla. – een zwarte Amerikaanse vrouw – heeft altijd in security gewerkt. Haar werk en haar relaties met venture capital-firma’s hebben er toe geleid dat zij inmiddels ruim 2,5 miljoen dollar aan kapitaal heeft weten te ver- garen voor Thistle.

In interviews geeft Snyder aan dat ze heel goed snapt dat het veel fabrikanten van IoT-apparaten tot nu toe niet lukt om hun appa- raten goed te beveiligen. Om security in dit soort devices in te bouwen, heeft een bedrijf veel verschillende en vaak zeer gespeciali- seerde kennis nodig. Wat we tot nu toe zien is dat iedere fabrikant probeert zelf tot een veilig apparaat te komen. Iedere aanbieder – hoe groot of klein ook – is daardoor voor ieder individueel apparaat bezig om het wiel opnieuw uit te vinden.

Daar ligt dan ook de grote kans voor Thistle, meent Snyder. Zij gaat met haar nieuwe be- drijf frameworks ontwikkelen die fabrikan- ten van IoT-devices kunnen inbouwen in hun apparaten. Een framework moeten we hier vooral zien als kant-en-klare software die een fabrikant van bijvoorbeeld een camera, een temperatuursensor of een sensor die luchtvochtigheid meet standaard kan opne- men in de software van zijn apparat. Daar- mee zou – als Thistle zijn beloftes tenminste waarmaakt – het security-gedeelte opgelost zijn en kan de fabrikant zich focussen op de functionele kenmerken van zijn snor of ca- mera.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This