Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering bouwt app met Mendix low-code platform om sneller coronamaatregelen te communiceren naar anderstaligen

30 maart 2021

Mendix, onderdeel van Siemens en wereldwijd leider in enterprise low-code, maakt bekend dat het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering het Mendix low-code platform inzet om anderstaligen snel en adequaat te informeren over de coronamaatregelen en de vaccinatiestrategie. Het Agentschap lanceert een native mobile app om in 18 talen burgers op de hoogte te houden. Het Agentschap gebruikt het low-code platform van Mendix om via de app 50.000 gebruikers te bereiken. 

Het Agentschap merkte in de communicatie rondom de corona-pandemie al snel dat taalbarrières voor problemen zorgden. Anderstaligen werden slecht of niet bereikt door de overheidscommunicatie. Met deze vraag ging het Agentschap de markt in. Na een openbare aanbesteding koos het Agentschap vervolgens voor Mendix-partner Apyx voor de bouw van de Android en iOS apps. De snelheid en wendbaarheid van de Apyx was hierbij doorslaggevend.

Coronamaatregelen veranderen snel

Omdat de coronamaatregelen in Vlaanderen per provincie kunnen verschillen, is duidelijke communicatie nodig. “Vanaf het begin van de pandemie verzorgden we soms wel vertalingen in meer dan 15 talen van de beschikbare informatie”, vertelt Ellen Coopman, woordvoerder van het Agentschap Integratie & Inburgering. “Informatie plaatsten we altijd vertaald op de website. Lokale besturen en gemeenten gebruikten die vertalingen wel, maar niet iedere anderstalige wist waar die informatie te vinden is. De smartphone is het meest gebruikte communicatiemedium onder de doelgroep, daarom hebben we gekozen voor een app.” 

De maatregelen in Vlaanderen kunnen niet alleen per regio verschillen, ook zijn ze aan verandering onderhevig. Net gepubliceerde informatie kan al snel weer achterhaald zijn, zodat de noodzaak om snel te kunnen handelen alleen maar sterker werd. Het Agentschap maakt gebruik van vertalers, maar voordat het proces van vertalen, controleren en plaatsen op de betreffende sites is doorlopen, zijn er vaak al enkele dagen verstreken. “Daarbij kregen we van lokale overheden ook de vraag om afgeleiden van de vertalingen te maken. Zeker in tijden van crisis is consistente communicatie belangrijk. We merkten dat er teveel verschillende versies online kwamen, wat onduidelijkheid opleverde voor burgers en voor anderstaligen”, zegt Coopman. 

Eerst een automatische vertaling

Voor de nieuwe app, met de naam ‘Crisis Information Translated’ maakt het Agentschap gebruik van Translator, de vertaal-applicatie van Microsoft Azure. Zo kan de beschikbare informatie meteen gecommuniceerd worden. De tekst wordt in de app vergezeld van een mededeling dat het om een automatische vertaling gaat. Zodra de officiële versie van de vertaler is goedgekeurd, vervangt deze de aanvankelijke tekst. Zo kan het Agentschap updates sneller aanbieden. 

De keuze voor Mendix lag voor de hand, vindt het Agentschap. De snelheid waarmee op het platform ontwikkeld kan worden gaf de doorslag. Bovendien sprak het gebruik van de grafische interface van Mendix de verantwoordelijken ook aan. “We hebben hier nooit een app gebouwd”, vertelt Matthias D’eigens, programmamanager bij het Agentschap. “Daarom is low-code fantastisch, ook technisch minder onderlegde mensen kunnen een bijdrage leveren. We werken scrum-based. De stories van Mendix, een visuele manier om sprints in kaart te brengen, zijn ideaal. Zo kunnen alle betrokkenen het verloop van het project op eenvoudige manier bijhouden.”

Het project is snel gerealiseerd. Eind januari is Apyx gestart met het design. Halverwege februari begon de bouw en in de eerste week van maart kon de app getest worden. Vormgeving en inrichting van de app bleken de uitdagingen. 4 van de 18 talen lezen van rechts naar links, en dat heeft ook gevolgen voor de menustructuur in de applicatie. Na aanmelding neemt de app de taal van het toestel over, om de drempel voor gebruikers zo laag mogelijk te maken. Na de lancering hoopt het Agentschap 50.000 anderstaligen in Vlaanderen te bereiken, zodat zij weten wat de geldende maatregelen zijn en wanneer ze gevaccineerd kunnen worden. 

“De kracht van het Mendix low-code platform helpt het Agentschap om snel te communiceren met de vele anderstaligen in Vlaanderen”, zegt Bart Claeys, oprichter van Apyx. “We zien in dit project dat onze kennis van de Mendix Native Builder tot goede resultaten leidt. De app heeft de communicatie over de coronamaatregelen aanzienlijk versneld. Door de snelheid van handelen van het Agentschap hebben we in korte tijd een sterke app kunnen bouwen. We zijn dan ook enorm trots op de resultaten van deze samenwerking.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This